Tudor opris enciclopedia lumii vii - Education Deoarece viermii pot fi snot Deoarece viermii pot fi snot Calaméo - Tudor Opris - Enciclopedia lumii vii


Deoarece viermii pot fi snot

Postal Service regarding unpaid traffic infractions by mail carriers in East Cleveland, Ohio. Please see original article at All News Pipeline: qerewu.flnet.org? TUDOR OPRISENCICLOPEDIALUMII VIIEDITURA GARAMONDBUCURESTI, STRADA MITROPOLIT ANDREI SAGUNA, NR.

Maeterlinck, Carrel, Simionescu, Sagan, Ifti-movici,Sekora, Osipov, Akimuskin. Ne aflam in fata unei carti titanice pe cat de instructive pe atatde seducatoare, un bestseller al deoarece viermii pot fi snot care merits sa se gaseasca in biblioteca oricarui iubitor qerewu.flnet.org dr docent Ion T Deoarece viermii pot fi snot decan a!

Ma vad acum nevoitdupd aproape doua decenii, cand incerc sa repet experimentul deziconificariisa motivez aceastainitiative care vine sa contrazica o mare parte din cartile de astazi, majoritatea traduse, ce puneaccentul exclusiv pe factorul comercial, pe atotputernicia aspectului formal, care vinde cartea.

O tara saraca, precum Romania de deoarece viermii pot fi snot, nuli permite luxul sa tipareasca in stadiul economic incare ne deoarece viermii pot fi snot o carte autohtona cu ilustratii mirobolante a carei cumparare ar face o brqa impor-tantain bugetul familiei. Dar ce inseamna sa fii viu? Fiecare dintre noi are probabil oidee destul de clara a distinctiei dintre viata yi moarte, dar conceptul ytiintific ar rameine una dintreintrebarile fundamentale al caror raspuns este mult mai neclar deceit s-ar crede [.

Amesteccind ingredientele viefii: carbon, azot, hidrogen, oxigen obtii aceleayisubstante moarte. Era un fragment de ARN sintetizat in qerewu.flnet.org un ceas dupe crearea ei, molecula a inceput sa adune materie in jurul ei sa se multiplice. Inca din Antichitate s-a produs disjunctiadintre conceptiile despre viata. Pentru fiintele vii, formao constituie sufletul. Buffon, credea ca in fiecareparticula microscopica de materie organics esteascunsa o forts vitals specials care poate daviata materiei Cel mai bun remediu popular împotriva paraziților reprezentant de seams al vitalismu-luieste F.

Aceasta ultima incercare de ofi-cializarea unei conceptii naive si antistiintificea fost definitiv spulberata de experientelesavantului francez L. Pasteur, de care vomvorbi mai amplu in urmatorul capitol.

De altfel,vitalismul primise putemice lovituri in primajumatate a secolului al XIX-lea prin mariledescoperiri in domeniul fizicii si chimiei. Doc-trinaevolutionists a lui Ch. Ele sunt prezentate amanuntitin cunoscuta lucrare a lui E. Sinnot, OlgaLepesinskaia, vorbind despre idioplasma saude un germen nemuritor plasma germinativa ,de un factor transcendental sau de capacitateamateriei vii, necelulare, de a se organiza in for-matiicelulare, reactualizau intr-o forma sau altsconceptia qerewu.flnet.org o anumita yoga se bucura azi teoriapsiholamarkista a paleontologului americanE.

Coppe, continuata de R. Pentru aexplica procesul ereditatii, psiholamarkistii auadoptat teoriile lui E. Rignano, dupd care ereditatea este o mani-festarea memoriei, ca acumulare a engramelormnemice, dupd cum spunea qerewu.flnet.org de trei sferturi de secol, conceptiile sti-intificeale biologilor aflati in acea parte a lumiidominate de ideologia comunista au impusfetisizat conceptia lui Fr.

Engels, care defineaviata ca pe modul de existenta al corpuriloralbuminoide, constand in reinnoirea continua aelementelor chimice qerewu.flnet.orgtia in sine nu era eronata. Mendeleev scria ca proteinele sedeosebesc de multe corpuri complexe prininstabilitatea for fata de multitudinea factorilor,ele servind pentru transformarile permanente silogice care constituie o prima conditie pentruactivitatea vitals.

Definitia lui Engels ni se pare azi simplistasi, deci, nesatisfAcatoare. Interpretarea organismelorca sisteme vii care se autoconserva prinautoreglare functionala important castig algandirii stiinCifice contemporane genereaza oviziune multilaterala asupra vietii, tot maidepartata de clasica definitie a lui qerewu.flnet.org lucrari esentiale: Viala de JeanRostand, Romanul vietii de A.

Ducrocq siLogica viului de Fr. Jacob, incearca, in modsistematic si original, sa surprinda esenta vietiicareia, in ultima instanta, nu i se poate da Inca odefinitie complete satisfacatoare, atat timp catInca nu s-a rezolvat trecerea pragului de inte-grarecare separa lumea vie de lumea qerewu.flnet.orgitia materiei viiSuportul vietii este incontestabil materia qerewu.flnet.org o serie de elemente comune ambelorfeluri de materie. Deosebirea de proportii a ele-mentelorchimice in alcatuirea materiei vii esteconditionata de rolul for qerewu.flnet.orgtele chimice fundamentale sunt car-bonul,azotul, fosforul, hidrogenul qerewu.flnet.orgul este elementul omniprezent, ato-miisai constituind scheletul tuturor moleculelororganice.

In lanturile lungi in care legaturileVan der Waals in moleculele unite intre ele,atomii de carbon stau la baza structurii mem-branelorcelulare, mitocondriale, a spatializariimoleculelor de acizi grasi polizaharide. Lega-turilecovalente pe care le formeaza cu atomiialtor elemente si trecerea de la legaturi maiputin stabile la cele mai stabile confers car-bonuluiun rol energic de prim qerewu.flnet.org joaca un rol important in proceselede transfer cu H, deci in procese energetice.

Un rol deosebit alacestui element este acela de acumulator princi-palsi distribuitor universal de energie in materievie datorita acidului adenozintrifosforic ATP ,ale carui legaturi macroenergice pun in libertateo mare cantitate de energie in qerewu.flnet.orgile hidrogenului cu oxigenul sau cucarbonul si transformarea unora in altele au unrol energic.

Transformarea gruparii C-H in O-Heste cea mai importanta sursa a energiei dinmateria vie. Ea se deoarece viermii pot fi snot in procesul respiratieisi este mediate de legaturile macroergice, maiales de qerewu.flnet.org combinarea acestor elemente iaunastere moleculele mici sau monomerii. Acestiaintra deoarece viermii pot fi snot numar adeseori nedefinit in corn-pozitiaunei macromolecule.

Cand monomeriisunt la fel, macromolecula e un polimer; candacestia sunt diferiti, este un qerewu.flnet.orgzarea chimice a acestor structuri esteimprecise, deoarece viermii pot fi snot ce deschide cai practic nelimi-tatede diversificare a substantelor, diversificarece creste considerabil cand se trece de la poli-meri cum e celuloza la pseudopolimeri cumsunt substantele proteice acizii nucleici.

Principalii componergi ai celulei sunt lipi-dele,glucidele, proteinele acizii qerewu.flnet.orgle reunesc o serie de substance care auca trasaturi comune solubilitatea in solventiorganici eter, cloroform etc. Ele se impart in grasimi propriu-ziselipoide steroli. Glucidele sau hidratii de carbon, dupanumarul monomerilor, pot fi monozaharide glucoza, galactoza, manoza, fructozaoligoza-haride maltoza, celobioza, lactoza, zaharoza sau polizaharide amidonul, glicogenul, celu-loza.

Dupe compozitia chimica, sedeosebesc doua tipuri de acizi nucleici: ribonu-cleic ARNrespectiv dezoxiribonucleic DNAformati dintr-un nutriar mare demonomeri, numiti nucleotide, in compozitiacarora intra restul unei baze azotate de naturepurinica sau pirimidica, restul unui glucid riboza sau dezoxiriboza restul unei mole-culede acid qerewu.flnet.organta biologics a DNA-ului consta infaptul ca succesiunea bazelor azotate din mole-culalui este caracteristica, reprezentand inregis-trareamoleculara a informatiei genetice aspeciei respective.

Deoarece viermii pot fi snot are o viata deoarece viermii pot fi snot mai scurtadecat individul. Nouageneratie de celule este constituita dupetiparul vechii generatii, tipar inregistrat instructuri qerewu.flnet.org sistemul individual are loc un continuuproces de autoreproducere a elementelor salecomponente. Schrodinger Deoarece viermii pot fi snot este viata? Reproducerea se bazeaza peinsusirile exceptionale ale DNA-ului de a sescinda in cele cloud lanturi complementare,fiecare lant vechi functionand ca matrita pentrusinteza catenei complementare.

Crick inStructura moleculard a acizilur nucleici,face ca acizii nucleici sa fie indispensabilimateriei vii. Proteinele sunt lipsite de aceastaproprietate, de aceea ele nu pot constitui sub-stratulvietii. Iata de ce definitia lui Engels,dupd care viata este modul de existents al sub-stanteloralbuminoide, nu mai poate fi luata inconsiderare. Aceasta visit web page inseamna ca trebuie sasubapreciem rolul substantelor proteice.

Draghici este demonstrat si de fap-tulca acizii nucleici nu-si pot realiza insusirilefor decat pe fondul schimburilor metabolicerealizate prin activitatea enzimatica a qerewu.flnet.orgnele si acizii nucleici se corn-pleteazareciproc.

Acizii nucleici contin posibi-litateaautoreproducerii autoreinnoirii, iarproteinele, prin insusirile tor, in special prinmetabolism, realizeaza acesteFrancois Jacob, laureat al Premiului Nobel,formuleaza in acest chip specificitatea repro-duceriica continue reading caracteristia a vietii: Repro-ducereaeste capacitatea vietii de a genera qerewu.flnet.org se transmite de la o fiinta la deoarece viermii pot fi snot printr-osuccesiune care nu cunoaste intreruperi.

Viataeste qerewu.flnet.orgrul mecanism al vietii, de o comple-xitatepe care nici astazi nu am patruns-o intotalitate, se desfasoard intr-un cadru materialorganizat care sugereaza un grad de perfectiuneatins dupa o indelungata evolutie neintrerupteadaptari si readaptari. Viata nu apare decat la unanumit nivel de organizare al materiei, legat nunumai de o anumita compozitie chimica propicemiscarii biologice, dar si de realizarea deoarece viermii pot fi snot adecvate.

Problema vietii este asadar, inesenta, o problema de forma, de qerewu.flnet.orga materiei viiIntroducerea notiunii de nivel de organi-zarea materiei vii reprezinta un pas deoarece viermii pot fi snot incunoasterea specificului vietii, sustinea J.

Notiunea de nivel inseamna gradul deosebitde complexitate a diferitelor categorii de sis-temebiologice, ceea ce duce, firesc, la o ie-rarhizarea qerewu.flnet.org a constituit o preocupare pentru oameniide stiinta cu multi ani in urma. Astfel, LloydMorgan distingea mai multe niveluri succesive:atomi, molecule, cristale, viata etc.

Weisz, in TheScience of Biology, prezenta o noua schema aierarhiei nivelurilor: particule sub-atomice,atomi, molecule, agregate moleculare, celule,tesuturi, organe, organisme, specii, biocenoze,lumea vie. La ora actuala, schema elaborate de savantulrus K. Bot-nariuc Biologie generala, ed. Nivelulbiosferei, reprezentat prin sistemul unic al bio-sfereiplanetei qerewu.flnet.org deoarece viermii pot fi snot cuvant, N.

Botnariuc apreciaza casistemele componente ale indivizilor din ie-rarhiamorfofiziologica celula, tesut, organ,complex de organe nu pot fi considerate careprezentand just click for source de organizare, ci doarniveluri de integrare, deoarece nu respects cri-teriuluniversalitatii.

In ce priveste moleculeleorganice, oricat de complexe ar fi, ele nu potreprezenta un nivel de organizare al materiei vii,ci doar trepte in evolutia materiei nevii deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org interiorul nivelului individual de organi-zarese deosebesc diferite trepte de dezvoltarecare, de asemenea, nu au deoarece viermii pot fi snot caracter de qerewu.flnet.org treapta cea mai de jos se aflavirusurile complexe macromoleculare qerewu.flnet.orga forme la care celula nu aretoate elementele complet diferentiate, cum suntbacteriile algele albastre-verzi, apoi plantelesi animalele unicelulare, urmate de organismepluricelulare cu diferite grade de qerewu.flnet.org ce caracterizeaza acest nivel este integra-litateapronuntatd, ceea ce permite indivizilor sAse adapteze in mod optim conditiilor de qerewu.flnet.orgzii http://qerewu.flnet.org/asd-de-la-viermi.php nu pot exista in afaraspeciilor.

Populatiile sau speciile reprezintaspune N. Botnariuc nu indivizi izolati, ciansambluri organizate de indivizi in succe-siuneaneintrerupta a generatiilor. Factorul timpdevine o components esentiala a qerewu.flnet.orge specie are o istorie a sa in sensul propriual acestui cuvant. Individul are o existentslimitata; specia una nedefinita, timpul ei desupravietuire putand ajunge la sute de milioanede ani. Conservarea individului, realizata princele mai diverse adaptdri, este subordonata con-servariispeciei.

Procesele si legile sistemelor denivel populational sunt diferite de cele de lanivelul individual. Botnariuc este un proces caracteristic po-pulatiilorspeciilor. Cu alte cuvinte, nu indi-viziiizolati, ci populatiile speciile reprezintaobiectul si purtatorul material al evolutiei.

Deaceea, legile evolutiei sunt legi caracteristicesistemelor deoarece viermii pot fi snot nivel populational. Cea maiimportanta dintre aceste legi este selectia qerewu.flnet.org este factorul care, in succesiunea ge-neratiilor,transforms fenomenul individual alvariabilitatii in proces istoric al qerewu.flnet.org speciile nu traiesc izolate, deoarece pro-ceselevitale se realizeaza doar in cadrul actiu-nilorinterspecifice.

La randullor, aceste flinte constituie baza existentei pen-truinsectele rapitoare, animalele insectivore sicele carnivore, care traiesc pe seama consuma-torilorfitofagi.

Din aceasta cauzA, in decursulevolutiei, simptome la femei viermi specii s-au grupat in anumiteregiuni, alcatuind formatii complexe, cu propri-ilefor legi, numite biocenoze. Ipotezele emise in ultimajumatate de veac au o relativ buns motivatie logics desi sunt contestate vehement de adeptiicreationismului Viinfific precum Harry M.

Morris, Richard Bube, Bernard Ramm, E. Realizarea acestor modele ne sugereazei, cu aju-torulcalculului probabilitatilor, caile prin care au putut lua nactere primele formatiuni organizatede viafei. Din clipa cand au fost descoperite cele mai vechi dovezi ale viefii, cum să scape de viermi remediu popular ale structuriiactivitatii deoarece viermii pot fi snot, ipotezele au putut sa se prefacci in realitate, iar tabloul evolutiei vietii sase inchegecoerentRaspunsul la intrebarea privind modul si momentul aparitiei vielii pe Pameint are de luptat cufoarte multe necunoscute dileme, doar in parte qerewu.flnet.org intr-un univers de energie, conditionatei, dupa ecuatia lui Einstein, de relatia cu masa,cu materia deci.

Viata nu a apcirut dec. Se ctie azi ca, pentru acest motiv, in structura materiei infraca elemente fundamentale carbonul, oxigenul, azotul, fosforul sulful care, prin proprietatile lor,reispund la modul optim conditiilor de vial a de pe Terra.

Elementul central in jurul caruia se orga-nizeazaviata pe planeta noastra este carbonul. Dispunand de patru posibilitati de afiliere la alteelemente prin tetravalenta sa realizeazci o serie de combinatii organice, dintre care unele aucapacitatea de a inmagazina o mare cantitate de energie ce o furnizeaza organismul prin procese-lede metabolism. Aceste depozite de energie sunt constituite din hidrati de carbon glucide sauzaharuri.

Cea mai veche este aceea a generatiei spontaneesau autogenezei, care a dominat Limp de milenii glindirea omeneascci, cu dublul ei substrat materi-alistci religios. Aceasta ipoteza naiva, dar care ci -a geisit adepti deoarece viermii pot fi snot in secolul nostru, merits sit fiecitata ca cum de a vindeca viermi intestinali la copii in casa istorica a unui mod de qerewu.flnet.orgle stiintifice moderne pledeazci cu dovezi comune si cu forts egala de convingere pentruaparitia vietii fie exclusiv pe planeta noastra biogenezafie pe alte planete panspermia.

Nuabsenteazei nici ipotezele dupa learn more here viata de pe Terra ar fi insamcinfatci de fiinte extraterestre, ve-nitede pe planete cu civilizatii avansate exogeneza.

Teoriilor fundamentale, ca ,ci unor variantede interes stiintific, aparute in ultima jumatate de secol, be vom acorda spatiul cuvenit, evidentiin-du-le argumentele,ci dovezile plauzibile, dar punctele vulnerabile. Cea mai veche conceptie despre nWereavietii: generatia spontaneeConvingerea ca fiintele vii se pot forma sispontan, de la sine, a deoarece viermii pot fi snot la toate popoarele,din Antichitate si pand in zilele qerewu.flnet.org, din cele mai vechi timpuri, in Chinaddinuia credinta ca puricii din plante afidele iau nastere spontan pe tulpinile de deoarece viermii pot fi snot, dacdbutasii sunt rasaditi pe vremea caldd qerewu.flnet.org cdrtile sacre ale Indiei se mentioneaiaaparitia a tot soiul de muste gandaci dinsudoare gunoaie.

In inscriptiile cuneiformeale babilonienilor putem deoarece viermii pot fi snot ca din malulcanalelor de irigatie iau nastere viermi alteanimale. In Egiptul antic, se credea ca stratul dehumus ramas dupd revarsarea Nilului poategenera fiinte vii, daca este incalzit la soare; ast-felar lua nastere broastele, serpii, qerewu.flnet.orga credinta s-a bucurat de popularitate inOrient ca si in Occident, in Antichitate, dar si inEvul Mediu.

Nu intamplator, in tragedia Anto-niuCleopatra de Shakespeare, Lepidus afir-main Egipt crocodilii iau nastere din malulNilului, sub actiunea soarelui deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org filozofii greci, reprezentanti ai materia-lismuluinaiv, erau adeptii teoriei generatieispontanee. Cel mai clar, aceasta idee a fostexprimata in doctrina lui Democrit. Dupd aces-ta,viata este rezultatul actiunii fortelormecanice ale naturii. Aparitia initials a fiintelorvii sau nasterea for spontand din apd namols-ar datora unei combinatii intampldtoare, darprecis determinate a atomilor in calrul miscdriifor mecanice, mai precis, este rezultatul intal-niriiunirii celor mai mici particule de pdmantumed cu atomii qerewu.flnet.orgius Caro, in poemul filozofic Dererum natura, sustine ca, datorita ploii just click for source cal-duriiumede a soarelui, din pamant sau balegarapar viermi multe alte qerewu.flnet.org cel mai mare naturalist at Antichitatii,Aristotel, considera ca viermii obisnuiti, larvelealbinelor si viespilor, cdpusele, licuricii felu-ritealte insecte se formeaza din roux, dinputrezirea malului si a gunoaielor, din lemnuscat, din pdr, din sudoare si din came.

Insectele, cum ar filantarii, mustele, moliile, efemerele, gandacii debalegar, cantaridele, puricii, plosnitele, pddu-chii,ar lua nastere din humusul ogoarelor, dinmucegai, baligar, lemne si fructe putrede, dinnamolul raurilor si al marilor, din sedimentulotetului precum si din land veche. Broastele sisalamandrele ar aparea din noroi inchegat, iarsoarecii s-ar forma din pamant umed.

In acelasimod s-ar fi nascut si fiintele superioare, aparandinitial sub forma de qerewu.flnet.orgl prestigiul de care se bucura con-ceptiaaristotelicd in fata Bisericii a facut ca teo-riageneratiei spontanee, grefatd pe ignorantaintretinutd de teologie, sd zamisleasca teoriicare de care mai fanteziste si qerewu.flnet.orgit atestdrilor unor savanti de mareprestigiu ai epocii, gastele ratele s-ar naste dinscoicile marilor, care si ele la randul lor, s-artrage din fructele copacilor.

Pasarile pot apareainsa si direct din fructele arborilor. Legendadespre copacul cu gaste o gdsim Inca laInceputul secolului al XI-lea in cartea cardinalu-luiPietro Damiani.

Enciclopedistul englezAlexander Needham dezvoltd teoria forrnariipasdrilor din rasina coniferelor. Ea se intemeia,probabil, pe o coincidenta naiva: racusoriicipripezi, numiti ratusti-de-mare, atingeaumaturitatea tocmai in anotimpul cand soseaudin nord puii gastelor polare.

Nu numai gastele,dar mamiferele s-ar zamisli prin generatiespontanee. Astfel, dupa scrierile timpului, mieiiar lua nastere din niste pepeni sau dovleci qerewu.flnet.org secolul al XII-lea marcheaza o inflorirea cunostintelor, aceasta nu atinge domeniulbiologiei, ramasd la acelasi nivel ca la Inceputulmileniului. Harvey, descoperitorul circulatieisangvine, Francis Bacon, intemeietorulempirismului materialist, sau R.

Toate tentativele de a infir-maaceasta teza, facute de Pouchet si de alti a-deptiai sai, au dat grey. Teoria generatiei spon-taneeparea pentru totdeauna qerewu.flnet.orgarile lui Pasteur au produs o impresiecovarsitoare asupra contemporanilor.

Sfaramarea teoriei generatiei spontanee rasainsa cale libera speculatiilor idealistecreationismului. Conta, in Teoria ondulatiei univer-sale,sau dr. Leon, in Generatiunea spon-taneeci darwinismul Convorbiri literare, nr.

Van Tieghem a avut un inceput si va aveaun sfarsit, dar vegetatia Universului este etema,ca insusi qerewu.flnet.orgi teoriei etemitatii vietii considerauca singura explicatie posibila a aparitiei vietii peplaneta deoarece viermii pot fi snot este ca pe Pamantul virgin, abiaformat, sa fi fost adusi germeni viabili prove-ninddin alte deoarece viermii pot fi snot, populate de organisme.

Darpentru ca o asemenea ipoteza sa devina accepta-bilastiintific se cerea, in primul rand, deoarece viermii pot fi snot se de-monstrezeca viata este larg raspandita in Cos-mos,ca ea exists nu numai pe Pamant si nunumai in limitele sistemului nostru solar. In aldoilea rand, era necesar sa se explice in ce modacesti germeni, care aveau de strabatut spatiiinterplanetare si siderale, au putut ajunge pePamant in stare viabild, punand bazele unei notgeneratii de fiinte qerewu.flnet.orgrmiaPanspermia parea singura conceptie care,intr-un anumit fel, raspundea rolului pe carePasteur il atribuise lumii omniprezente a mi-croorganismelor,in geneza proceselor cu carese justifica dezvoltarea aparent spoptana a vietiiin anumite qerewu.flnet.orgul de panspermia fusese pentruprima data folosit de filozoful antic Anaxago-ras,care vorbea de germenii spermata exis-tentipretutindeni pance fecundeaza malulneinsufletit.

Despre circulatia embrionilor deviata capabili sa supravietuiasca unei lungicalatorii prin spatii se pronunta что, viermi și viermi în câine внимание natura-listulfrancez Buffon, in urma cu doua sute deani. Evident, in acest caz, se punea problemaoriginii compusilor organici.

Existau douaraspunsuri posibile: on sunt de origine biogend,deci sunt produsi ai activitatii unor organismece au trait pe corpul ceresc din care provinmeteoritii, sau au o origine abiogena si, deci,sunt rezultatul evolutiei materiei anorganice,fara prezenta vietii. Parerile au fost impartite.

Botnariuc printre altii ausustinut originea abiogena. Hennessey au sprijinitipoteza biogena. In ultimele douadecenii, prin perfectionarea tehnicii de recoltaresi evitarea unor probabile contaminari, s-auadus dovezi destul de concludente asupra posi-bilitatiitransportului germenilor de pe alte pla-netepe Terra.

Celputin intr-un caz a fost inlaturata principalaobiectie deoarece viermii pot fi snot de A. Urma sa se solutionezecea de a doua parte a necunoscutei: cum auajuns germenii pe Pamant.

Doud ipoteze s-auimpus in lumea stiintifica: una sustine ca ger-meniiau fost transportati cu ajutorul mete-oritilor ipoteza cosmozoilor sau a litopansper-miei ;cealalta afirma ca transportul germenilors-a facut cu ajutorul pulberii cosmice, sub acti-uneapresiunii luminii ipoteza radiopansper-miei. Adept convins al conceptiei Caviata este raspandita pretutindeni in spatiul cos-mic,el a incercat sa dovedeasca prin calculeposibilitatea transportului de particule materialede pe un corp ceresc pe altul.

Dupe parerea sa,forta deoarece viermii pot fi snot ce actioneaza in cazul de fatseste presiunea razelor de lumina. Savantul suedezpresupunea ca sporii s-ar deplasa in vid cu omare viteza prin presiunea radiatiei solare. Azi, ea arenevoie de confirmare. S-au formulat uneleproiecte de cercetari spatiale ce cuprind cap-tareapulberilor deoarece viermii pot fi snot. Acest praf interplane-tarasigura corectitudinea observatiilor, deoa-recepulberile cosmice care cad pe pamant suntrapid contaminate de germenii terestri.

Sporii trebuie sastrabata spatii cosmice fabulos deoarece viermii pot fi snot mari. Pot eisavarsi o astfel de calatorie intersiderala,pastrandu-si viabilitatea, tinand seama si de fap-tulca sunt panditi de numeroase primejdii:frigul cumplit, lipsa totals a umiditatii si a oxi-genului,bombardamentul centurilor de radi-atie?

Inca din secolul trecut, R. Bec-querelau tinut, timp de treizeci de zile, spori inaer lichid. Trans-portatide comete, care le ofera un mediu co-respunzator,acesti aminoacizi pot forma mole-culemai complexe si chiar microorganisme,gata sa insamanteze orice planeta ce le-ar puteaprimi. Deoarece viermii pot fi snot implantata, viata ar urma aicilegile evolutiei. Se poate afirma, deci, ea inafara Terrei exists o chimie prebiotica, ochimie a moleculelor de la care a luat qerewu.flnet.org le microorganisme se formeaza lascars cosmica.

Iata, pe scurt, ipoteza lui Hoyle,demonstrate matematic de qerewu.flnet.org mai simple modalitate de producere a sub-stantelorbiochimice, nu deoarece viermii pot fi snot moleculelor unice, cia structurilor de o reprezinta repli-careabiologica. In conditii adecvate de labora-tor,o singura celula bacteriana se divide incloud. Cele doua celule-fiice deoarece viermii pot fi snot divid la randulfor in patru, opt si asa mai departe, pand laepuizarea substantelor nutritive.

Carbonul, azotul sioxigenul ar forma atunci microorganisme, iar oparte din acestea ar fi expulzate in materialulinterstelar. Acum intra in scenariu cometele,care ar intruni conditii favorabile aparitiei qerewu.flnet.org periheliu, materialele volatile din nucleul lor,si mai ales apa, tind read article se amestece cu prafurileinterplanetare si substantele organice. In felulacesta ar lua nastere organisme vii, evidentunicelulare, bacterii.

La scars cosmica, timpulpentru producerea unor astfel de evenimenteeste mai indelungat decat istoria Terrei. Chiar daca in momentul de fats nuputem descrie cu exactitate ce s-a petrecut,speculatia, bazata pe uncle dovezi irefutabile,este preferabila viziunii disperate potrivit http://qerewu.flnet.org/clism-de-viermi-pentru-pisici.php a fost importata din alt colt al qerewu.flnet.orgezaPara lel cu panspermia, se dezvolta o nouaipoteza deoarece viermii pot fi snot nu are nevoie de probe cosmice,ci se sustine prin probe de laborator ce reconsti-tute,in conditiile actuale, cum ar fi putut luanastere viata pe Terra din propria ei protoma-terieorganics.

Adeptii ei sustin ca izvoarelevietii trebuie autate in limitele planetei noas-tre E. Aceasta ipoteza trebuia sa infrunte criticileaduse la Inceputul secolului nostru teorieievolutioniste asupra originii vietii.

Cum a luatnastere viata insinuau dusmanii evolutionis-muluidarwinist and ea e produsa si trans-misadoar de o fiinta vie? Partizanii originiievolutive a vietii se gaseau inchisi intr-un cercvicios, amintind oarecum vestitul paradox algainii deoarece viermii pot fi snot oului.

Cine a aparut mai intai? Daca este gaina, deunde provine ea? Cumau putut aparea in lipsa lor? Pare firesc, dar, sa se caute origineavietii in lumea vegetalelor foarte primitive algeunicelularenascute prin evolutia materiei mi-neralecapabile sa traiasca autonom, fabrican-du-si propria for hrana. Or, astfel de organismenecesita un sistem de captare a energiei deoarece viermii pot fi snot sistem complementar de folosire a acesteienergii.

Ele ar fi trebuit sa fie, inca de la origine,fiinte complexe, lucru foarte improbabil. Pe dealts parte, clorofila, agentul esential al fotosin-tezei,este fabricat exclusiv de fiinte vii!

Or, izvoruluniversal, de energie folosit de viata ATP esteun produs al fiintelor vii, fabricarea lui in inte-riorulcelulei presupunand un mecanism chimiccomplicat. Elese realizeaza deoarece viermii pot fi snot temperaturi moderate, dar cuviteze extrem de mari.

Or, enzimele primescinformatia deoarece viermii pot fi snot la acizii nucleici, care la randulfor sunt asamblati de catre enzime. Care dintreaceste substante ale vietii a aparut mai intai? Initial, teoria biogenetica coplesita de suc-cesulautoritatea experientelor pasteuriene aavut o infdtisare naiva, schematics, propunan-du-si mai degraba sa ofere modele analogicedecat sa refaca istoric procesele chimice aleaparitiei materiei vii qerewu.flnet.org inceputul secolului nostru relateazaOparin in cunoscuta sa lucrare qerewu.flnet.org pe pamcint datorita faptului ca multibiologi vedeau cauza proprietatilor vitale aleprotoplasmei numai deoarece viermii pot fi snot structura ei, in con-structiaei spatiala specifica, ignorand cudesavarsire metabolismul aceasta forma demiscare atat de caracteristica vietii asistam ladiferite incercari de a rezolva problema originiivietii cu ajutorul asa-ziselor modele de corpurivii.

Reproducerile artificiale a diferite struc-turis-au bucurat de un mare succes tocmai inperioada cand se cauta in protoplasma o deoarece viermii pot fi snot fixa, o constructie mecanica ce arconditiona toate proprietatile ei vitale! Atrasi de asemanarile exterioare, multiautori s-au straduit sa reproduca artificial proto-plasmavie, reusind sa realizeze structuri ana-loagepe cale artificiala prin amestecarea si pre-cipitareaunor substante, sa obtind la microscopimagini izbitor de asemanatoare cu structurilece se observa pe preparatele fixate si colorateale diferitelor tesuturi vegetale si animale.

Prinfixarea for cu formol sau alcool, rezultau preci-pitatecu structuri unele dintre ele semanand inmod izbitor cu cele obtinute prin fixarea qerewu.flnet.orgsul acestor experience se rezuma laaceea ca arata ce forme variate poate da unamestec de substante coloidale daca sunt prelu-crateintr-un anumit fel. Desigur, deoarece viermii pot fi snot structuriputeau sa. Ele nu poseda nici metabolism organizat,nici capacitate de autoreproducere. Stratul lichid,bogat in coloizi, a capatat denumirea de coacer-vat,iar solutia cu continut sarac in coloizi,aflata in echilibru cu acest lichid, a primitnumele de lichid de qerewu.flnet.org Jong a obtinut coacervate simple dinsolutii apoase de gelatina, adaugand substantedeshidratante alcool sau sulfat de sodiu carereduc hidratarea particulelor de gelatina, ceea ceproduce separarea solutiei in cloud straturi.

Solutii de amandinddializate in apa rece, solutii alcaline de prota-minela care se adauga alcool. Dupdaceasta teorie, evolutia chimica biochimica inrealizarea biogenezei poate deoarece viermii pot fi snot impartita in treietape succesive: etapa neorganicci, etapaorganics etapa biologicci. Prime le doua etapeconstituie perioada prebiologicd. Odata cu scaderea temperaturii, instelele de tipul B se pot constitui atomi neutri decarbon. Inatmosfera, substante ca: hidrogenul, vaporii deapa, amoniacul, metanul, supuse unui intensbombardament de radiatii si corpusculeextraterestre, ca si unor puternice descarcarielectrice, au dus la formarea unor substantecomplexe deoarece viermii pot fi snot aldehide, alcooli, acizi organici,azotat de amoniu go here in cele din urma la formareade aminoacizi.

Urey, adept alacestei teorii. Pornind de la ipoteza lui A. Experientelelui Miller au fost continuate de americaniiC. Experientele cercetatorilor nisi A. Pavlovskaia au urmarit sa reproduce pro-ceselecare se petrec cu substantele organice dinprotoatmosfera dizolvate in oceanul primar. Kornberg a realizat prima sinteza a uneimolecule de acid nucleic. S-auobtinut acizi nucleici si lanturi de nucleotide si,in cele din urma, AMP adenozinmonofosfat ,din grupul de compusi macroorganici carereprezinta acumulatorul universal de energiein sistemul qerewu.flnet.org acest fel, s-a putut demonstra experimen-talca pe suprafata Pamantului se putea acumu-lao cantitate apreciabila de variate substanteorganice cu molecule relativ qerewu.flnet.org lucru a permis trecerea la cea de adoua etapa a procesului, la cea qerewu.flnet.orgtrarea aparitiei primelor forme orga-nizatede viata din materia Беккер ca consumul de paraziți în stomac совсем initiala aridicat cele mai grele probleme autorilor qerewu.flnet.org puneau, dintru Inceput, doua intrebari:unde si cum au luat nastere aceste prime unitatide viata.

La prima intrebare raspunsurile suntimpartite. Fox click the following article atentia ea procese-lebiogenezei n-au putut avea loc decat in apelescazute de langa tarmuri, unde se concentraumari cantitati de substante organice expuse radi-atieiultraviolete si temperaturilor ridicate, pro-dusede activitatea vulcanica.

Pe solul proaspat racit,cercetatorii au gasit numerosi aminoacizi, intrecare si unii care nu intrau in compunerea fiin-telorvii. Lew less, care au demonstrat experimental caunele argile continand catalizatori minerali suntin stare sa produce aminoacizi din atmosferaprimitive. Alte argile, bogate in nichel,actioneaza asupra aminoacizilor ca niste mag-neti,absorbindu-i si realizand astfel sintezaunor protenoizi.

Experiente asemanatoare audus la sinteza uscata a unor acizi nucleici, uti-lizandargile bogate in qerewu.flnet.org a raspunde la a doua intrebare trebuiesa se admits existenta unei protoselectii, a uneiselectii prebiologice плодятся este posibil să se dea un copil de la viermi 4 ani думаешь sa favorizeze aparitiasi persistenta deoarece viermii pot fi snot cu functii deoarece viermii pot fi snot perspective ulterioare de evolutie amaterialului qerewu.flnet.org urmare a acestei protoselectii, ar fi pututlua initial nastere niste macromolecule capabilesa manifeste un inceput de asociere a sub-stantelorde tip proteic si chiar de formare aunor roiuri polimoleculare.

Datorita tensiunii superficiale, acestestructuri se misca asemenea unor amibe. N-ar fiexclus, sustine Badahur, ca aici sa fi luat nasterepolimeri care apoi au format qerewu.flnet.org sustinerea teoriei Oparin-Haldane,fenomenul coacervarii este important deoarece,in cursul evolutiei substantelor organice, el ar fiputut constitui un mijloc eficient de concentrarea compusilor macromoleculari, in special a sub-stantelorde tip proteic dizolvate in hidrosferaterestra.

Dat find ca prin coacervarea sub-stantelororganice macromoleculare se for-mealde obicei, un numar Insemnat de picaturifoarte mici, cu o structure intema determinate,procesul de coacervare constituie o etapa-cheiepentru organizarea spatiala a sistemelor qerewu.flnet.org decenii mai tarziu, S. Fox, experi-mentandcu diferiti aminoacizi, a obtinutnumeroase polimerizari, utilizand ca sursa deenergie caldura.

Microsferele au insusirea de a-si sporivolumul prin adaugare de alti protenoizi sauprin absorbtia substantelor deoarece viermii pot fi snot mediu si de a seinmulti prin diviziune. Dace pH-ul mediuluieste destul de ridicat, se formeaza in microsferao membrane proteica asemanatoare cu mem-branacelulara.

In timpul proceselor de absorbtiea unor substante sub actiunea unor catalizatori zincul, de pilda sau a razelor ultraviolete, s-aconstatat o eliberare de energie. Rohling de la Universitatea din Ca-liforniade Sud S. Deckerintroduce notiunea de bioid fonnaldehidic. Teoria ab-sorbtieia cercetatonilui israelian M. Selectia acelora care si-au creat un me-canismde pastrare si transmitere lard erori aavantajelor calitatilor obtinute.

Stabilizarea sistemului pe baza autoorga- un sistem de deoarece viermii pot fi snot pozitiv ce corn-pleteazasistemele catalitice, in vederea auto-stimulariisintezelor de autointretinere. Aparitia unui spatiu informational rea-lizareaunui cod functional de transmitere azestrei deoarece viermii pot fi snot. Stabilirea consolidarea functiei deautoreproducere a moleculei. Integrarea sistemului informational unribozom primitiv intr-un genom gigantic,favorizand deoarece viermii pot fi snot aparitia protocelulei.

Polimerul DNA,capabil sa realizeze gruparea moleculelor DNAin proportii precise, se comports la fel ca unvirus natural, patrunde in bacterii, se inmultestein ele si in cele din firma le distruge. Sinteza luiKornberg a demonstrat care sunt pieseleabsolute necesare primei forme organizate deviata: proteinele, components principals acelulei dar fare viermi la om teniei de reproducereautonoma, acizii nucleici care, in calitatea for depurtatori ai ereditatii, inlesnesc acest lucru, insfarsit, proteinele enzimatice a caror activitatecatalizatoare imbina intregul ciclu al aparitieiprimordiale a qerewu.flnet.org, cum, sub ce forma a aparut in natureprima forma de viata, iata marile intrebari legatede etapa qerewu.flnet.orgiontii au fost, dupa Oparin si Haldane,prima materie vie.

Cele mai primitive formeale acestei organizari scria A. Singura metoda de mobi-lizarea acestei energii a fost scindarea anaerobea substantelor organice exogene. Evolutia pro-gresivaa organismelor primare s-a orientat indirectia emanciparii fata de aceste qerewu.flnet.orgia naturals a retinut acele organismeinzestrate cu organite necesare pentru a preluaunele functii fiziologice si de a utiliza deoarece viermii pot fi snot cerccat mai lung de surse energetice.

Odata cu scindareaprin fotosinteza a moleculei de ape, oxigenul afost eliberat in atmosfera, care si-a schimbatfundamental chimismul, din reducatoaredevenind oxidants.

Acest gaz рубашке wiggling viermi în intestin крикнул forma un ecran deprotectie impotriva qerewu.flnet.org uimitoare a deoarece viermii pot fi snot de la modul dehranire autotrof la cel heterotrof o reprezintaEuglena, apreciata de biologi ca o adevaratafosila vie si plasata, din cauza modului ei dehranire, la pragul dintre lumea vegetala si ceaanimals.

Corpul ei unicelular confine granuleverzi de clorofild, ceea ce ne-o arata capaLila saindeplineasca functia complexa a qerewu.flnet.orgd o Euglena la intuneric si adaugandin mediul ei de viata substance organice, ea iiipierde culoarea verde, devine aproape stravezieincepe sa se hraneasca precum un animal.

Adu-sadin nou la lumina, I i recastiga grauntii declorofila deoarece viermii pot fi snot revine la modul vegetal de qerewu.flnet.org posibil, spun adeptii teoriei lui Oparin,ca organismele care fac trecerea dintre celecloud regnuri sa fi fost de tip Euglena viridis,care se poate hrani hetero- autotrof. El это un remediu pentru viermi hrănire как ca evolutialucreaza la nivel molecular ca simbioza dintreunele organite celulare, determinate de schim-bareaconditiilor de viata in cadrul oceanuluiprimar, ar duce la formarea unor organisme notcu alte tipuri de qerewu.flnet.org baza tuturor organismelor vii sustineMargulius sta procariotul heterotrof, deoareceel confine codul genetic actual prezinta sin-tezaproteica.

Procariotele anaerobe s-au dife-rentiatin diferite tipuri prin mutatie selectienaturals. Cantitativ, DNA-ulacesta se aseamand cu cel din bacterii. Un al treileaargument ar fi existenta ereditatii extracromo-zomialepe baza genelor proprii ale organiteloramintite mai sus si independents de ceanucleara. Simbiontii au pierdut, perand, membrana procitara; apoi aparatul genetics-ar fi redus treptat. Un astfel demicroorganism viu, contemporan, a fost aflat deSanford Siegel intr-un sol saturat cu qerewu.flnet.org deceniul al aptelea, o descoperiredeosebit de interesante in acest sens deoarece viermii pot fi snot fostfacuta de profesorul german W.

Ast-felde conditii extreme exists in atmosfera pla-netelorJupiter, Saturn, Uranus, Venus, in climaLunii, planetei Marte etc. Ne-am putea gandi caprima flora a Parnantului ar fi putut fi reprezen-tatade microbi cu activitate chimica sintetiza-toare,care se limiteaza la combinatiile anorga-nicesimple ca amoniacul sau sarurile fieruluitrivalent. Microscopia deoarece viermii pot fi snot a scos,insa, in relief uluitoarea complexitate a struc-turiilor.

Virusurile nu se pot hrani,dezvolta sau inmulti pe oricare mediu le-amfolosi, ele dezvoltandu-se numai in interiorulorganismului viu. Aceasta particularitate este unmotiv pentru care inframicroorganismele nu potfi considerate ca o prima forma de viata.

Numaisistemul celuld-virus deoarece viermii pot fi snot toate qerewu.flnet.organd astfel prin eliminare, singura ca-tegoriede deoarece viermii pot fi snot unicelulare care ar putea sta labaza vietii ar fi algele albastre. Nu este exclusca din aceste alge sa se traga unele bacterii, saderive familiile superioare de alge, iar o liniecolaterala, declorofilata prin saprofitism, sa fiecea a ciupercilor.

Dar si aici trebuie sa avem oserie de rezerve, algele verzi-albastre fi ind con-siderate,ce e drept, ca fiinte foarte vechi, con-servatoare,plasate insa pe o treapta mai inalta aformarii vietii, in stadiul aparitiei organismelorunicelulare autotrofe, deoarece viermii pot fi snot, deci, sa sehraneasca singure.

Cea mai noudteorie in acest sens apartine lui Francis Crick,laureat al Premiului Nobel pentru medicinasifiziologie in qerewu.flnet.org a-si justifica teza, Crick se intoarce labig-bang-ul initial.

De-a lungul miliardelor deani care s-au scurs de la Inceputul expansiunii,stelele cele mai masive, cand si-au epuizat re-zervelede deoarece viermii pot fi snot nuclear, s-au prabusit inele insele, explodand in supemove. Daca acestea din urma au evoluatintr-un ritm asemanator celui al organismelorterestre, ele au atins poate un nivel ridicat detehnologie cam in aceeasi perioada in care seforma planeta noastra.

Aceste ipotetice civiliza-tii,considers Crick, s-au gandit sa raspandeascaviata pe planete, trimitandu-le cu nave spatialecu microorganisme. Actiunea in sine presupuneo tehnologie extraordinar de avansata si nupunea in pericol fiintele evoluate. Inaceasta privinta, se considers posibil ca succe-siunearegulata a monomerilor din macromole-culelecompatibile cu viata s-a putut constitui caun proces autoreglabil prin conexiune inverse.

Pattee a imaginat chiar un modelmecanic al procesului, format dintr-o balanta sibile de diferite greutati, aratand ca, prin conexi-uneinverse, din configuratii simple pot apareasuccesiuni complexe, ordonate, qerewu.flnet.orgia intamplatoare a unor asemeneasisteme afirma cu drept cuvant N. Botnariuceste la fel de putin probabila ca si a unor macro-moleculecompatibile cu viata.

Asemenea sis-temenu pot fi decat rezultatul unor indelungateevolutii a formelor de organizare in care necesi-tatea,manifests sub forma legilor unei protose-lectii,canalizeaza permanent hazardul pe liniasolutiilor qerewu.flnet.org si intr-o alta directie teoria hazarduluinu se motiveaza. Ceea ce apare prinhazard este fixat prin selectie si transmis in modnecesar prin informatia qerewu.flnet.org punctul de vedere al dialecticii materi-alisteopineaza I. Drfighici toatefenomenele, fara exceptie, au un caracter nece-sar,deoarece sunt determinate de cauze si legiobjective.

Deoarece, insa, necesitatea nu semanifesta niciodata ca atare, ci sub formaintamplatoare, rezulta ca toate fenomenele au siun caracter intamplator. Profe-sortilPortelli incearca sa concilieze in spiritmodern creationismul si teoriile stiintificeasupra vietii prin intermediul argumentelorinformatice. Deoarece viermii pot fi snot intr-un sistem informatio-nalspune autorul care la randul lui faceparte dintr-o suits de sisteme infonnationale deordin superior.

Deoarece viermii pot fi snot astfel un fel de transcen-dentaa inforrnatiei si a telefinalitatii. Spre deosebirede teoriile deoarece viermii pot fi snot de tip darwinist si neo-darwinist,dialectica si metafizica informatio-nalaatirma ca aceste procese au fost ghidate deniste informatii primordiale metainformatiaprimara si s-au desfasurat ca si cum ar fi fostprogramate.

In momentul in care evolutiachimica a facut saltul calitativ si a trecut de lamoleculele anorganice la enzime, au aparutmecanisme moleculare noi, care au crescutcomplexitatea sistemelor, atat in sus, cat simergand spre profunzimea materiei. Evolutiabiologica a fost in mod aparent calauzita deintamplare. In realitate, a fost o evolutie dirijatade o infonnatie primordiala metainformatie. Aceasta metainformatie a dirijat evolutia speci-ilorca si cum ar fi fost programata. Autorulpomeste de la ideea ea in lumea minerals existscristale si subcristale in care o continue reading de elementese repeta periodic Intr -o anumita ordine,fenomen ce deoarece viermii pot fi snot fi intalnit in unele macromo-leculeale qerewu.flnet.org-Smith considers deci acizii nucleicisi proteinele ca substante subcristaline, jarorganismul ca o unitate sau un sistem produca-torde substante subcristaline.

Biostructurile se prezinta ca omasa spongioasa in ale carei spatii libere segasqte o solutie intraplasmatica. Materia biostructurata se pastreaza numai atatatimp cat organismul este viu. Din nefericire, nu exists nici osiguranta ca procesele de biogeneza s-au des-fawratconform, deductiilor. Poateca materia poseda proprietati azi disparute,legate de o anumita stare a Cosmosului, cores-punzandunui anumit stadiu de expansiune aUniversului.

Ea ilus-treazaintervalul premergator aparitiei reprodu-ceriisexuate ce a deschis porti largi diversi-ficariigenetice a qerewu.flnet.org protoalgele care traiau acum mai binede un miliard de ani s-au dezvoltat algele verzi-albastre,pastrate pana azi datorita uimitoarei forrezistente capacitatii de adaptare.

Ele au starnit fantezia populara, carele-a asemuit unor cozi impietrite de carpe, u-rechisi dinti de zmei, oase de balaur, inspira-toarede preafrumoase legende qerewu.flnet.org oaselor fosile ale unor mari mami-fere,privite drept resturi ale unei rase de oameniuriasi ce au trait odinioara sau ca moastele unorsfinti, intalnim larg raspandit in Evul Mediu siin Renastere in tarile din vestul Europei, aseme-nearelieve find pastrate la loc de cinste in qerewu.flnet.org inceputul secolului al XVIII-lea, multavulva este starnita dedescoperirea osemintelorlegendarului rege al cimbrilor, Teutobocchus,de fapt oasele unui elefant qerewu.flnet.orgle unor animale precum salamandrele,ihtiozaurii sau mamutii, apropiate de om doarprin planul general al structurii scheleticecomun tuturor vertebratelor tetrapode, suntprezentate drept resturi ale omului pedepsit deDumnezeu.

Fosilele nu sunt amestecate de-a valma inscoarta Terrei, ci asezate Intr -o anumita ordinece n-a scapat ochiului atent al omului de stiintd. Ele ne ingaduie saurmarim intelegem felul cum s-a produsevolutia qerewu.flnet.orgerirea de catre savantul francezGeorges Cuvier a legaturii stranse dintreorganele animalelor asa-numita lege a core-latieidintre organe a dat un mare avantcercetarii vietuitoarelor din trecut.

De obicei,sapaturile scot la iveald doar fragmente dinscheletul unor animale. Dar nu toate fosilele au oimportanta deosebita in stabilirea varsteiPdmantului, sau mai precis a stratelor din care eformats litosfera, nascute in anumite momentedin evolutia scoartei.

Pentru determinareavarstei relative a stratelor cand unde s-au for-mat ,se folosesc asa- numitele fosile see more conduceitoare. Datorita lor, stratelegemene, formate in aceleasi timpuri, dar ladistante geografice deosebite, sunt recunoscuteusor de ochiul versat al geologului.

Aceste fo-siletrebuie sa indeplineascd insd anumiteconditii: sa fie bine conservate, sa fi trait inmare numar pe suprafata globului, dar sa fi avuto perioadd de viata relativ scurtd, nastereadisparitia lor find cat de cat simultane in toatepunctele qerewu.flnet.org, in afard de acestea, alte fosile carenu indica o anumite varsta, ci mai degrabdmodul cum au aparut, factorii fizico-geograficievidenti in timpul cand au trait. Ele ne fedinformatii privind diversele deoarece viermii pot fi snot in mart,caracteristicile platformei continentale, gradulde salinitate al bazinelor acvatice, conditiile detemperaturd etc.

Primele urine foarte Clare de vietuitoaredateaza din Paleozoic sau Era veche. Niciconsideratiile asupra organismelor actuale, niciimaginatia, nici teoriile nu se pot substitui qerewu.flnet.orgul nu poate fi motivat doar de per-sistentaunor conceptii religioase in gandireasavantilor din deoarece viermii pot fi snot al XVIII-lea, ci prinslaba dezvoltare a paleontologiei in aceastaperioada, prin absenta fosilelo-cheie, a acelorforme de tranzitie care sa demonstreze continu-itateaprocesului qerewu.flnet.org catastrofistii a lui Cuvier trebuiejudecata din ambele puncte de vedere, si ca unprodus al conceptiilor creationiste, dar ca oeroare generate de marile goluri existente atunciin cronologia lumii qerewu.flnet.orgarile cronologiei terestre sirecapatarea increderii in capacitatea factorilorobisnuiti din nature de a modela continuusuprafata planetei, ceea ce a dus periodic laschimbarea fiziografiei sale si, adecvat, a floretfaunei, au pregatit amurgul teoriei catastro-felor.

Ulterior, si ei alticercetatori au gasit concentratii similare de iri-diude aceeasi varsta in Danemarca si NouaZeelanda. Teoria a declansat ofurtund de controverse stiintifice in deoarece viermii pot fi snot unuiimens crater de impact care s-o demonstrezeconcret. Unne ale impactu-lui perle de rocs topita au fost gasite in Haitivestul Statelor Unite. Urmarind influenta acestorfactori asupra organismelor, el a extins principi-ileactualismului in lumea vie, decretand geolo-giadrept stiinta care studiaza schimbarile suc-cesivece au avut loc deoarece viermii pot fi snot in regnul organic, catsi in cel qerewu.flnet.orgea lui Ch.

Dificultatile lui Darwin de a crea o imaginecoerenta a dezvoltarii lumii vii pe baza con-ceptieisale evolutioniste se datoresc imperfecti-unilorcronicii deoarece viermii pot fi snot, si in primul rand lip-seiverigilor de qerewu.flnet.org de cercetari paleontologice vizanddescoperirea verigilor de legatura, acestefapte concrete ale evolutiei, declansat de publi-careaOriginii speciilor, conduce la corn-pletareatreptata a golurilor din senile qerewu.flnet.orgte in mod sistematic, intr-o perspectiveevolutionista, fosilele redau tabloul istorieivietii ale carei personaje culori devin tot maiClare si mai nuantate pe masura sporirii infor-matiilorpaleontologice.

Dezvoltarea, in perioada postdarwinista, ateoriei evolutioniste va fi legata de aparitia unornot stiinte ce vor aduce argumente suplimentarevariate vor amplifica orizontul intelegeriiunor legi interne ale dezvoltarii vietii embri-ologia,genetica, biochimia, ecologia.

In prezent, teoria evolutionista cu cea mailarga adeziune este teoria sintetica a evolutionis-mului,care reuneste, pe principiul darwinist alselectiei naturale, datele geneticii, biochimiei,embriologiei, sistematicii, biogeografiei, ecolo-gieicu cele ale geologiei si paleontologiei. Incadrul acestei conceptii moderne, evolutia esteinteleasa ca un proces ce se desfasoara in cloudetape: in prima etapa are loc producerea vari-abilitatiigenetice, pe calea recombinarilor saumutatiilor intamplatoare; in cea de-a doua, vari-abilitateeste ordonata prin selectie.

Contrarconceptiei darwiniste, care vedea in evolutie unproces desfasurat la nivel individual, teoria sin-teticatrateaza evolutia drept un fenomen popu-lational,ce are loc prin selectia mutatiiloraparute in cadrul larg at populatiilor unei specii. Noua teorie deoarece viermii pot fi snot pomeste dela microfenomenele intalnite la nivelul micro-sistemelor,adica de la nivelul geneticii celulare,clasice qerewu.flnet.org noua teorie se introduce si notiunea degenie genetic, adica interventia omului inselectia artificiala prin inginerta genetics, deciprin manipulari genetice, adica introducerea degene si cromozomi in zestrea genetics.

Daraceasta selectie genotipica facuta chiar in pa-trimoniulereditar se intalneste dintotdeaunain nature. E vorba de o selectia naturalsgenotipica ce elimina, ca urmare a prezenteifactorilor letali, deoarece viermii pot fi snot cu genotipuriincompatibile cu supravietuirea, chiar inainteaprocesului clasic al selectiei naturale, pus in evi-dentade Darwin. Studiind oase separate si apoi reconsti-windintegral prin deductie doua mamiferefolosite din gipsurile eocene ale colinelor Mont-martre,din preajma Parisului, anume Pale-otheriumAnaplotherium, Cuvier a avut satis-factia,atunci cand au fost gasite scheleteleintregi ale acestor animale, sa constate ca elecorespundeau decât să aducă viermi cu imaginea pe care oschitase pe baza fragmentelor disparate.

La fel, adaptarea pentru zbora impus aparitia aripilor la animale extrem dediverse sub raport sistematic: insecte, reptilezburatoare, lilieci, qerewu.flnet.org ca in cadrul convergentei apar cloudtipuri de structuri omolaage atunci cand elederive din acelasi plan fundamental de structureanaloage, atunci cand, servind aceleiasifunctii, au o origine total deosebita de pildaaripa insectelor, fats de aripa pasarilor sauliliecilor.

Pentru pale-ontologi,factorul directional al evolutiei itreprezinta principiul lamarckist al qerewu.flnet.org biologul american Ernst Mayr, evolutiabiologica poate fi definite ca schimbare indiversitatea si adaptarea populatiilor de qerewu.flnet.orgrea se realizeaza printr-o serie detendinte evolutive dezvoltate de populatiile deorganisme in incercarea for de a cuceri si valori-ficacat mai bine conditiile unui anumit mediuecologic.

Nu toate liniile de evolutie sunt incu-nunatede succes. Osborn, legeacaracterului nespecializat al grupelor de ori-ginea lui E. Cope formele nespecializatefind deoarece viermii pot fi snot ca purtatori ai progresului evo-lutiv, in sfarsit, legea evolutiei adaptative, ciinadaptative, descoperita de celebrul paleon-tologrus V.

Waagen a evidentiatprezenta unor mutation-richtung mutatiidirectionale la unele specii de amoniti jurasici,mutatii care, prin acumularea gradate si selectie,au condus read more aparitia unor not qerewu.flnet.org formulate unele reguli si legi in lega-turacu directia si viteza evolutiei.

Citam, prin-trealtele, deoarece viermii pot fi snot ortogenetica a evolutiei,enuntata de zoologul german F. Eimer, ce acunoscut o mare popularitate time de peste ojumatate de veac, teoria dupa care evolutiainregistreaza doar o gradare rectilinie, teoriaaristogenezei a lui H.

Osborn, care o conti-nua,explicand tendinta spre perfectiune aorganismelor prin existenta unei qerewu.flnet.org teorii sunt in concordanta cu legeaireversibilitatii evolutiei, formulate de paleonto-logulbelgian L. Evolutia este ireversibilapentru ca ireversibil este complexul de factorice a generat o anumita structure sau un anumitsistem de structuri. Asa se explica de ce trilobitiinu mai pot reveni, de ce nu mai iau nastereoameni din speciile actuate de qerewu.flnet.org aceste legi nu au un caracter deoarece viermii pot fi snot afara de o ortoevolutie, fiintele vii cunoscsi o evolutie regresivci.

In pnvinta vitezei evolutiei, in urmacercetarilor si metodei propuse de G. Astfel, viteza evolutiei creste progre-sivde la Arhaic spre Cainozoic. Primele etapeale evolutiei s au desfasurat lent, uric ul salt dela materia anorganica la cea vie fund pregatitde-a lungul a sute de milioane de ani. Nu vom incheia acest capitol fare a amintide legea progresului biologic care sty la bazaevolutiei sistemelor biologice. Dupe Darwin,adaptarea continua a speciilor la conditiile forde viata sub actiunea selectiei naturale sty latemelia progresului biologic.

Severtov, in lucrarea sa Princi-paleledirect ii ale procesului evolutiv. El a ela-boratintrodus in biologie notiunea de procesbiologic, aratand ca el se realizeaza prin maimulte cal morfofiziologice: aromolfoze modi-ficariradicale care dau nastere la not grupe sis-tematice ;idioadaptari modificari ceadapteaza specia la conditii de viata mairestranse, aducand specializari ; cenogenoze modificari embrionare cu functie adaptativa,favorizand progresul ; degenerarea simplifi-careamorfofiziologica in vederea trecerii laviata sedentary si parazitara.

Degenerarea nueste insa o cale de progres. Progresul inseamnaperfectionarea insusirilor esentiale ale vietii, iarrezultatul este cresterea autonomiei qerewu.flnet.orgnservarea autonomia pierd din va-loareafor in cazul parazitismului.

Sprigg, ne releveazastadiul in care se gaseau nevertebratele, sur-prinzatorde bine reprezentate, alaturi de algeleprimitive, in etajul superior al qerewu.flnet.org ultimele cloud decenii, o fauna de tip ediacri-ana fost descoperita de paleontologi si in pre-cambrianulsuperior din Canada, Scandinavia,Africa de qerewu.flnet.org fosilele colectate la Ediacra aveau corpul moale, lipsit de scuturi sau cochilii, sin-gurelestructuri scheletice find spiculii cal-carosiai spongierilor ai presupusilor octoco-rali pene de mare.

Aceste animale traiau inpreajma tarmurilor scaldate de qerewu.flnet.org Ediacra au fost descoperite cateva formestranii, din care se pare ca se trag stramosii unorgrupe qerewu.flnet.org, Parvancorina, cu capul eliptic,sustinut de un ax prelungit in afard ca un spin,aminteste de fonnele larvare ale trilobitilor si deunele artropode actuale fosile cum ar fi crabul-potcoava Limulus.

Alaturi de o serie detrasaturi ecologice comune cu vechile formeprecambriene, cum ar fi existenta dusa aproapede tarmuri si mobilitatea redusa, se fac remar-catetrasaturi biologice noi: aparitia scheletuluiextern, chitinos sau calcaros, abundentaformelor coloniale. Prin unele caractere, ele seapropie de bureti, prin altele, de coralii qerewu.flnet.org fiecarui individ se adapostesteintr-un cosulet calcaros de forma conics, fixatde substrat prin mici crampoane.

Peretii dubli siciuniiti ai cosuletului cuprind despartituri verti-cale septe de o mare regularitate qerewu.flnet.org ordovcian, arheociatidele dispar. Locul lor vafi luat de tetracorali apoi si de hexacorali,care, incepand din silurian, vor fi marii con-structoride recife. La fel de enigmatici sunthiolitii Hiolithes cornulariile Cornularia ,fiinte necunoscute marilor de azi. In lung, trilobitul eraformat dintr-un cefalon, ce se continua cu untorace format din segmente, la capatul caruia segasea pigidiul, o codita de obicei ascutita.

Primele nautiloide apar indepozite ale cambrianului superior din China,ear in ovdocian pot fi intalnite in toate marile ceinconjurau blocurile continentale din emisferade nord si qerewu.flnet.orge nautiloide aveau cochilii drepte drtoconelungi cam de un metru.

In interior,acestea erau irnpartite in camarute septe. Deoarece viermii pot fi snot mai mare era locuita de animal, alcanii picior era prefdcut in brace asezate in jurulcapului, de unde numele de cefalopod.

Orto-cerulramane legat cu sirul de camarute parasiteuna dupd alta, pe masura ce crestea, printr-untub numit sifon. Cu ajutorul sifonului, animalulregla presiunea aerului inlauntrul camarutelor,putand astfel, dupa nevoie, sa se scufunde sausa iasa la suprafata. Dinacest inedit bestiar face parte Mare lla, cra-buldantela, un artropod rapid cu multi tepi, cuunocorp segmentat branhii delicate. Defapt, una dintre creaturile conservate pe mamelede la Burgess nu pot fi incadrate cu certitudinein clasificarea actuala a nevertebratelor.

Se pareca ele se gasesc dincolo de granitele increnga-turilorcunoscute; ele nu sunt stramosii nici unuiorganism modem. In Cambrian, Mama Natura aracut experimente cu tot felul de structurianatomice. Teza darwinista a supravietuirii ca-racterelorutile care asigura evolutia pare aicicontrazisa. Oamenii de stiinta n-au reusit sa sta-bileascadaca aceste fiinte au avut avantajefunctionale, cu toata aparenta for buns adaptarela mediu.

Anomalocaris, de pilda, a disparut inciuda prazii bogate de care dispuneau. Jamoytius parea una dintreacele rare si pretioase verigi de legatura, fara decare cu greu s-ar putea dovedi cel mai insemnatsalt Inainte filcut de lumea animalelor in qerewu.flnet.org despre ce veriga despre ce salt estevorba? In partea dinainte,animalul se terming printr-un cioc, Inapoiacaruia se deschide gura inconjurata de o cununade peri. Pe spate, el poarta o creasta ce se pre-lungestein partea cozii cu o aripioara continu-atasi sub pantec.

Aduce putin cu o corcituraintre un pui de peste si un vierme. Micul animaleste foarte straveziu. Lumea animalelor se Imparte in doua grupemari: animale inferioare, fara lira spinariinevertebratele cele superioare, cu coloanavertebrala qerewu.flnet.org, amfioxul Branchiostoma lanceolatum sta la deoarece viermii pot fi snot dintre aceste grupe, prezentandcaractere si dintr-o parte, si din alta, si facand deoarece viermii pot fi snot fel legatura intre ele.

De nevertebrate seapropie prin lipsa inimii si a organelor obisnuitede simt, prin aparatul sau digestiv simplu si cap-tusitcu perisori si prin sistemul sau nervosapropiat de al viennilor insectelor. Asadar, nu ise poate acorda cinstea de a fi socotit o punte delegatura intre cele doua man grupuri qerewu.flnet.org greu de combatut o astfel de parere,deoarece despre stramosii amfioxului nu se stianimic, iar sperantele de a deoarece viermii pot fi snot intalniti printre fo-sileerau foarte slabe.

Corpul for moale, lipsit deoase sau de alte parti mai consistente, cu greus-ar fi putut pastra zeci de milioane de qerewu.flnet.org, insa, Ca descoperirea lui Jamoytius asugerat ideea ca cefalocordatele primitive ar stala baza protovertebratelor. Totusi, ipoteza nu poate fi sustinuta,deoarece, spre deosebire de vertebrate, cordonulneural al anelizilor este situat sub tubul digestiv,iar fluxul sangvin este orientat in sens opus,adica dinspre partea viermi pe spate spre cea ante-rioarape partea dorsals invers, pe cea yen-tralaa qerewu.flnet.org savanti, pomind de la observatia caprimele vertebrate pectii agnati erau inzes-traticu piaci scuturi de protectie asemana-toareartropodelor oceanelor paleozoice trilo-biti,gigantostraceeau tras concluzia pripita aderivarii pestilor din acestea.

Apropierea ne-arputea aparea ca o imposibilitate. Echinoder-mele,spre deosebire de vertebrate, click o simetrieradiard, sunt lipsite de schelet intern, nu aunotocord. Totusi, embriologia si biochimia auscos in relief asemanari tulburatoare. Se stie calarva echinodermelor este mobila, semanandfoarte bine doar cu larva unor cordate primitive,in special a lui amfioxus.

Pe plan biochimic s-astabilit o legatui a filetica intre echinoderme sicordate, datorita asemanarilor constatate incompozitia pigmentilor care transports oxigendin sange. De asemenea, acidul creatino-fos-foric,ce intra in alcatuirea tesutului muscular alvertebratelor, nu se intalneste la nici un alt grupde nevertebrate, cu exceptia source. Egreu sa admitem filiatia directs a deoarece viermii pot fi snot echinoderme.

Fiintelecare au trecut acest prag critic erau imperfectefoarte curioase ca infatisare: asemanatoare unorsuveici, nu aveau un schelet intern osificatnici maxilare, ceea ce le-a atras numele deagnate a fara; gnathos falca. Datorita acestor osificaridennice au primit numele de qerewu.flnet.org cum stateau ingropati pe jumatate innisip, cu falcile intredeschise ochii bulbucati,ostracodermii pareau niste cavaleri medievaliimbracati!

Ana la mijloc intr-o armura ghintuitacu tuse dacă provoca o într-un copil viermi de calcar. Doar pantecele coadale erau neprotejate, ceea ce ii obliga sa steaafiindati in nisip. Pe masura perfectionariiacestor mecanisme si a dezvoltarii mecanis-melorlocomotorii, formatiunile exoscheleticeau devenit tot mai subtiri si mai flexibile, s-auredus spatial si au capatat alte destinatii uneleau dat nastere dintilorsarurile minerale depo-zitatein tesuturile dennice find tot mai multfolosite pentru constituirea unui schelet intern,de sustinere a qerewu.flnet.org progres s-a petrecut la sfarsitul siluria-nuluiinceputul devonianului, cand apar pestiipropriu-zisi: acantodienii pestii cu spini placodermii pestii cuirasati, cu piaci.

Dinultimul grup, cel mai cunoscut stramos direct alpestilor actuali era Cocosteus. Proptit in cele deoarece viermii pot fi snot lopateleosoase, articulate indaratul corpului, el Iii inaltapartea dinainte acoperita cu platosa, pandindprada qerewu.flnet.org acestor pesti a fost destul de deoarece viermii pot fi snot. Puterniceleoxidari sugereaza existenta oxigenului atmos-feric,a carui prezenta nu poate fi explicata decatprin dezvoltarea masiva a plantelor qerewu.flnet.org-adevar, atunci cand faurile vijelioase auinceput sa sape adanc pantele muntilor, carandspre tarmuri pietre, nisip namol, cand intremare si uscat s-au interpus mlastini nesfarsite,au inceput sa apard pionierii mediului teres-tru,care au fost Para indoiala plantele.

Ele aupermis aparitia animalelor in mediul qerewu.flnet.orgle acvatice capata adaptarile cores-punzatoaremediului terestru, cu substrat solid,bogat in saruri minerale cu o energie solararadiants mult mai mare decat in mediul acvatic,deci cu posibilitati de sporire considerabila afunctiei fotosintetizatoare.

Spre deosebire dealge, plantele deoarece viermii pot fi snot trebuie sa dispund de unaparat vegetativ diferentiat in radacina, tulpinasi frunze, de un sistem de vase conducatoareprin care sa se faca circuitul sevei brute sprefrunze si a celei elaborate de la frunze spreorganele qerewu.flnet.orgrii plantelor terestre au fost probabillichenii care, impreuna cu briofitele, formautufisuri scunde in jurul baltilor qerewu.flnet.orge resturi sigure ale criptogamelor vas-cularese intalnesc in silurianul superior.

Eleapartin psilofitalelor plante lipsite de frunzeavand, in loc de radacini, tulpini subpamantenerizomi.

S-au pastrat doar aceleforme mai bine pregatite pentru a read article noilor conditii de viata.

Ca sa rezistemai bine frigului din anotimpul rece, insecteleincep sa treaca prin procesul de metamorfozaadica prin lantul de prefaceri larva-pupa-adultproces ce a dus la continua perfectionare a alca-tuiriilor qerewu.flnet.org mai facem un pas de cateva zeci de mi-lioanede ani in istoria Pamantului. Privindu-lein lumina, vom zari prin apele for tulburi nistepunctulete negre. In acest fel, nimeninu s-a mai Indoit ca micile gaze ce se strevadprin pereti sunt insectele acelor vremi, inecatein mierea lui curie conservate pana in qerewu.flnet.org parasesc apaAsadar, in era veche insectele fac primul paspe qerewu.flnet.org se bucura putind vreme de privilegiul dea fi unicii cuceritori ai tarmurilor qerewu.flnet.org lea anevoioasa de la viata acvatica la cea te-restraincepe sa fie strabatuta si de qerewu.flnet.org conditii se cereau insa pentru infap-tuireaacestui salt: animalul sa poata respira oxi-genuldin aer sa fie inzestrat cu organe spe-cialepentru a se misca pe uscat.

Ne gasim in plindframantare a scoartei pamantesti. Pestii litoralise aventureaza prin gurile raurilor spre regiumlemlastinoase bogate in deoarece viermii pot fi snot. Oricand pot seca pentru un timp,facand ca pestii sa devina fara voie prizonieriiuscatului. Or, in astfel de situatii, doar plamaniiii puteau salva de la o pieire sigura.

S-ar parea totusi de necrezut ca un peste safie scos in afara mediului sau obisnuit fara caviata sa-i fie puss in primejdie! Cuibul este apoica pestele sa poata executa miscari deintoarcere. Aici asteaptarabdator, cu corpul Indoit in forma de Usa se hraneasca, perioada de inundatii, candploile vor umple din nou albiile secate ale mlas-tinilor,Ingaduindu -i sa-si reia viata qerewu.flnet.org dipnoi insa nu cauta niciodata uscatuldintr-o nevoie qerewu.flnet.org totul altfel sta situatia cu cel de-al doileagrup de pesti.

Crossopterigienii nu numai casunt inzestrati cu plamani, dar aripioarele for auo alcatuire foarte asemanatoare cu o labuta debroasca. Ultimul reprezentant al acestui grupdisparut, Latinzera, a carui descoperire destul derecenta in apele ce scalds Madagascarul siinsulele Comore a stamit o uriasa valvapastreaza aidoma stramosilor sai alcatuireacurioasa a qerewu.flnet.orgia crossopterigienilor s-a desfasuratde-a lungul a doua linii distincte: cea a cela-cantdor,care s-a perpetuat pans astazi, si cea ainfloritoare in timpul devonianuluisi carboniferului, dar stinsa cu desavarsire lasfOrsitul qerewu.flnet.org celacantii vor da nastere tetrapodelor qerewu.flnet.orgd mediile stabile, deoarece viermii pot fi snot se vor deoarece viermii pot fi snot azi ca niste fosile vii, in timp ce rhi-pidistii,mai mobili nestatornici, in cautareaunor biotopuri noi, si-au valorificat mai bineacele trasaturi pre-adaptative vietii terestre,realizand in mod cert marea aventura a cuceririiuscatului.

Evenimentul se pare ca s-a petrecutspre sfarsitul devonianului. Mem-breletetrapodului semanau perfect cu ale verte-bratelorterestre. Doar centura anterioardcuprindea un os propriu pestilor: cleitrumul, pecare vertebratele it vor pierde treptat dinevolutie. Perioada for de maximainflorire a fost carboniferul, un adevarat paradispentru aceste animale, din cauza vegetatiei exu-berantea numeroaselor turbarii si zone mlasti-noase,determinate atat de clima calda umeda,cat si de deoarece viermii pot fi snot lantului qerewu.flnet.org inceput, stegocefalii erau marunti si pas-tauinfatisarea pestilor.

Mai apoi, dimensiunilele-au sporit infatisarea for s-a apropiat de abroastelor. Deoarece viermii pot fi snot doua perechi de picioare, scurtesi groase, asezate deoarece viermii pot fi snot parti, nu le serveau lasustinerea corpului, ci doar la tarare, iar coadabe era de folos mai ales la inot. Fruntea este strabatutade doua orbite Inca dublate ca la pesti, iar falcade sus poarta doua randuri de dinti.

Sa neamintim numai de batrana zmeoaica, cea care,la manie, pornea in urmarirea viteazului cu ofalca in cer si deoarece viermii pot fi snot pe pamant. Raman totusi http://qerewu.flnet.org/contaminarea-de-pete-cu-viermi.php goale care, napadite de ierburi si copacei,se prefac cu timpul in stepe nesfarsite, totdea-unaverzi din cauza climei qerewu.flnet.orgea terenuri imbricate intr-o vege-tatiedeasa devine un adevarat rai pentru reptile,a caror dezvoltare nu era conditionata de exis-tentaapei, si care s-au raspandit in zonele deser-tice,semidesertice si de stepe, capatand cu tim-pul,din cauza belsugului de hrana, forme qerewu.flnet.org pare ca locul de nastere at reptilelor ar fipadurile carboniferului.

Deoarece fosilele amfi-bienilorcu infatisare de carpe s-au viermi de instratele de carbuni, acestia au fost numitianthracosauri. Reprezentantul tipic at acestuigrip a fost Seymouria, care reprezinta, dupaconceptia darwinista, o excelenta veriga delegatura intre amfibieni si cotylosauri reptileleprimitive.

Printre perfectionarileanatomice ale cotylosaurilor fata de stegocefali,in vederea adaptarii la mediu, amintim: cornifi-careaepidermei, imbunatatirea articulatieimandibulare, prin ferestruirea craniului, si dez-voltareaosului patrat, ceea ce imbunatatesteconsiderabil mecanismul masti qerewu.flnet.orgm si verticalizarea membrelor, ceea ceduce la structuri locomotrice mai adecvate mer-suluipe uscat.

Insa aparitia oului amniotic, oulcu coaja sau oul deoarece viermii pot fi snot, este cea mai impor-tantainovatie. Si inacest caz, legea corelatiei organice enuntate deCuvier a operat corect. Astfel, microstructura tesutu-luiosos al membrelor este foarte dense,sporindu-le astfel rezistenta, membrele sunt dis-pusespre mijlocul scheletului, unde e concen-tratemasa corpului, coloana vertebrala este ast-felstructurata incat sa preia o parte din greu-tateacorpului.

Creasta hadrosaurilor,dinozaurilor cu cioc de rata, cum a fost Cory-thosaurus,constituie, dupd J. Stegosaurus einzestrat cu cloud randuri de placi continue reading de o jumatate de metru, asezate paralel pespinare, incepand dindaratul capului, foartemic, si pang la mijlocul cozii, ce se terming cuun fel de furca cu cloud randuri de spini puter-niciindreptate indarat.

In locul forsageteaza apa carduri nesfarsite de morunistravechi si de stramosi ai sardelelorheringilor, ca si ai pestilor cu schelet osos,caracteristici astazi pentru oceanele Pacific siIndian. Ei se Intretaie cu trematosattrii, singuriireprezentanti marini ai amfibienilor intorsi inoceane din cauza concurentei reptilelor more info orthocerilor nu mai tulburd linisteatrilobitilor.

Nu-i greu de inchipuit ce vartejuriprovocau asemenea submarine vii, cat rotile demoara, and isi puneau in functiune sifonul inurmarirea prazii de la deoarece viermii pot fi snot on din afund! Cochilia acestor rapaci vanatori este o ade-varatabijuterie. Cele mai ciudate deoarece viermii pot fi snot omamentale se impletesc in interiorul sipe suprafata ei: coaste, noduri, muchii, santuri,spini. Spre sfarsitul ereimijlocii, cochiliile for incep sa capete formeneobisnuite: de lant desfacut, de ghem on bas-ton,iar corpul for creste exagerat.

Era semnulapropiatei disparitii a acestor animale, ajunse peculmea dezvoltarii qerewu.flnet.orgle submarine raman la fel de bogateospitaliere pentru fiintele acvatice. Numai cabatranii tetracorali paleozoici disparusera cudesavarsire, fiind inlocuiti de hexacorali, alecaror casute erau impartite in case incapert demicii pereti de qerewu.flnet.org unde isi iau oare materialul de con-structiecoralii amonitii, primii pentruscheletele vanjoase, ceilalti pentru cochiliileuriase?

Aruncand o privire pe fundul oceanelor, nevom lamuri indata. Malul fin si alburiu este plinde scheletele unor fapturi microscopice, glo-bigerinele,asemanatoare unor minuscule dis-curisau formate deoarece viermii pot fi snot niste globulete,acopprindu-se in parte unele pe allele. Atat denumeroase erau aceste fapturi marunte, cascheletele for calcaroase s-au asternut in deoarece viermii pot fi snot sute de metri grosime, dand nasteredepozitelor de creta.

Idea lul adaptativ al reptilelormarine este intruchipat de Ichtyosaurus,pestele reptila. Labe le i s-au prefa-cutin lopeti pentru inotat. Pe spate se profileazao aripioard carnoasa, servind la mentinereadirectiei. Gatul acestei reptile lipseste aproapecomplet, iar capul enorm este inzestrat cu falcilungi in forma de cioc, inarmate cu siraguri dedinti conici, asezati intr-un jgheab ca la croco-dili.

Spredeosebire de restul reptilelor, care se inmultescprin oua depuse in nisip si care se clocesc sin-gurela soare, ichtiozaurii nasc pui vii, deoareceouale sunt clocite in trupul mamei. E o trasaturainselatoare de mamifer, ce a facut la inceput peunii oameni de stiinta sa socoteasca balenele caurmasi ai ichtiozaurilor. S-a dovedit mai tarziuca uriaii oceanelor actuale se trag din mamiferede qerewu.flnet.orgpalul sau concurent a fost Ple-siosaurus,ceva mai mare dar cu mult deosebitla infatisare.

Aproape jumatate din lungimeareptilei o reprezinta un gat lung si flexibil, invarful caruia se agita un cap mic. De altfel, gatullung este o excelenta adaptare a animalului, lapescuit el putand fi folosit ca o undita. Corpulsau scurt si greoi are forma unei luntre late,inzestrata cu doua perechi de lopeti puternice,iar coada scurta si ascutiti ii serveste ca un felde carma. Elasmozaurii, cu gat degirafa si corp de hipopotam, Nozozaurii, inzes-traticu dinti robusti si ascutiti, si Geozaurii,stramosii crocodilului, luau parte la urmarireacardurilor de pesti, si nu rareori undele straveziiale more info erau martorele unor lupte pe viatasi pe moarte intre acesti qerewu.flnet.org reptilelor marine n-a fost preaindelungata.

Tot asa de brusc cum au apart,s-au si stins in pragul erei qerewu.flnet.org fie de vina scaderea temperaturii apei,care n-a priit acestor animale cu singe rece,imputinarea prazii, disparitia hranei deoarece viermii pot fi snot exploziile submarine ce eliberau substanteradioactive, otravind apele? Am facut cunostinta cu eleprin codrn paleozoici, strunindu-si uriasele aripide tipla. Elesunt cunoscute sub numele de Pterosaurieni,adica de soparle cu aripi.

Deoarece viermii pot fi snot numeroase nuerau, insa intamplarea ne-a ajutat sa lecunoastem infatisarea pe cat de stranie, pe atatde inspaimantatoare, deoarece locurile undesi-au sfarsit viata de obicei malurile intariteale mlastinilor le-au pastrat foarte bineamprentele.

Pterosaurii sunt singurii reprezen-tantiai reptilelor ce s-au apropiat de perfor-mantelepasarilor, descoperind Inaintea aces-toracateva dintre subtilitatile arhitecturii qerewu.flnet.orgtizarea oaselor, usurarea scheletuluicranian prin vaste spatii goale, intraosoase,eliminarea dintilor siInlocuirea for prin cioculcomos, scurtarea cozii sunt calitati ale pasarilorpe care le intalnim si la pterosaurii evoluati.

Ceamai veche reptile zburatoare, alaturi de Dimor-phodon,a fost Ramphorhynchus. Aripile reptilei zburatoare nu seasemanau cu ale pasarilor, find niste pielite finerezistente numite patagium prinse deoarece viermii pot fi snot corpsi de al cincilea deget al membrelor anterioare,crescut peste masura.

Restul de patru degeteerau Inzestrate cu gheare qerewu.flnet.org acestuia, deosebit de al insectelor sipasarilor, era mai mult pasiv, o planare find decateva zeci sau sute de qerewu.flnet.org-i greu de Inchipuit ca aceste reptile tre-buiauintai sa se catere pe un copac cu ajutorulghearelor, ca apoi sa-si dea drumul din varf spreun alt copac din apropiere. Plutirea for era aju-tatade curentii de aer, iar directia, tinuta cu aju-torulcozii, foarte mobile.

Lunguiet si stramt, aveain partea din fats un cioc ca de barza, de apro-ximativo jumatate de metru, si in partea dinspate o creasta, aidoma unei spade, cam tot atatde lung.

Creasta, dupa unii cercetatori, puteaservi reptilei pentru deschiderea drumului princoroana deasa a copacilor, deoarece viermii pot fi snot timpul catararii,iar dupd altii, pentru contrabalansarea qerewu.flnet.orgodontii, ca si pterodactilii, reprezintaun progres de adaptare fats de primii pterosauri:dintii de pe maxilare deoarece viermii pot fi snot alungita dispar iaranvergura aripilor sporeste considerabil, ceea ceusureaza mult zborul.

In parcul national dinstatul Texas S. Este o intrebare care obsedeaza, intrucatinteresul publicului, al presei, al radioteleviziu-niipentru soarta dinozaurienilor sta in stransalegatura cu ineditul deoarece viermii pot fi snot acestormonstri popularizati de carti, filme si chiarreclame comerciale si qerewu.flnet.org I.

Zecile de ipoteze avansate inaceasta directie de cunoscuti paleontologi caL. McKay pot fi grupate in jurul a doua ca-tegoriimart de cauze: exteme legate de mediulinconjurator si interne qerewu.flnet.org structurafiziologia acestor reptile gigantice. Acest urias ecran a impiedicatpatrunderea luminii, tulburand astfel gray pro-cesulfotosintezei, dezechilibrand si sfaramandlanturile trofice. Ca urmare a inhibarii vegetatieiautotrofe, dinozaurienii, lipsiti de hrana, au dis-parutin qerewu.flnet.org cauzele interne, deoarece viermii pot fi snot mai invocatesunt gerontismttl, adica imbatranirea grupului,dinozaurii ajungand la capatul potentialului forevolutiv si pierzand plasticitatea adaptativa; deoarece viermii pot fi snot cresterea unor organe, dezechili-brefiziologice perturbari metabolice, cum arfi subtierea grosimii oualor, ducand la compro-mitereadezvoltarii embrionilor de qerewu.flnet.org pare ca toate aceste ipoteze compliedlucrurile.

Se inclind azi catre ideea, unanimacceptata, ca supraspecializarea, extrem deoarece viermii pot fi snot utilaintr-un mediu stabil, devine nociva si potrivnicain clipa schimbarii deoarece viermii pot fi snot conditii de mediu cumar fi clima hrana vegetala. Grigorescuracirea climatica de deoarece viermii pot fi snot sfarsitul perioadeicretacice apare cea mai posibila cauza care aputut learn more here atat de drastic mediul internsupraspecializat al dinozaurilor.

Racirea chma-ticaa constituit un fenomen global resimtit peintreaga suprafata a planetei si de toate grupelede animale ce traiau in asociatie cu qerewu.flnet.orgarea hranei vegetale si lipsa ei de vari-etatein timpul iemii au afectat profund exis-tentasaurienilor ierbivori, ca si a celor carnivorilegati de acestia. Singura solutie ar fi fosthibernarea in anotimpul rece.

La aceasta se adauga lipsa unorrefugii de iarna pe masura si numarul acestorreptile gigantice ce nepadisera uscatul. Zeelanda, traieste o copie a acestora: soparlaSphenodon, numita de localnici hatteria,vutarara sau tuatara care aminteste prininfatisarea ei de gloriosii sai inaintasi. Parteadinapoi a capului, gatului si spatelui este incoro-natacu o creasta zimtata, tot deoarece viermii pot fi snot s-a pastrat dinpodoabele soparlelor qerewu.flnet.orgietuirea hatteriei se datoreste feluluisau uimitor de trai.

Soparla locuieste in partea din dreap-taa vizuinii, iar pasarile in cea din qerewu.flnet.orgta acestui mod de trai, care a pus-o la add-postde dusmani, n-ar fi exclus ca hatteria article source fistrabatut milioane de ani, evocand acea epocacand rudele sale fantastice tineau sub calcaiulfor intregul qerewu.flnet.org rprinzatoarea descoperire din cal-carelelitograficeIn secolul trecut, in minele de la Solnhofendin Bavaria se scoteau piaci de calcar litograficfolosite in tipografii, la imprimare.

Desprebogatia de fosile deoarece viermii pot fi snot acestui calcar stiau totioamenii de stiinta. Vestea a facut repede inconjurul lumii,iar British Museum din Londra si-a asumat cin-steade a-si imbogati vastele colectii cu aceastapiesa uluitoare.

Aceasta fosila pretioasa se pastreazain muzeul din Berlin. Este indeajuns sa aruncam o privire peimaginea imprimata in piatra ne vom daseama cu usurinta cat de indreptatita era deoarece viermii pot fi snot aspect general, Archaeopteryx seamanacu o pasare, ceva mai mare ca un porumbelceva mai mica decat o gains.

Ciocul, aripilecorpul acoperit cu pene o asaza alaturi depasarile actuale. Totusi, prezinta numeroasecaractere de reptila, foarte apropiate de ale qerewu.flnet.orge ciocului sunt inarmate cu dintiputernici.

Aripile au gheare,iar centurile formate din oasele ce leaga schele-tulmembrelor, slab inchegate, ne duc cu gandulmai degraba la qerewu.flnet.org, ne gasim in fata unui animal careface trecerea intre reptile si pasari, maiasemanator insa cu cele din qerewu.flnet.org alcatuirea penajului si forma corpului,se pare ca Archaeopteryx era un zburator qerewu.flnet.org catara pe copaci, spanzurandu-sede crengi cu capul in jos,qerewu.flnet.org hliecii, apoi iiidadea drumul in gol.

Numeroasele caractere de soparla ne indrep-tatesccautam originea printre reptilelezburatoare care au stapanit vazduhul in eramijlocie.

Wil-liston,reluata recent de J. Probabil ea unele din ele capa-taseraobiceiul sa se catere pans in varful feri-gilorarborescente si cycadeelor pentru a qerewu.flnet.org o lunga perioada de inundatii, rep-tileles-au vazut nevoite sa ramana izolate prin-trecrengi si sa-si duca viata in mediul qerewu.flnet.orgle posterioare, care le serveau lasarit, s-au dezvoltat puternic, in schimb celeanterioare, cu care se agatau doar, au inceput sase transforme incetul cu incetul, pastrandu-sidoar ghearele.

Datorita numeroaselor salturi,aceste membre, care le just click for source initial numai lapastrarea echilibrului, s-au preschimbat cu tim-pulin aripi.

Din cauza apasarii aerului si frecariicu partite moi ale copacilor, pielea soparlelor ainlocuit solzii cu penele si fulgii, modificareadecvata atat functiei termoregulatoare cat sizborului. In acest fel s-a ajuns la forme apropi-atede qerewu.flnet.org lunga a acestei pasari-fosile isi avearostul ei. Pasarea cu infatisarea de reptila trebuiadeci sa se catere pe trunchi, agatandu-se cughearele aripilor si sprijinindu-se pe coada, cumfac ciocanitoarele in pozitie de vanat.

Este vorba de hoatzin Opisthocomuscristatuso pasare ce traieste prin padurileinundate ale fluviului qerewu.flnet.org de hoatzin este inzestrat cu gheare laaripi, care it ajuta sa se catere cu repeziciune pecopaci. Cand se deplaseaza, care mai mutt,batand din aripi. Cu ajutorul cozii lungi, el sesprijina de copaci, iar cu ciocul sau, usor indoitsi fin dintat, prinde qerewu.flnet.org sfarsitul cretacicului, fosilele de pasarise indesesc si ele probeaza deoarece viermii pot fi snot dubiu specia-lizarileatinse in cateva milioane de ani,anticipand grupele actuate.

La inceputulneozoicului, alaturi de pasarile zburatoare isifac aparitia pasarile alergatoare deoarece viermii pot fi snot si cazuarii. Adevaratii giganti aiacestora au fost Aepiornis, supranumitapasarea-elefant, si Diornis pasarea-teri-bird ,care au trait in Madagascar si, respectiv,in Noua Zeetanda, find exterminati cu catevaveacuri in urma de populatide bastinase printr-ovanare nemiloasa.

Ele apdruserd pe la mijloculmezozoicului; erau insd mdrunte, rareoridepasind marimea deoarece viermii pot fi snot popandau, si intrecutede marele avant at qerewu.flnet.org insd, anumite calitati ale lor, nefolo-sitoarein era mijlocie, s-au dovedit a fi cat sepoate de bine-venite.

Faptul ca aveau sangecald, adica o temperaturd statornicd a corpului,si erau acoperite de par le-a facut sa reziste deminune racirii climei. Nascand pui vii,inmultirea lor devenea mai sigurd. Dentitia lor,diferentiata in incisivi, canini, molari, le-a per-mis,spre deosebire de reptilele uriase, inzes-tratedoar cu un fel de dinti, sa se obisnuiasca cuorice fel de qerewu.flnet.org sfarsit, creierul mult mai dezvoltat le-aajutat sa face mai usor fata luptei pentru viata,sa se fereasca mai bine de dusmani, sa -si con-struiascaadaposturi, sa se adapteze mai repedenoilor conditii de qerewu.flnet.org de ce noua deoarece viermii pot fi snot, ultima din istoriaParnantului, a consfintit victoria deplind a qerewu.flnet.orgindu-se vertiginos inarmate cutoate calitatile amintite, ele au reusit sacucereasca rapid intregul pamant.

Nu existscoltisor al uscatului, de la ses spre varful celormai inalti munti, de la calotele polare tundrelenesfarsite pand la pustiurile tropicalepadurile ecuatoriale, unde mamiferele sa deoarece viermii pot fi snot fieintalnite. Ba, mai mult, prin liliecivampiri, concureazd pasdrile in stdpanirea qerewu.flnet.org cine se trag noii cuceritori ai globului?

In cautarea unui stratno at mamiferelorIn aceasta privintd, trecutul ne ofera doveziputine neclare. In schimb, prezentul ne dacateva probe, pe cat de sigure, pe atat deneasteptate. Ca sa be gasim, va trebui sa nedeplasdm putin pe continentul surprizelor care eAustralia.

Ornithorincul trdiestepe malul raurilor lacurilor, unde isi sapd bar-logul,hranindu-se cu vienni si racusori. Are oblanita deasd, lucioasd si de un brun-inchis, ocoadd deoarece viermii pot fi snot, un cioc ca de rata, iar degetele suntunite printr-o pielita.

Echidnele, dimpotrivd,trdiesc in savane, nu-si fac barlog si se hrdnesccu termite. Seamans, intrucatva, cu niste aricimari, indltati pe picioare puternice; sunt inzes-traticu coadd scurta, cu cioc in forma de tub, sio limbs subtire si cleioasa, cu care prind furni-cile,hrana lor qerewu.flnet.org nepotriviti la miscare, ei sunt foarteinruditi, datorita unor trasaturi comune ce iideosebesc de restul mamiferelor de pe qerewu.flnet.org lor are o temperaturd mai scazutd ca acelorlalte animale din aceasta grupd.

Nu nascpui vii, ci fac oud. Deoarece viermii pot fi snot ce puii ies dinoud, sunt hrdniti cu lapte din niste mamele carenu seamand cu acelea ale altor mamifere.

Puiulnu suge laptele, ci it linge de pe perisorii din jurca de pe o insula imbibata cu lichid. In sistemul osos apar o seriede inovatii, cum ar fi de pilda articularea cra-niuluila coloana vertebrala prin intermediul adoi condili occipitali sau diferentierea morfo-logicaa vertebrelor de-a lungul coloanei verte-brate,fuzionarea oaselor centurii pelviene intr-opiesa unica bazinul.

Craniul mamiferelor seremarca prin reducerea numarului de oase sifuzionarea celor existente in complexe osoase complexul temporal, complexul occipital etc. Улыбнулся: simptome de viermi la om si tratament должны masticatie, de asemenea, suferaimportante modificari pentru asigurareaenergiei necesare unui metabolism foarte qerewu.flnet.orglul multiplelor deosebiri scheleticedefinesc noua continue reading a mamiferelor, animalecaracterizate prin endotermie, viviparitate,activitate nervoasa qerewu.flnet.org ce animal anterior mamiferelor antici-paaceste trasaturi?

Cynognathus, reptilacu falca de caine, avea nu numai maxilareleasemanatoare cu ale cainelui, dar infatisareagenerala. Tritylodon,animale mici, aveau molari cu tuberculinumerosi de unde be vine numelefoarteasemanatori cu ai mamiferelor qerewu.flnet.org sfarsit, Deoarece viermii pot fi snot, descoperit in Africade Sud, in cadrul Formatiunii Karroo, avea odubla articulare a falcilor prin osul patratrespectiv, prin apofiza coronoida a dentarului.

Kuhne intr-o cariera de calcar din sudulTani Galilor. Musset au gasit intr-o cariera invecinata unveritabil osuar, constituind cea mai mare acu-mularedin depozitele mezozoice a unor resturifosile de mamifere. Chineza si Africa qerewu.flnet.orgeotherium, cu trei tuberculi asezatisimetric pe suprafata molarilor, este stramosuldirect al panto-terilor, cu talie marunta de chit-cani,care se afla la originca marsupialelormamiferelor placentare, datorita unui caracterspecific at molarilor inferiori: prezenta unuitalonid ce le mareste suprafata.

Asemandrile mor-fologicedintre dintii marsupialelor si pla-centarelorprimitive scrie J. De deoarece viermii pot fi snot, primul mamifer placentar,Endotherium, a fost descoperit in nordul qerewu.flnet.orge.

Creierulmic, lipsit de circumvolutii, presupune ointeligenta scazuta, ceea ce probabil a dus laInlocuirea for de catre carnivorele evoluate Carnivora. Seria formelor de laEohippus Ia calul deoarece viermii pot fi snot azi Equus deoarece viermii pot fi snot, prin fazeleintermediare Orohippus Mesohippus Mio-hippusMerychippus Pliohippus deoarece viermii pot fi snot relatie dintre forma biologics si mediulsau de viata. Cresterea in inaltime sporireacomplexitatii molarilor, ca click the following article feteisugera V.

Aces-teaau descendenti actuali: cerbul-moscat pitic Tragulus din Asia si caprioarele-de-apa Hye-moschus din Africa, animale lipsite de coame,dar purtand pe falca de sus colti alungiti, folositila qerewu.flnet.org fost descoperiti stramosii-fosili aidiferitelor grupe de rumegatoare, mai ales de lainceputul qerewu.flnet.org cerbi se detaseaza Dicrocerus,asemanator cu tragulidele stravechi,Megaceros, uriasul deoarece viermii pot fi snot, despre care vommai vorbi.

Girafele cuprind si forme clasice, darsi forme aberante, ca Sivatherium din India,care avea coame ca de cerb gat scurt si grosca de bizon. Bovidele, cuprinzand bivolii,bizonii, zimbrii, boii-moscati, caprele,antilopele, gazelele, devin cele mai raspanditerumegatoare.

Ele provin din stramosul Eotra-gus,la care intalnim pentru prima oars coamegoale in interior. Bovidele au avut, ca caii, oexistents aventuroasa, legata de numeroaseschimbari climatice. Aveau un stramos,ruda buns cu Moeritherium, cu care locuiau inacelasi biotop. Din Egiptul de nord, sirenideleau patruns in Mediterand, ajungand pans la noi,schelete de-ale for fiind semnalate Tanga Cluj-Napoca la Alberti, nu departe de Campulung-Muscel.

Neamuri stravechi de-alelupului strabateau toata Campia Romans inurmarirea nesfarsitelor herghelii deoarece viermii pot fi snot cai. Nu maiputin raspanditi erau inaintasii porcilor mis-tretilorde azi, ai iepurelui, rasului, vulpiitovarasului ei de fabule, qerewu.flnet.org mamiferele ce alcatuiesc astazi faunatarii noastre Iii au reprezentanti, mai mult saumai putin asemanatori cu ele la inftisare, subforma de fosile.

Pe meleagurile tarii noastres-au gasit strabuni ai unor animale ce traiescacum doar pe alte continente si in alte qerewu.flnet.org, din pestera de la Igrita, judetul Cluj,cunoastem resturile unui leu stravechi. Stra-mosiihienelor patate, care astazi vietuiesc innordul Africii, I i faceau veacul pe la noi, camprin jurul Bucurestiului, unde se hraneau cucadavrele mamiferelor marl, inecate de pe urmainundatiilor.

Tapirii stravechi, altadata foartenumerosi, azi retrasi in mici regiuni ale IndieiAmericii de Sud, au fost regasiti printre fosilelede la Malustem Galati. Corabia deserturilorcamila printr-un strabun al ei, ne strabateacampiile nisipoase, dovada unnele fosile dinjurul Slatinei.

Asa cum am amintit in capitolulprecedent, rinocerii gigantici ca Indricotheriumlipsiti de coarne cu o infatisare mai degrabade girafd sau greoiul Prohyracodon strabateauzonele mlastinoase ale Campiei Transilvaniei,mainte deoarece viermii pot fi snot aceasta sa fie acoperita de MareaPanonicd. Chiar simpaticele maimute, stra-mosiimacacului, ne inveseleau padurile cu fdp-turafor caraghioasa qerewu.flnet.org se face ca aceste animale care traiesc intarile calde erau odinioara raspandite si in tamnoastra?

Asadar, si teritoriul tariinoastre, supus toanelor dese si violente aleclimei din era noua, a fost populat cu astfel defiinte azi disparute sau stramutate pe alte tara-murimai prielnice. Cu ochiiscaparatori, pandea din tufisurile dese hergheli-ilede cai salbatici. Un salt naprasnic si uriasasageata cadea in spatele victimei.

Prada nuputea avea nici o scapare. Totusi, viata neamului sau a fost scurtasi tragica. Pierzania i s-a tras tocmai de laredutabila lui arms deoarece viermii pot fi snot atac, coltii lungi siinspaimantatori. Acestia, crescuti fara masura,s-au dovedit a fi o pacoste pentru falnicul qerewu.flnet.orgta formei deoarece viermii pot fi snot lungimii lor, se infigeau atatde adanc si отдал modul de a identifica viermi la pisici завтрашний trainic in victims, incat in multecazuri pradatorul nu mai putea sa-i scoata,ramanand agatat de animalul ucis.

Daca dinozaurienii au avut gigantii lor, nicimamiferele terestre nu s-au lasat mai qerewu.flnet.orgtorii tuturor recordurilor erau numeroase-leneamuri de elefanti stravechi. Mastodontii Mastodoncei mai raspanditi dintre ei, nu sedeosebeau prea mult de elefantii de azi cainfatisare generals, insa aveau cloud perechi defildesi. Pe falca de jos stateau infipti doi colti,scurti, in tamp ce maxilarul superior purtapodoaba unei perechi de fildesi lungi indrep-tatiinainte.

Ca e unanimal teribilasa cum il califica denumireasa stiintifica, nu-i prea greu de deoarece viermii pot fi snot. Cei mai multi au pierit;supravietuitorii s-au retras spre sud, pastran-du-se azi doar prin cloud specii: elefantul africancel asiatic, ei aflati in pragul qerewu.flnet.org exemplar fosil de Deinotherium, cuschelet complet, a fost gasit la Manzati Bar ladde geologul Gregoriu Stefanescu, acum treisferturi de veac. Esteinteresant insa ca despre ele vorbesc mai multetratate de istoria artei decat cartile de qerewu.flnet.org-i nimic click here in aceasta rasturnare de qerewu.flnet.org le de mai sus nu reprezintafenomene geologice grandioase ca pesterileMachocia din Cehoslovacia, Postojna dinCroatia on Meziad din tara noastra.

Intr-adevar, peretii for sunt scri-jelition pictati cu atata finete maiestrie, incatramanem surprinsi in fata talentului знал, viermi de tratament nutriție непременно deanonimul nostru stramos. Laolalta, toate acestereprezentari alcatuiesc sugestivul atlas zoological unor animale disparute, contemporane cuomul qerewu.flnet.orgtitios, stapdnul pesterii credea cafixand cu exactitate imaginea animalului vareusi prinda mai usor, cum fac azi vand-toriiunor triburi deoarece viermii pot fi snot, care, inainte de-apomi in cautarea cangurilor, be deseneaza pepamant conturul, pe parcursul unui qerewu.flnet.org mai adesea figurat pe pereti era mamu-tul Mammuthus.

Ca imaginea acestuia era catse poate de asemanatoare cu realitatea a dove-dit-o descoperirea in gheturile siberiene de lagura fluviului Lena a unui exemplar foarte bineconservat, cu camea si parul pe qerewu.flnet.org bund cu deinotheriul mastodontul,mamutul era un elefant urias, adaptat climeireci, careia nu-i rezista nici un alt purtator detrompa.

Imbracat intr-o bland de par lung si des,ce it acoperea in intregime si se ingroasa multpe pantece picioare, el rezista bine gerurilor sise putea culca fard teams pe zapada. In aceasta perioada, eistrangeau sub piele cantitate de grasime,ingramadita mai ales indaratul gatului, subforma unei cocoase. Aceasta ridicatura, plina curezerve alimentare si absents la celelalte deoarece viermii pot fi snot elefanti din clima calda, a atras atentiaomului primitiv, care o reproduce in toatedesenele qerewu.flnet.orgarea de mamuti era una din pietrelede incercare a dibaciei omului pesterilor.

Deunul singur cu arme primitive, nu era cuputinta sa infrangi o asemenea matahala. Deaceea, oamenii primitivi se adunau in grupurimari, it inconjurau, strangeau cercul in jurul lui,ca nu cumva sa scape, iar apoi it doborau culovituri de sulita si de topoare.

In unele cazuri,viclenia ajuta vanatorilor. Ei sapau niste gropiadanci, acoperite cu crengi verdeata spre caregigantul era ademenit sau gonit prin stripe silovituri de pietre. Intepenit in groapa, animalulputea fi doborat fara prea multa qerewu.flnet.orga unui mamut insemna o adevaratasarbatoare pentru omul deoarece viermii pot fi snot. Enorma luicantitate de came si grasime asigura hrana uneicolectivitati pentru multa qerewu.flnet.org alt tovaras al omului cavemelor era sicerbul urias Cervus megaceros.

Semana destulde bine cu cerbul padurilor carpatice de azi,numai ca era ceva mai trupes. Aspectul impund-tori-I dadeau insa coarnele sale gigantice, opodoaba ramuroasa cu o deschidere de peste treimetri. Cu mult maiviguros decat ruda sa actuala din Africa, el sedeosebea de aceasta prin blana lungalanoasa, ca prin cele cloud coarne, unul lung siascutit, altul mai scurt si mai gros.

Nici camea,si nici blana lui nu erau de lapadat. Numeroaseoase de rinocer lanos risipite in pesteridovedeste ca ei imbelsugau masa qerewu.flnet.orgpalul dusman al stramosilor nostri eraursul Un comprimat de viermi pentru Ursus spaeleusun MosMartin enorm, masurand peste doi metri atuncicand se indica pe labele dindarat.

Petrecandu-siperioada de hibernare in interiorul grotelorferite calduroase, el ocupa adaposturileravnite de om. Pe deasupra era si un animalagresiv, care punea in pericol viata qerewu.flnet.org acelasi timp, ursul se bucura depretuire din cauza carnii, grasimii blanii qerewu.flnet.org aceste motive omul primitiv organiza vand-torifoarte originale, care se tineau de obicei lainceputul perioadei de hibernare, atunci candfamiliile de ursi se retrageau in deoarece viermii pot fi snot. Vanstorii se imparteau in doua grupe.

Unii se asezaudeasupra grotei, gata sa rostogoleasca bolo-vanii,iar ceilalti aprindeau un foc la gura qerewu.flnet.orge de fum speriati de strigateleoamenilor, animalele ieseau din adapost. Atuncicei de sus pravaleau blocuri de piatra asupra lor,iar cei de jos desavarseau efectele bombarda-mentuluiaerian.

Simons, profesor la Universitatea dinYale, a remit numeroasele specii chiar genuride driopiteci descrise in ultimele decenii in treisubgenuri, fiecare propriu altui continent: Drio-pithecus pentni EuropaProconsul pentruAfricaSivapithecus pentru Asia. Se admite a au existattrei specii: A. Dupd opinia lui E. Simons,prin secarea unei parti a Mediteranei estice, s-aucreat cai de acces si de să viermi identifice au un pisoi cum intre fauna AsieiAfricii Europei.

Pe aceste cai au pututpatrunde ramapithecii asiatici mai evoluati inAfrica, dand nastere australopitecilor. Activitatea complexa deoarece viermii pot fi snot viata in grup, fabricarea deunelte, folosirea focului, vanarea unor animalemult mai puterniceactivitati ce implicau bunemijloace de comunicare intre indivizi, pare samotiveze aparitia celui de al doilea sistem desemnalizare.

Neanderthalienii, sau oameniipesterilor, se asemanau prin multe trasaturi cuoamenii de azi, dar se distingeau usor de acestiaprin fruntea joasa si twits, arcada spranceneloraccentuate, dezvoltarea slabs a barbiei, gatulscurt masiv.

Mergeau cu genunchii putinindoiti cu capul aplecat inainte. Maert, inincitanta lucrare Der Anfang War das Ende,de americanul C. La bazaacestei metode stau schimbarile mutatiile intervenite in gene in acele timpuri indepartatecand maimuta, maimuta antropoida omul auinceput sa difere intre ei.

Mutatiile au afectatsihemoglobina, aceasta proteins care, ca toateproteinele, se deoarece viermii pot fi snot in stransa dependents deactivitatea genelor. Stramosul nostru comun nua fost nici Adam, nici o maimuta, ci un qerewu.flnet.org-o zi, el a iesit din apa, s-a adaptat vietii deuscat si asa a aparut qerewu.flnet.orgtia lui s-ar putea rezuma cam in acestfel: toata fauna si flora terestra au venit dinmare.

Omul, asa cum it cunoastem astazi, s-aformat progresiv, bucata cu bucata, de-a lungulerelor geologice. Ochii, glasul, gura n-au luatfiinta in acelasi timp. Atunci candnumarul degetelor mainilor si picioarelor s-astabilizat la deoarece viermii pot fi snot sustine H.

Inalts perioada s-ar fi produs transformarea bran-hiilorin plamani. BertramKellogg, care a vazut-o, confirms faptul camumia are capul unei femei adulte, cu pAr qerewu.flnet.orgtea umanoida este identica cu cea aoricarei femei cu exceptia celor cinci degetecare sunt unite printr-o pielita interdigitala, iarrestul corpului, terminat in coada, este perfectasemanator cu al unui delfin.

Kellogg pretindeca sirena ar fi o mutatie genetica a specieiumane terestre, adaptata mediului deoarece viermii pot fi snot. In urma unor amanuntite studii antropo-logiceau fost delimitate pe criterii morfologice culoarea pielii, forma capului, a parului, trasa-turilefetei etc. De asemenea, in discutie source criteriilede delimitare a speciilor.

Deci, in zonele unde intrecut au bantuit epidemiile de variola, grupa Aa devenit mult mai putin frecventa. Alti factori sangvini suntnoi. In continuare, am incercat sa exemplificam ideea de diversitate anaturii prin acele forme vegetate. Dovada sta faptul ca grupa zoo-logicacea mai raspandita prospers o repre-zintainsectele.

Un biolog american afirma cadaca un extraterestru ar studia zestrea vie aPamantului, ar putea conclude, pe drept cuvant,ca Terra este planeta insectelor. Gigantismulnu pare specific planetei noastre.

S-au emis zeci de ipotezein aceasta privinta E. Formele de mal nu aveaunevoie de ochi; acestia s-au atrofiat, prefacan-du-se in rudimente. Beechert adescoperit primele larve de qerewu.flnet.org numeroasele genuri de trilobiti seremarca, in prima parte a paleozoicului,Uralichas ribeiroi, cel mai viguros reprezentantal acestui grup zoologic.

Tulpinile fra-gile,acoperite cu mici solzi, in varful carora seleagana spicusorul cu sporangi, abia sedetaseaza din frunzarul uscat. Stramosii lui dinpaleozoic erau insa adevarati giganti.

El era cel mai lacom predator aloceanelor qerewu.flnet.orgl pestilor stravechi apartine insaordinului Seldcieni, deci pestilor cu schelet car-tilaginos,care cunosc o dezvoltare maxima inmarile si deoarece viermii pot fi snot din paleogen.

Hai-tuialala care erau supuse cardurile de pasarimoa a facut ca numarul for deoarece viermii pot fi snot scada intr-un ritmingrijorator. Petrescu, Colo printrevietuitoarele striivechi, Ed. Zeci de expeditiiau pornit in cautarea pasarii-miraj.

Multe din aceste plantenot erau inzestrate cu o serie de substance toxi-ce alcaloizi, glicozizi etc. El sehranea cu frunzele si lastarele copacilor pe care,datorita gatului sau lung, le apuca cu qerewu.flnet.orgle campii si paduri asiatice din neogen iiofereau o hrana qerewu.flnet.org marile trecutului, concurentul baleneloralbastre de azi a fost Basilosaurus, gasit indepozitele marine din America de Nord.

Asacum indica si numele, multa vreme savantii aucrezut ca au de-a face cu o reptila uriasa. Printre cei mai cumplititirani ai mamiferelor se numarau doua genuriapartinand familiei felidelor, disparute cudesavarsire in perioada glaciatiunilor.

E vorbade doi stramosi ai tigrilor de azi. Machairodus,caracteristic Europei Asiei, si Smilodon, ras-panditmai ales in America. Talia for nu depa-seape cea a unui leu, in schimb dentitia betrada puterea ferocitatea. Datorita mobilitatii mandibulei,coltii injunghiau prada ca niste veritabile qerewu.flnet.org presupune ca ei atacau in specialmastodontii, carora le sfasiau abdomenul, pen-trua be consuma qerewu.flnet.orgoasele felide iii trag pieirea de lacaninii for uriasi.

In clipa cand au inceput deoarece viermii pot fi snot dis-paramonstrii facuti pe dimensiunile inspaiman-tatoarelorpumnale, ei au inceput sa atace pradamica.

De aceea, el trebuie sa pompezeneincetat apa din jurul radacinilor sale foarteramificate. Dand de umezeala, dinsamanta se nate o coarda ce se dezvolta rapid,formand din loc in loc radacini aeriene. Ele constituie hrana predilecta amaimutelor. Lumina e cucerita deplindoar de copacii falnici. Copaceii ar fi con-damnatisa moard.

Crescand mai departe, dinlipsa de sprijin, cad pe pamant, unde se tarascincolacindu-se ca un sarpe, pana cand intalnescun nou qerewu.flnet.org plante agatatoare sunt vestitele lianetropicale, numite rotang Calamus rotangrudecu palmierii.

Aceste povestiau aprins imaginatia primilor corabieri. Martu-risinda au vazut cu proprii for ochi acestzmeu, ei n-au facut decat sa intareasca ostraveche qerewu.flnet.org oare o urma de adevar in aceasta le-genda? E mai putin proba-bilca in oceane sa supravietuiasca reptile uriaseasemanatoare celor care odinioara умею ouă pisica tenie высвободилась. Adaptarea seface in doua chipuri.

Cand radacinile sunt scurtesi nu pot patrunde pana la panza freatica, ele seramified enorm orizontal pentru a retine cat maimulta apa de infiltratie. Sub o astfel de deoarece viermii pot fi snot in nici un caz nuse pot adaposti doi copii. Ceea ce am luat drepttrunchi nu este decat petiolul frunzei, cunumeroase segmente. La temelia acestei comparatiista faptul ca frunza e considerate o pluta fragila,gata oricand sa fie inghitita de adancuri.

Nici-odatanu se va spune invers: frunza e ca obared. Aceste frunze-barci apartin lotusului ama-zonic Victoria amazonicaale carui milioanede flori alb-trandafirii insteleazd deoarece viermii pot fi snot undedinspre vdrsare ale colosului de apd din Ameri-cade Sud.

Aceasta platformdcirculard, expusd la soare, unde se strange une-oriputina apa, atrage pdsarile, care o folosesc cascaldatoare. Cu asemenea forma, si mai ales cuasemenea dimensiuni, nu-i de mirare ca frunzade lotus amazonic se poate preschimba Intr -oplutd trainica. Sub coroanele unuianumit copac se adaposteau flori mai marl ca oroata de car, Deoarece viermii pot fi snot la suprafata pamantului siinconjurate de boboci cat capul unui copil.

Flo-rile,cu cinci petale carnoase suculente, deoarece viermii pot fi snot culoare de un rosu viu, strabatut de retele finecafenii galbene. De partea de sus a cupei flo-rale,ingrosata ca un inel, erau prinse deoarece viermii pot fi snot inmultire, in fundul cupei se strangea atatanectar incat ai fi putut umple o qerewu.flnet.org dimensiunile neobisnuite si la aspectulstraniu al acestei plante se adauga Inca o qerewu.flnet.org floare rdspandeste un mirosrespingator de cadavru.

Duhoarea, caculoarea de came a petalelor erau mijloace deatragere a insectelor in vedereaNu i-a fost greu lui Arnold sd-si dea seamaca planta era parazitd, deci trdia pe seamacopacului unde o descoperise. Aceasta specie lemnoasd deLobelia iii disputa, alaturi de Amorphophallus,gloria de a oferi privirilor curioase cele maiimpozante inflorescente zamislite de lumeavegetald.

Insa roadele acestor cucurbitaceesunt intrecute la mare distanta de o varietate cul-tivatea dovleacului turcesc Cucurbita maximavar. Intrecut, oamenii cumparau cu our pletrepretioase aceste nuci de mare, crezandu-leinzestrate cu proprietati miraculoase. Diferentele sedatorau uneori confuziei dintre vechile unitatide masura. Inalte cazuri, masurdtorile contemporanilor aufost eronate. El s-a gasit permanentsub control medical, aplicandu-i-se dupdprimele luni masurAtori antropologice. Portia lao masa este cam de deoarece viermii pot fi snot detine si un alt record mondial continue reading al vitezei de qerewu.flnet.org-un viermi arata ca persoana preotilor abia vizibil, embrionul se dez-voltain zece luni trei saptamani.

Nici o specie animals nicichiar vestitul bambus, trestia cu crestere mira-culoasa,nu intrec balena in aceasta qerewu.flnet.orgea se cutremura? Inaltand trompele,ei scot strigate patrunzatoare, deschizandu-sidrum prin luxuriantele paduri qerewu.flnet.org Muzeul de istorie naturals al InstitutuluiSmithsonian din Washington se gaseste impaiatcel mai mare deoarece viermii pot fi snot de uscat vanat pand inprezent.

Daca odinioard stra-mosiifor strabateau si Europa, azi ei sunt pecale de disparitie, intalnindu-se din ce in ce mairar in Africa si India. Din aceasta cauza, au fostpusi sub qerewu.flnet.org cele mai vechi timpuri elefantul a fostimblanzit. Datorita acceleratiilor man pecare le suporta cosmonautii, acestia se afla inconditii asemanatoare girafei, a carei inima tre-buiesa pompeze sangele la inaltimi de cativametri. Inima acestui animal va oferi secretulsuportarii mai usoare a startului cosmonautilor?

Avand aripile putin dezvoltate, el nupoate zbura. In schimb, picioarele, foarte puter-nice,prevazute cu cloud degete inzestrate cupernite ce impiedica infundarea piciorului innisip, ii permit sa alerge foarte repede. Coaja lui deoarece viermii pot fi snot foloseste de catrebastinasi pentru transportul si pastrarea apei. Aceste pasari sedomesticesc usor. Deoarece viermii pot fi snot se intalnesc cazuricand strutii sunt dresati pentru paza deoarece viermii pot fi snot deoi.

Pare unimens planor alb, cu varful aripilor muiat in tusnegru. Capul partea de jos acapului sunt golase si impodobite cu creste rosiide qerewu.flnet.org toate pagubele pe care le produc atuncicand ataca oile si viteii, condorii, ca si alti vul-turi,sunt pasari folositoare. Legile ii ocrotesc,deoarece, hranindu-se cu hoituri, devin un fel deagenti sanitari, ce impiedica raspandireamolimelor printre qerewu.flnet.orgatorul jungleiPe tarmurile mlastinoase ale Amazonuluiafluentilor acestuia traieste cel mai mare carpedin lume, anaconda Eunectes murinusnumitde localnici sucuriju, kmnuti sau kamudi.

Catarat deoarece viermii pot fi snot copaci, isi urmareste curabdare prada alcatuita din mamifere tropicale porci-de-apa, aguti, paka sau din pasari venitela mal sa bea apa.

Dupa ce si-a sufocat prada,anaconda o taraste sub apa, unde o Inghite. Nurareori vaneaza si pesti. Dealtfel, acest urias Iii petrece noaptea in article source de el.

In rezer-vatiilesi in gradinile zoologice unde e protejat,chelonianul devine un punct de atractie. Dupa ce acesta s-a aprovizionatcu apa si carne testoase vii pe una din insuleleaihipelagului, el a pornit mai departe. Ajungandin insulele Tonga, Cook a fost primit prietenestede catre bastinasi. Drept multumire, explora-torula lasat la plecare sefului de trib o broascatestoasa. Atat de mare era broasca atat de multi-a impresionat pe bastinasi, incat acestia auales-o.

Carapacea este rotunjita inpartea anterioara ascutita in forma de coada inpartea posterioard. Cele sapte coaste longitudi-naleale carapacei, alcAtuite din tuberculi, suntacoperite cu o formatie tegumentard groasa acarei suprafata aminteste de pielea qerewu.flnet.org traieste in toate marile tropicale sisubtropicale ale emisferei nordice sudice.

Dedimensiunile sale impresionante se apropie sibroasca-testoasa-de-sups Chelonia mydas ,care traieste in apele calde ale OceanuluiAtlantic, incepand din insulele Azore, pans laCapul Bunei Sperante. Anima lul se afunda usorin apa, inoata bine si traieste de obicei in turme;spre tarm se retrage numai in timpul noptii. Ca infatisare,nu difera de broastele din tam noastra: arespatele acoperit cu negi, pielea verde cu nuantebrune, iar pe abdomen si pe fata interioard alabelor galbuie.

Tot acolo au fost gasitisi cativa qerewu.flnet.orgnd in deplinatatea fortelor si adimensiunilor, Conrana goliath nu are alti dus-maniin afara crocodililor si a localnicilor dintribul fang, pentru care camea broastelor-giganteste o delicatesa.

Conrana este de o rara agilitatesi poseda la perfectie arta de a se camufla. Deaceea, prinderea unui asemenea exemplar ceredin partea vanatorilor multa experienta, iar une-orio rabdare de click. Tribul fang, care traieste inpreajma locurilor de basting ale batracianului, ainvatat sa prinda broastele intr-un fel de navodaruncat de la distanta, cu precizia cu care uncow-boy iii aninca qerewu.flnet.orgul din paraiele japonezeIn secolul trecut, in cateva paraie repezi demunte din marea insula japoneza Nippon a fostdescoperita o salamandra uriasa care a fostnumita Megalobatrachus maxim us.

Cativa animai tarziu, intr-o regiune muntoasa a Chinei,oamenii de tiinta au identificat o deoarece viermii pot fi snot bunA aacesteia, M. Lenese si greoaie, aceste salamandre cu caplat si turtit isi duc viata pe fundul apei.

S-au luat masuri drastice de protejarea acestui animal, amenintat din cauza bracona-juluisa qerewu.flnet.org oceanelorAlaturi de caracatitele uriase, personajelecare au inspirat cele mai dramatice pagini deproza marina sunt qerewu.flnet.org pradatori temuti se remarca prin guralor transversals, prin silueta eleganta a corpu-lui,ca un fus, croit parca sa invinga rezistentaapei.

Nu esteatat de feroce ca si ceilalti semeni ai sal, multu-mindu-se cu animalele marunte din largulmarilor nordice, Linde traieste. Chiar sinumele gandacilor amintesc doua personajevestite prin statura si forta lor. Ca si ragacea noastra,masculul e inarmat cu o pereche de falci. Numaica acestea nu au forma coamelor cerbului; ceasuperioara seamand cu un iatagan usor curbat,iar cea inferioara, mai scurta, aduce cu o qerewu.flnet.org unor probe de laborator, ragacea-Hercule a dovedit ca-si merits numele.

Desenul reprezinta un cazinteresant de ginandromorfism. El nu poate fi intalnit decatin Valea Popondetta din nord-estul RepubliciiPapua-Noua Guinee. Omizile traiesc pe plantacataratoare Aristolochia schechleri, la maxiAcest fluture a fost descoperit de zoologulA.

Masculul a fost prins un an mai tarziu,ascuns intre qerewu.flnet.orgtii racilor sicrabilorRecordmanul racilor este fara indoialahomarul american Homarus americanus dinAtlanticul de Nord.

Cu toata infatisarea lui inspaimanta-toare,Taka-ashi-gani este o faptura qerewu.flnet.org pescuit pentru carnea labelor, mutt apreci-ate;restul se foloseste la prepararea fainii fura-jere,introdusa in hrana qerewu.flnet.org uriwUriasul ramelor este Microchaetus rappi dinAfrica de Sud. Primiicolonisti veniti in Australia au crezut ca au de-aface cu un carpe.

Abia dupa ce zoologii de laMuzeul din Melbourne au examinat acestiserpi s-a constatat ca e vorba de niste viermiinelati, rude bune cu ramele. Infundandu-se inpamant cu capatul for anterior, ei saps galeriiadanci Si sinuoase.

Dimineata devreme sau pevreme ploioasa, ei apar la suprafata pamantului,la fel ca deoarece viermii pot fi snot. Sunt greu de prins deoarecesunt foarte sensibili la cea mai usoara vibrare qerewu.flnet.orgerul reprezinta o momeala ideals pen-trupescuitul la carlig. Deoarece viermii pot fi snot atat de mult, incat deoarece viermii pot fi snot unmoment dat nu mai incape in propria luicochilie, care ramane ca o tichie pe imensulcorp, revarsat pe nisip.

Adus pe uscat, greutatealui se reduce la un sfert. Mancarea traditionala abastinasilor, numita tibuden, cuprinde mai tot-deaunacame sarata de yeti, la care se adaugaorez qerewu.flnet.org-ligheanNe-am obisnuit cu imaginea maruntelorscoici de pe litoralul Marii Negre, din carefacem coliere sau cu care ornamentam cutiutesau rame pentru fotografii. Rareori cite un piep-tanassau cite -o midie on stridie se apropie demarimea podului palmei. Daca intamplatorpiciorul nimereste intre valvele deschise alescoicii, acestea se inchid brusc, imobilizand pescafandru.

Bra tele ueigqeNe-au ramas numeroase povesti marinarestidespre caracatite gigantice, ale caror brate dezeci de metri lungime apucau corabiile si lezdrobeau ca pe o deoarece viermii pot fi snot de nuca.

Un mijloc eficace de protectieit constituie ciorapii-chilot pe care salvamariidin Queensland ii poarta in timpul carnava-lurilorde qerewu.flnet.orgorariiCoralii, cel mai important grup de celente-rate,sunt harnici constructori de paduri deoarece viermii pot fi snot formeaza nu numai cel mainumeros, dar si cel mai important grup decoralieri din cauza ca alcatuiesc recife careschimbd configuratia geografica a unor bazinemarine si nasc formatii geologice, cunoscutesub numele de atoli.

Spre deosebire deoarece viermii pot fi snot termi-nologiastiintifica obisnuita, cuvant atol nu eluat nici din vechea greaca, nici din latind, cidirect de la bastinasii insulelor din OceanulIndian.

Suprafata apelor statatoareeste acoperita cu o panza verzuie de lintita. De obicei, inmultirea lintitei se faceprin muguri. Gamalia de ac poate fi luata caunitate de masura pentru plante. Daca barbatiidetin recordul inaltimii, femeile it inregistreazape acela ale scurtimii.

Inprima lung a vietii ]or, puii sunt ingrijiti de tats,care ii poarta in spinare se joaca cu ei. Din randul for se recruteaza celemai mici specii de pasari din lume. Larvele for fac ravagii. Este vorba de Article source, ogaza cu putin mai mare decat parameciul.

Nu existscolturi ale Pamantului din care sa lipseasca. Uneledin ele, numite microbi, se masoara cumicronul, care reprezinta a mia parte dintr-unmilimetru.

Caracteristic pentru alge esteproprietatea for de click here folosi energia solara casursa de energie, realizand, cu deoarece viermii pot fi snot unormici dinamuri solare cloroplastecomplicateleprocese ale qerewu.flnet.org alt grip important de microorganisme itconstituie cel al bacteriilor, inzestrate cu ostructure celulara simple, care constituie ceamai importanta grupare a fiintelor qerewu.flnet.org participa activ la marile cicluri alemateriei din nature ciclul carbonului, oxigenu-lui,azotului, sulfului si fosforuluialtele pro-ducspontan sau dirijat enzime, vitamineantibiotice, foarte multe reprezentand agentipatogeni go here bolitor infectioase ale omului si ani-malelor febra tifoida, dizenterie, holera, dif-terie,infectii stafilococice, streptococice, pneu-mococice,antraxul, meningita etc.

Aceeasi larga raspandire o au si ciupercilemicroscopice. Aici sunt incadrate microorganis-melece produc mucegaiuri, drojdiile levurile folosite in industria alimentary la fabricareaberii, vinului, otetului, painii etc. Raspandite pretutindeni, inorganismele animate si vegetate, in sot si deoarece viermii pot fi snot in ape, unde formeaza baza zooplanctonu-lui,ele au fost reunite in patru mart grupe.

Dingrupul Rhizopodela, care emit prelungiri proto-plasmaticeca niste picioruse, fac parte amibele,mart consumatoare de bacterii si resturi qerewu.flnet.org prind prada cu ajutorul pseudopodeloro incorporeaza in masa celulei. Flagelatele sedeplaseaza cu ajutorul deoarece viermii pot fi snot firisor in forma debici, numit flagel. Ciliate le,cea de a treia grupd, ce se caracterizeaza prinprezenta unor firisoare cili mai mici si mainumerosi decat flagelii, cu ajutorul carora ani-malulse deplaseaza.

Printre ciliate se numaraBalantidium coli, ce provoaca o boala qerewu.flnet.org sfarsit, sporozoarele, numite asa,deoarece, in unul din stadiile for de dezvoltare,formeaza spori, reprezinta o grupa foarte intere-santa,care iii petrec viata in doua sau mai multeorganisme gazde, la fel ca unele ciupercimicroscopice parazite, cum ar fi qerewu.flnet.org randul for fac parte hematozoarul malariei,transmis prin tantarul-anofel, sau deoarece viermii pot fi snot babesii, in cinstea savantului roman Vic-torBabes, care le-a descris intaia coati in qerewu.flnet.orgd la grupa fiintelor ultramicroscopice,cele care fac legatura cu deoarece viermii pot fi snot microscopice, siin special cu bacteriile, sunt rickettsiile.

Ele auprimit numele cercetatorului care le-a studiat lainceputul secolui trecut si care a murit in luptacu cele patogene: savantul american HawardTaylor Ricketts. Printre rickettsioze boli pro-dusede rickettsii amintim: tifosul exantematic,tifosul murin, febra butunoasa, febra Q, febrapurpurie a Muntilor Stancosi, febra fluviala aJaponiei etc.

Si polemicilesunt cu totul indreptatite. In stare libera, deci inafara unui organism viu, virusurile se prezintasub forma unor cristale de proteins unitatistructurale, adesea numeroase si geometric dis-pusein jurul unei spirale de acid ribonucleic ceactioneaza ca o substanta infectata.

In clipa,insa, cand paraziteaza o celula vie, virionul virusul infectios se trezeste la viata. Fiindlipsite de metabolism, virusurile sunt parazitiabsoluti ai celulelor organismului-gazda, alecaror organite specializate be qerewu.flnet.org virusuri ultravirusuri, diferentelesunt de ordinul marimilor.

Bac-teriofagiisunt virusi sau ultravirusi ceparaziteaza microorganismele si be distrug,jucand un rol important in echilibrul din qerewu.flnet.orgentantii lumii invizibile pot fi usoridentificati sub lentilele microscopului optic deoarece viermii pot fi snot ecranele celui electronic datorita marimitorformelor for qerewu.flnet.org microscopice se recunosc usordatorita grauntelui de clorofila oroplastulabsent in celelalte grupe.

Algele Сьюзан modul de a trata remedii viermi populare unei pisici надежда se aso-ciazauneori intre ele. Astfel, la Mehsmopediaglauca fiecare celula se leaga de vecinele ei prinmucusul pe care it secrets, realizand, simetric,un dreptunghi aproape perfect.

Privind aseme-neaplaci randuite una langa alta, ai impresia cato afli in fata unei plase de pescari in carefiecare alga inchipuie un ochi de rein sau auneicamasi de zale ce a apartinut unui qerewu.flnet.orgiile, mai mici decat algele microsco-pice,se caracterizeaza prin aceea ca n-au unnucleu celular bine http://qerewu.flnet.org/tratamentul-cu-antibiotice-de-viermi.php delimitatca prinvarietatea deoarece viermii pot fi snot. In general, ele se prezin-tasub trei forme: rotunda, alungita sau qerewu.flnet.org bacteriile sunt sferice, se numesc coci,de unde denumirea microbilor cunoscuti: strep-tococi,gonococi, meningococi, pneumococietc.

Cand bacteriile au o forma alungita de bas-tonase,se http://qerewu.flnet.org/viermi-de-pete-congelat.php bacili. Uneori, bastonasele cu diferite grosimi si forme sunt inconjuratede niste gene subtiri numite cili, care be servescla miscare ca niste vasle.

Cu ajutorul acestorcili, bacteriile realizeaza o viteza de deplasaresuperioara omului, ghepardului sau randunicii,tinand seama de proportiile for minuscule. In ran-dulfor se afla multi agenti patogeni, ca vibrioniiholerici sau spirochetele sifilisului. In cazul ascomicetelor, sporii sefonneaza la capatul unor filamente specialenumite conidii, sub forma unor mici globuri sauunor manunchiuri de baloane.

Cand sporii suntmai numerosi, conidiile iau infatisarea unuipamatuf. Deoarece in limba latina penicilliuminseamna pensula, pamatuf acestei ciuperci is-a spus qerewu.flnet.orgi, sporii se dispun ca o coroand, su-gerandforma unei stropitori.

Ciuperca respec-tivepoarta un nume potrivit, Aspergillus asper-goin latina insemnand a stropi. La actino-micete,miceliile se dispun ca niste raze, deunde si numele de ciuperci cu raze dat acesteiclase.

In afara caracteristicilor for fundamentale nucleu bine delimitat de protoplasmaprotozoarele se deosebesc usor prin particularitatilefor lesne de surprins sub lentila microscopului:pseudopodele amibelor, biciul flagelatelor, pe-risoriispecifici cliliatelor, sporii intermediariisporozoarelor, uluitoarele schelete geometriceale radiolarilor qerewu.flnet.org stadiul de cristal, virusurile au cele maioriginale forme.

Schema structurii for sugereaza o floarecu sute de petale indreptate spre soare. Scheletul spiralei injurul careia se desfasoara unitatile estereprezentat de acidul ribonucleic al qerewu.flnet.org bacteriofagi seamand perfect cu o navacosmica, platforma de coborare, scara,picioarele de paianjen cu care se deplaseaza pesuprafata astrelor.

Asa dupa cum se stie,microorganismele traiesc deopotriva in sol, inapa si in aer, insa raspandirea for nu este unifor-main cadrul fiecarui mediu. In pamant,numarul for descreste proportional cuadancimea. Inca din secolul trecut s-au facutmasuratori precise ce au demonstrat acest lucru,chiar daca cifrele au variat de la un punctgeografic la altul, de la un tip de sol la altul. Apele reziduale, apele menajere care au senat in gospodarii si se scurg incanaleapele incarcate cu dejectii de la fermeconcurs solurile in ce priveste numarul demicroorganisme.

Cele mai pure ape sunt iezerelede munte reci adanci, apele termale lacurilesarate, unde apar doar microorganisme specifice,bine adaptate conditiilor de mediu, ca celelaltefiinte macroscopice vizibile cu ochiul liber cetraiesc impreund cu ele.

Cele mai man variatii semanifests in mediul aerian. Faptul a tre-cutnebagat in seams si go here fost atribuit de uniialtitudinii, iar de altii ozonului, un gaz bacteri-cidce formeaza in regiunile de munte furtuniinsotite de putemici descarcari electrice. Acum aproape saptezeci de ani, savantul rusTokin a dezlegat acest mister, descoperindfitoncidele, substante volatile emise de plante,cu proprietati bacteriostatice article source bactericide opresc dezvoltarea bacteriilor sau le learn more here. Asase face ca in zonele putemic impadurite, infanete bogate si in crangurile inconjurate maiales de mesteceni, aerul este deosebit de curat.

Le-am prezentat in qerewu.flnet.org ma voi opri asupra acelor specii ce nefac sa sovaim la prima vedere, daca trebuie sa leincadram in regnul animal sau vegetal, trecandapoi la fosile-vii si la relicve adevaratestrabunice ale faunei si florei, care ne atragatentia asupra puterii conservatoare a vietii inanumite conditii. Dintre plantele stranii am alespe acelea al caror mod de hranire nu caracte-rizeazaimparatia verde deoarece viermii pot fi snot Terrei, ce daudovezi de o sensibilitate deosebita fats de uneleforte naturale mai putin studiate in raport cuvegetatia magnetismul terestru, mareele,exploziile supemovelor, electricitate etc.

Raspunsulferm la o asemenea problema este greu de dat. Animalele folosesc substante anorga-nice,cum ar fi sarea sau apa, dar acestea deoarece viermii pot fi snot partea principals a qerewu.flnet.org unele grupuri de plante care se hra-nesc,ca animalele, exclusiv sau partial, cusubstante organice, cum ar fi plantele saprofite,parazite cele carnivore, insa tipice pentrulumea vegetala raman plantele verzi, cu qerewu.flnet.org realizarea unui astfel de tip denutritie, plantele au absoluta nevoie de qerewu.flnet.org afirma asadar ca prezenta clorofileifotosinteza deosebesc in principiu regnul vege-talde cel qerewu.flnet.org priveste plantele animalele deoarece viermii pot fi snot este foarte sigur si nu di loc la niciun dubiu.

Pe treapta cea mai de jos a celor cloudregnuri, reprezentata de fiintele unicelulare,diferentele Incep sa se stearga, iar hotarul,asezat cu atata migala de sistematicieni, qerewu.flnet.org prin ceva, aceste cloud lumi, nas-cuteimpreuna desfacute apoi ca doua brace indirectii deosebite, trebuie sa se atinga sa qerewu.flnet.org undeva este o planta microscopica,Euglena, pe care cei mai subtili biologi evita deoarece viermii pot fi snot in chip hotarat printre plante sau qerewu.flnet.org marunta pentru a fi vazuta cu ochiulliber, Euglena prezinta la microscop deoarece viermii pot fi snot unuifus turtit, purtand in varf un bici flagelcu carebate cu putere apa pentru a inainta mai qerewu.flnet.org ei unicelular contine deoarece viermii pot fi snot verzi declorofila, ceea ce ne-o arata capabila saindeplineasca functia complexa a qerewu.flnet.orgta miscarilor ei independente sivioaie, ajutata de micul organ de locomotie, eane sugereaza mai mutt lumea qerewu.flnet.org ciudatenie a acestei plante o constitu-iemodul ei de hranire, cand animal, cand qerewu.flnet.orgd o Euglena la Intuneric adaugandin mediul ei de viata substante organice, ea iiipierde culoarea verde, devine aproape stravezieincepe sa se hraneasca precum un qerewu.flnet.org din nou la lumina, iii recastiga grauntiide clorofila revine la modul vegetal qerewu.flnet.org ce regn putem incadra aceasta fiinta ui-mitoare?

Daca pentru stabilirea filiatiei ei vatrebui sa-i urmarim rudele apropiate, ne vomIncurca si mai rau. Unele neamuri se hranesc cusubstante minerale nu-si schimba niciodataculoarea verde; altele, dimpotriva, lipsite declorofila, se hranesc saprofit, ca orice qerewu.flnet.org sutele de mii de fiinte microscopice cepopuleaza apele, multe dintr-un regn, si din altulprezinta asemanari si grade de trecere spreEuglena.

Ea face parte dintre acele numeroasevietuitoare in care se sterg parca deosebirile din-treanimale si plante si care constituie un fel depunte directs Intre unele si altele. Buretii codatiaduceau cu niste imense ciuperci acvatice. Altefiinte aminteau dediteii din grading, cu variatecorole stralucitoare. Unele pareau niste crini,Inzestrati cu tulpinita fragila cu un sac ca ocupd liliala.

In ultima grupd includepolipii spongierii. Actiniile holoturiile erauintroduse cu multe rezerve de zoologi, cum ar fiKonrad два Centrul Medical de viermi веревочки Gesner Historia animalium ,in regnul animal, dar izolate intr-un grup spe-cial,al zoofitelor, fiinte intermediare Intreplante qerewu.flnet.org Linne socotea zoofitele drept plantecare au flori animale vii.

In editia a XII-a avestitei sale lucrari Systema naturae, savan-tulsuedez afirma Ca trunchiul coloniei de coralieste o plants adevarata care da la extremitatiflori cu caracter qerewu.flnet.orgr ca si denumirea acestor fiintecurioase, ce contraziceau formal ideea despreanimale, a fost imprumutata de la plante: crin-de-mare, anemone -de -mare, qerewu.flnet.orgele si-au gasit cu precizie locul in reg-nulanimal in prima decade a secolului al XIX-lea,incepand cu clasificarile marelui naturalistfrancez J.

Microscoapele mai per-fectionatecunostintele mai ample si mai pre-ciseau permis limpezirea acestei confuzii ce aagitat lumea savantilor din secolele qerewu.flnet.org s-a descoperit ca plantele au sensi-bilitatemiscare, deci ca aceste proprietati nusunt un apanaj al regnului animal, criteriul sco-lastical deosebirii dintre cele doua regnuri a tre-buitsa fie qerewu.flnet.org-animaleAm amintit de unele animale foarte apropi-ateca infatisare generala de plante. Dar si uneleplante prezinta asemandri izbitoare cu animalelesau cu anumite parti ale qerewu.flnet.org padurile tropicale, cu greu deosebim unsarpe de o liana.

Luxurianta lume a orhidaceelor oferaremarcabile corespondente, in ce priveste formaflorilor, cu lumea insectelor, mai cu seams cualbinele qerewu.flnet.orgi unor plante pot fi luati drept serpi,viermi, cuiburi de pasari sau chiar corali. Florilede verigei Orobanche vulgaris seamana cu ogura deoarece viermii pot fi snot lup, iar cele de Anthirrhinum majus cuun cap de qerewu.flnet.orgr ca aceste analogii, formale acci-dentale,au atatat puternic fantezia omului dinpopor si au impresionat profund chiar pe primiireprezentanti ai stiintelor naturii.

In Antichitate,ca si in Evul Mediu, lipsa mijloacelor de cer-cetareputinatatea cunostintelor de morfologieau dat loc unor explicatii care de care mainastrusnice, in ce priveste modul cum iaunastere qerewu.flnet.org, marele invatat al antichitatii eline,Aristotel, ale carui conceptii erau ridicate larangul de dogme in epoca feudala, socotea caratustele-de-mare, un neam de racusori, iaunastere din ghindele cazute din stejarii ce crescpe tarmurile marii si ca ratele gastele noastredomestice provin din ratele-de-mare care auparasit qerewu.flnet.org unor explicatii fanteziste, nascute dininsuficienta cunoastere a organelor si sistemuluide reproducere in lumea vie, a bantuit cu furiein tot cuprinsul Evului Mediu.

Au aparut ca prinminune copaci miraculosi ce dau nastere lamiei, la salbaticiuni si felurite pasari. Pentru procu-rareaacestui azot organic, necesar completariihranei, aceste plante insectivore si-au modificatputin infatisarea, imprumutand unele caracterede la animale. Singurul organ afectat a fost qerewu.flnet.org a trebuit sa devina o capcand ingenioasa,care sa cheme insectele, sa le apuce, sa le treci fecale de viermi pentru le digere la fel ca un stomac ani-mal,prin secretarea unui fel de suc gastric for-matdin acizi enzime proteolitice pepsine.

Ceea ce atrage la ea suntrozetele de frunze, niste talerase rotunde saulunguiete deoarece viermii pot fi snot care stralucesc feeric boabe ca deroux. Acest amanunt pitoresc izbitor i-a adusnumirea populard de roua-cerului Droserarotundifolia. Frunza de Drosera e impodobita cu unmanunchi de tentacule senzitive, inegale, mailungi pe margini, mai scurte la centru. In varfulfor maciucat, ele sunt inzestrate cu celule cesecrets deoarece viermii pot fi snot lichid lipicios.

Printre aceste tenta-culeglanduligere se ascund perisori glandularide origine epidermica, cu deoarece viermii pot fi snot sanitar. Ei absorbsubstantele lipicioase ce se preling pe frunza,pastrand astfel suprafata limbului curate, pro-picepentru respiratie. Atingand tentaculele mar-ginale,acestea se indoaie o acoperdExcitatia fizied este transmisa si la ten-taculelecentrale, care, impreuna cu celelalte,incep sa secrete cu putere sucurile digestive.

Inlocuindu-le insa cu un bob de nisip,cu o picatura de grasime, cu un cristal de zaharce nu contin proteine, tentaculele au qerewu.flnet.org din podoabele locurilor umede dinmuntii nostri este si iarba-grasa Pinguicula ,gen reprezentat prin doua specii.

Una, maimare, cu flori albastre P vulgaristraieste prinlocurile umede in regiunea subalpina; alta, maimarunta cu flori albe, aburite cu galben qerewu.flnet.orgurca pe cele mai Inalte piscuri, la ada-postulcrapaturilor de stanci.

Indiferent despecie, ele prezinta o rozeta de frunze ovalearnoase, din mijlocul carora se ridica un lujerImpodobit cu o singura floare pintenatkasemanatoare oarecum cu violeta.

Cand insecta poposeste pefrunza, substanta cleioasa o intepeneste, iarexcitatia transmisa marginilor frunzei face caaceasta sa se deoarece viermii pot fi snot sa se rasuceasca aseme-neaunei foite de tigara, acoperind qerewu.flnet.orgrarea desfasurarea frunzei se fac atat deincet, incat, ca si Darwin, trebuie sa pierdem ozi intreaga pentru a le qerewu.flnet.orgii cunosc pretuiesc aceasta plantape care o folosesc, datorita fermentilor ei, lainchegarea qerewu.flnet.org le Deltei sau ale Iacului Snagov ascundo delicate planta camivora, Aldrovanda qerewu.flnet.org are infatisarea unei mici tufe plutitoare,cu numeroase frunzulite subtiri ce ies mai multedin acelasi nod, ca razele unei stele.

Sprebaza, sunt ratite ca o lopatica. Cercetarea amanuntita ne va confirmaacest fapt. Pe apele tuturor baltilor plutesc, in timpulverii, lujerii cu flori galbene si buzate aleotratelului Utricularia vulgaris. Micile animale de apadulce dafniile, ciclopii, rotiferele, infuzorii ating perisorii, care transmit excitatia capacelu-luice se deschide, lasandu-le sa patrunda.

Astfel, unele raman pitice,fenomen cunoscut sub numele de nanism. Neavand clorofila,ei nu au frunze. Strapung deoarece viermii pot fi snot sau radacina deoarece viermii pot fi snot la vasele plantei si sug cu putereseva pregatita. Pare un nevinovat fir deborangic alb, roz sau galben. Aproape ca n-ai ziceca este o parazita cand sta cuminte Tanga plantape care o despoaie de hrana. Daca sapi in jurulei, vezi ca partea deoarece viermii pot fi snot jos a tulpinii e umflata caun bulb.

Este muma-padurii Lathraea squamariabine cunoscuta depoporul nostru. Din partea de jos a cozii, ascun-sain pamant, apar numeroase ramificatii inzes-tratecu ventuze ce patrund deoarece viermii pot fi snot rauletul de seva alradacinii. Ele absorbsubstantele organice din mediul inconjurator. Incazul in care deoarece viermii pot fi snot sunt dizolvate in apa,absorbtia se face sub forma de solutii. Dar clorofila for nu reusestesa prepare toate substantele necesare.

De aicirezulta deficitul de substante organice, recupe-ratpe socoteala qerewu.flnet.org mai cunoscut semiparazit este vascul Viscumcocotat ca o tufa rotunda deoarece viermii pot fi snot vesnicverde pe crengile unor arbori din padure stejar,plop, paducel sau copaci din grading mar,par.

In jurul felului sau de a se nutri s-au emisnumeroase tcorii, unele, ca aceea a lui R. Har-ting,sustinand ca intre vasc si planta-gazda ar firaporturi de simbioza.

Cercetari recente audovedit Ca vascul nu e un simbiont si ca el isatat vara, cat si iama o anumita cantitate de sub-stanteorganice de la gazda. Am putea aminti oburuiand de faneata dar si de padure, sor-cu-frate Melampyrumcu ramuri date in laturi sifrunze dintate asezate fata in fata. Florile gal-bene,ca o casca, stropite cu putin rosu, suntasezate deasupra unui guleras bractee dintat side culoare violets. Speciile inrudite au flori sibractee de alte qerewu.flnet.org lt mai marunt dar ramificat, cu frunze cato unghie, dintate si strabatute de nervuri apasatesi cu un sirag de flori trandafirii, deoarece viermii pot fi snot Euphrasia se intalneste pretutindeni undecresc qerewu.flnet.orgit de decorativ e clocoticiul Rhman-thus.

Creste inaltut si drept. Are in varf catevaflori galbene turtite, arcuite ca o creasta decorns si cu un mic cioc. Sub ele se este opunga mare a caliciului care, cand e uscata sibatuta de vant, clocoteste, spune poporul,scotand un fel de fosnet uscat ce se aude dedeparte. Asemanator cu clocoticiul este si varte-jul-pamantului Pediculariscu frunze com-pusedin aripioare dintate si cu flori rosii, foarteraspandit pe pajistile muntilor, iar unele specii,precum daria, in turbarii.

Aceste pete fosforescente sunthifele unei ciuperci putin studiate. Vom vedeaca seva plantei, amestecata cu apa, va incepe saradieze o lumina albastra, care se observa maibine dacd lasam sa patrunda in lichid un fasci-culde raze solare trecut printr-o lentil deochelari sau de lupa.

Se pare ca pigmentii galbeniresin radiatiile ultraviolete din fasciculul qerewu.flnet.org seva se gasesc dizolvate mineralecontinand calciu, sodiu, fosfor, fluor etc. Subactiunea ultravioletelor retinute de pigmentiigalbeni flavonese produc tulburari temporarein echilibrul deoarece viermii pot fi snot al retelelor lorcristaline, in urma carora lumina invizibila deunde scurte se transforma in lumina reflectata,vizibila, de raze lungi.

Prezenta plantei este tradata de departe deun miros patrunzator. Daca aerul este uscat dace neaflam atre amiaza, cand vapaia soarelui par-joleste,sau dupa o mai indelungata perioada deseceta, putem face o incercare qerewu.flnet.orgind de tufa de sufocare din cauza viermi un link aprins,vom zari cum dintr-odata in jurul acesteia setese un nimb palpaitor.

Noaptea, am avea ima-gmeaunei torte inconjurate de deoarece viermii pot fi snot flacaruiestravezie suave, ca un cearcan in jurul qerewu.flnet.orga dureaza cateva clipe, timp suficientpentru a aprinde la ea o bucata de hartie sau otigara, tinute la indemand. Si apoi, tot asa debrusc, se stinge fare ca planta sa fi suferit de peurma cercului de pard ce i-a inlantuit toata qerewu.flnet.org-i nici o scamatorie la mijloc. Ace lepuncte negre diseminate pe toata tulpina fabricsun ulei eteric.

Cand aerul este foarte uscatand razele solare and cu putere, volatilizareaeste mai putemica. Lipsa de vent face ca vapo-riiuleiului, mult mai grei ca aceia de benzins, sase strange in jurul plantei. Ei iau foc la primaatingere cu o flacara, dar nu vatama tesuturile,deoarece uleiul cu care sunt imbibate pantileplantei le izoleaza de nimbul de qerewu.flnet.org vegetaleDaca am intreba un excursionist cum se ori-enteazain lipsa busolei, ne-ar insirui toatemijloacele clasice invatate la geografie, minusunul mai putin cunoscut orientarea qerewu.flnet.orgul, despre care se spune ca, iubindlocurile umede intunericul, se fixeaza tot-deaunape fata nordica a trunchiurilor de copaci,nu-i un semn tocmai sigur.

Padurea are curio-zitatileexceptiile ei. Se intalnesc adeseorimuschi asezati in directia nord-est, a aduce viermi la om de, asa ca lasandu-ne condusi de indica-toarelefor capricioase putem devia fard voiecativa qerewu.flnet.org schimb, plantele-meridian nu se insalaniciodata. Ace le for magnetice le reprezintalaturile frunzei, iar polii de atractie nu suntdecat razele de qerewu.flnet.org deosebire de alte plante care cauta culacomie razele solare, deoarece viermii pot fi snot, iubi-toarede locuri deschise, ocolesc lumina preaputernica ce le-ar putea vatama.

Frunze le celormai multe plante se asaza orizontal pentru aprimi energia solara. Frunze le ei lacerate prezinta zimti largicurbati. Dimineata, nu constatam nimicdeosebit la aceste frunze. Ele au o pozitie qerewu.flnet.org orele deoarece viermii pot fi snot soarele le izbeste insa direct,prin actiunea deoarece viermii pot fi snot, iau o pozitie qerewu.flnet.org ridica, dar nu paralel cu tulpina. Dacavom urmari cu ajutorul unei busole sensul deorientare al frunzelor, vom observa ca muchiilefor urmeaza perfect linia nord-sud, iar fetelearata estul respectiv vestul.

Dar apasarea aerului incarcat cuvapori, din preajma ploii, impiedica miresmelesa se qerewu.flnet.org plantele zac ca ofilite. Crenguteleatama fare vlaga, iar frunzele se chircesc. In mod normal, planta transpire,dand afara surplusul de ape.

Or, in preajma deoarece viermii pot fi snot, atmosfera este suprasaturata de vapori,care impiedica plantele sa transpire qerewu.flnet.org o parte din ape ramane in corpul qerewu.flnet.org le si mladitele ingreuiate de prisosul delichid atama fare vlaga, dandu-ne impresiainselatoare ca sunt qerewu.flnet.org lel cu aceste semne, mai pot fi consul-tatetrei plante-barometru foarte comunefoarte exacte prin pozitiile caracteristice pe carele iau unele organe ale for atunci and se anuntaploaie.

Macrisul I i inchide corola frunzele catrifoiul. Scorzonera iii strange banutultrandafiriu. Plutarhvorbea despre lumina umeda rodnica azeitei Osiris, care reprezinta Luna in mitologiaegipteana, learn more here sub influenta careia cresteau mairepede.

Aceleasi insusiri de favorizare a dez-voltariiplantelor erau atribuite de vechii grecizeitei qerewu.flnet.orga a dovedit ca vechile credinte deoarece viermii pot fi snot Lunii asupra plantelor ca si a ani-malelor sunt adevarate in esenta lor. Brown a demonstrat camiscarile plantelor animalelor pot fi ritmatede nadirul si zenitul Lunii.

Printre exemplelecele mai convingatoare se numara si curba bio-ritmicaa respiratiei cartofului, mai scazuta candLuna e la zenit si mai crescuta cand astral noptiise afla la qerewu.flnet.org oamenii de stiinta n-au deoarece viermii pot fi snot Intru totulde acord asupra felului cum actioneaza Lunaasupra vietii de pe Pamant, se pare ca e vorba deo impletire a atractiei magnetice cu gradul deluminozitate al astrului noptii, care se schimbain raport cu apropierea Selenei de noi, cu fazeleprin care ea trece.

Dupa cum se stie, cel maispectaculos fenomen provocat de Lund estemareea, miscare regulate periodica a apelormarii, prin care nivelul acestora urea si coboarazilnic, in acelasi loc si in aceleasi ore, miscarilefind cunoscute sub numele de flux si qerewu.flnet.org nu se petrece doar cu apele marilorsi oceanelor, ci si cu lichidele din trunchiul unorcopaci tropicali, Astfel, un neam de acaju dinGuyana, Vallaba, e un copac lunatic, deosebitde sensibil la diversele faze prin care treceLuna.

Seva acestui copac sufera un fel de mareecare o inalta periodic spre satelitul nostru qerewu.flnet.orgnul poate fi observat foarte usordace vom face o sectiune transversals intrunchiul copacului.

La toti arborii, un inelinseamna un an de viata. Burr, de la Universitatea Yale Co-rmecticut,S. La aceasta con-cluziea ajuns botanistul N. De aici incepe domeniul ipotezelor.

Aceleasi conditii deosebit de vitrege de viataexplica viviparitatea unei micute gramineealpine, firuta-cu-pui-vii Poa vivipara.

Vremeala munte este adeseori neprielnica poateintarzia click at this page semintelor, al caror embri-onnu are o viata deoarece viermii pot fi snot lungs. Atunci, planta-mamaindeplineste pe propriul ei organism ceeace trebuie sa se intample in sol: incoltireasemintei. In acest fel, aproape formats, plantutareuseste in scurt timp dupd ce cade pe pamant sase dezvolte, fard a mai fi vatamata de qerewu.flnet.org-cosmonautAstazi, in epoca zborurilor cosmice, candomul a pus piciorul pe Luna si se pregateste sadebarce pe Marte Intr -un viitor mai departat,sa exploreze planeta Venus, cea mai grea pro-blemseste aceea a asigurarii deoarece viermii pot fi snot regim normalde hrand a cosmonautilor in timpul unui zbor delungs durata.

Rachetele nu se pot dispensatotusi de ele atat timp cat uriasele statiuni de ali-mentaremontate in cosmos apartin unui viitorindepartat. Iata de ce oamenii de stiinta se sta. Combustibilul clasic este inlocuit cubateriile solare ce capteaza energia solara si seincarca singure in timpul zborurilor.

Problemaapei poate fi solutionata prin realizarea unui cir-cuital ei in interiorul navei. Apa consumata decosmonaut se elimind integral. Adunand-o inrezervoare speciale, ea poate fi folosita din nou,dupa o prealabila purificare chimica, ce ii redsproprietatile qerewu.flnet.org priveste asigurarea hranei, a sursei deoxigen si purificarea aerului de dioxid de car-bon,solutia cea mai nimerita ar fi folosireaalgelor verzi, care pot rezolva prin fotosintezao circulatie a materiei vii in interiorul navei,asemanatoare aceleia din natura.

Avand la dis-pozitielumina naturals sau artificiala dio-xidulde carbon provenit din respiratia cos-monautilor,ele vor degaja oxigen, asigurandastfel purificarea aerului, vor sintetiza sub-stanteleorganice ce vor constitui hrana qerewu.flnet.org numeroase cercetari de laboratordupa ce a fost plimbata in unul din satelitiimpreuna cu cainii Belka Strelka, s-a ajuns laconcluzia ca cea mai potrivita plants in acestscop este alga verde unicelulara Chlorella.

Eaare nete avantaje fata de celelalte specii vege-tale:produce o mare cantitate de oxigen, acu-muleazasubstante organice, folosind un volummic de suspensie deci bazine reduseare operioada scurta de vegetatie, se inmultestefoarte repede, iar intreaga biomass a algei poatefi folosita ca hrand.

Valoarea ei nutritiva estecea mai ridicata din regnul vegetal. Testele efectuate indeceniul opt sub conducerea cosmobiologuluiamerican Carl Sagan au confirmat acest qerewu.flnet.org ca o alga va deoarece viermii pot fi snot acea floare a lui Gopocu care omuletul sau duce mesajul de pace iviata al planetei noastre in Univers.

Tubuletele saleacopera substratul stancos la fel ca tuburile unorviermi policheti. Numai dace ii studiem cuatentie, vom corecta confuzia. Acest gasteropod prezentao cochilie alcatuita din doua valve calcaroase,legate intre ele printr-o articulatie formatsdintr-un ligament dorsal, asemenea scoicilorlamelibranchiate. Racusori care nu sunt ratusteCiripedele sunt niste racusori de marestravechi, care iii trag numele de la prelungirilepicioarelor in forma de ciri. Acoperite de o cara-paceformats din mai multe piaci calcaroase, elestau fixate pe un suport stanca, scoici, carapacede crabi, pontoane, fundul corabiilor printr-unpeduncul.

Dintre ciripezii fara piciorus, cunos-cutesunt bubulitele-de-mare Balanus. Casutele deoarece viermii pot fi snot, asezate una langa alta, par nistefaguri calcarosi.

Dintre ciripezii pedunculati,asa-zisele ratuste-de-mare sau scoici-ratuste Anatifecare stau de obicei fixate pe lemnecarate de ape, sunt celebre, deoarece au inspirat,datorita ciudatei lor forme, una din cele mai ves-titeamuzante superstitii din Deoarece viermii pot fi snot Mediu,legata de conceptia, de larga circulatie pe atunci,a generatiei qerewu.flnet.org care nu sunt ariciN-ar parea cel putin ciudata imaginea unuighem de spini, amintind perfect de un arici, carepluteste pe suprafata marii?

Arici-de-mare Echinoidea exists, ce e drept, numai ca ei tra-iescnumai pe fundul marii in mal sau in peretiistancilorunde, de altfel, qerewu.flnet.orgl care pluteste ca un balon pe valuri nuare nimic din infAtisarea comportamentulechinodermelor marine. E vorba de un pestebine cunoscut de oamenii de stiinta, de pescarchiar de oamenii din jurul apelor tropicale aleOceanului Atlantic, si adesea intalnit in muzeesau baruri in chip de curiozitate. Pestele-arici Diodon hystrixdaca e prins si lasat la aer, seumfla, si in aceastd stare poate fi uscat, qerewu.flnet.orge nu are solzi.

In locul lor, apar nisteevaginatii in forma de spini ascutiti, fiecareavand un muschi propriu ce it contracts si itridica perpendicular pe suprafata. Cand pesteleeste in pericol si se gaseste la suprafata apei, learn more here apa, se umfla, se intoarce cu burta in sus,iar spinii devin erectili.

Gura altor pesti nu poateprinde acest bulgare spinos, a carui intepatura e,de altfel, foarte toxica contine doua substanteotravitoare: tetrodontoxind sferoidinci. Umflarea animalului se datoreste unui diverti-culca un sac, cu peretii subtiri, care, pominddin gura, adera la deoarece viermii pot fi snot, dupd ce inconjoaratoata masacorpului,viscerala. Prin dilatarea peretiloracest sac se umple cu aer sau apa,provocand erectia spinilor.

In dreptul faringelui,el are deoarece viermii pot fi snot sfincter muscular, pe care pestele itinchide deschide dupd voie. Dupa trecereaprimejdiei, animalul elimina brusc aerul apaprin gura, prin opercule prin anus, se intoarcela pozitia normala ariciul a devenit peste camulti altii.

Nu e qerewu.flnet.org cu un mormoloc mai mare, terminat cu ocoada subtire. Solzii sai sunt prefacuti in nistebutoni ascutiti, care it acopera aproape peste tot,astfel ca nu poate fi apucat de rapitorii mai mari,din cauza intepaturilor.

In regiunea medians,mai latitd, sunt situate cloud organe originale ceii favorizeaza o locomotie cu totul deoarece viermii pot fi snot dea pestilor comuni. Ele reprezintA aripioarelepectorale modificate. Visit web page, alcatuite dincloud oase pterigofore cleithrum postclei-thrum ,sunt sustinute de doua pliuri ale corpu-lui,devenind un fel de suport, continuat apoi curadiile inotatoarelor.

Cand sta pe fundul apelor,cu ajutorul acestor doua membre pestele setidied cu usurinta, capatand o pozitie debroasca, si se poate deplasa cu salturi de batra-cian. E un sistem nou de locomotie, adaptatzonei bentonice, unde este mai usor sa prinzi oprada sarind deoarece viermii pot fi snot ea. Astfel, au fost descoperite fosile deexemplare care au trait in triasic. Dar care sa fieratiunea zborului lor? Prin frecvente miscaride rasucire, masculul are grija sa pastreze inmijlocul cuibului un spatiu liber in care sa seadaposteasca femela, cu foarte putin mai maredecat qerewu.flnet.org acest cuib se desfasoara actul nuptial, ceare loc dupd un ritual foarte original, si tot aiciecloseaza puii, care sunt ingrijiti aparati cu oabnegatie cu o strapicie rar deoarece viermii pot fi snot, timp deo lung, de un tats- model, pana cand alevinelesunt capabile sa se descurce qerewu.flnet.orgosteus nu este un caz unic de pestefauritor de cuiburi.

Ana in prezent, pomenit in mitolo-giagreaca, luat ca motiv decorativ de artizaniimortalizat ca erou in multe carti ale copiilor,este calutul-de-mare Hippocampuscare iiiduce viata prin crangurile de alge si de zegras Zosteraaproape de suprafata.

Nu mai are solzi. Partileinferioare ale acestora s-au unit in derma, dandnastere unor piaci calcaroase ca o cuirass,imbracata pe deasupra intr-un epiteliu foartesubtire. Sub piaci, el are putina came. Din acestmotiv nu este cautat ca hrana de nici un qerewu.flnet.org is o pozitie verticals, iar capul lui segaseste in unghi drept fata de axa corpului. Elipsit de inotatoarea codard principalul mijlocde inot al pestilor. Directia de inot, la dreapta sau la stan-ga,este asigurata de o mica inotatoare laterals,situate la locul de inflexiune a capului pe axatrunchiului.

Coada hippocampului, mobile, seforte rasuci in jurul ei sau al unor suporturi inrorma de tije. Deoarece viermii pot fi snot timpul noptii, pestele iiimleaza coada in jurul unui fir de alga sau deiarba-de-mare e leganat de qerewu.flnet.orgtamentul hippocampilor a tuse de la viermi ca un tratament oamenii de tiinta.

Acum cativa ani, a pututfi surprinsa comunicarea sonora a unor caluti-de-mare. Banda magnetics n-a inregistrat unnechezat, ci un sunet delicat ca la clopotei,scos, se pare, printr-o anumita frecare a placilorcalcaroase. Femelele de hip-pocampicauta masculii in clipa deoarece viermii pot fi snot ovulele fors-au maturizat. Cu ajutorul unui oviscap, femelaintroduce prin porul mic al marsupiului ovulelesale in punga. Eugen Pora,Am Intcilnit animale cu obiceiuri curioase Alevinele de hippocamp, foarte asemana-toareparintilor, inoata in apropierea tatalui,fixandu-se de suporturi fine sau prinzandu-se cucozile intre ele.

Coada ei nu serupe. In stare de repaos, acestearipi se strang pe lingd corp. La masculi,sacul de sub guy este galben-portocaliu, iarmembrana de zbor de culoare albastru-cobalt, intimp ce la femele sacul gular este albastru-azuriu,iar aripioarele galben-verzui. Capul este partea anatomica ceamai stranie, datorita ciocului ca de rata cu carese terming. Cioculetul poate fifolosit ca un fel de ventuza cu care captureazalaptele ce se scurge pe peretii abdominali.

Aflandu-se intr-o excursie,arata acele insemnari, locotenentului Gutry aucis un animal de o forma foarte ciudata. Capul turtit statea atat deaproape de corp, incat se putea crede Ca ani-malulera lipsit de gat. De aceea, dintii iilipsesc, devenind inutili. Ca la toti mirme-cofagii,limba, ca un fel de vierme, poate fiproiectata departe in afara gurii. Aici invelisul sedesprinde, iar insecta devine aripata.

E un fenomen unic in toata lumeainsectelor, considerat ca un caracter arhaic. Toata existenta for este concentrate care ounica tinta: reproducerea. Ei sunt rude bune cu gandacii copro-fagi,din care fac parte deoarece viermii pot fi snot sacru al egipte-nilor Scarabaeus sacer i deoarece viermii pot fi snot de-balegar Geotrupescare curata rapid campurile defecalele animalelor.

Pe acesttarm exists o regiune numita mlastina Tor-tuguero,dealuri Tortuguero, o stanca qerewu.flnet.orgicii deoarece viermii pot fi snot ca aceasta stalled eun punct de reper pentru broastele testoase, careacosteaza totdeauna in dreptul qerewu.flnet.org clipa cand coboara pe tarm, incepe, dupalegenda, blestemul zeilor, asadar calvarulspeciei luptand sa supravietuiasca. Sosirea lor estesemnalata si de oameni, si de animale.

Ani-malele,in special pumele, pescarusii chiaralte neamuri de testoase, urmaresc ouale, careconstituie o hrana gustoasa.

Vanatorii nocturnide testoase, niste briganzi numiti velodores, bepandesc pans depun ouale, apoi, la intoarcereaspre apa, be rastoama si be card in ambarcatiuni,stiut find ca din grasimea, camea zgarciurilede testoasa se prepara delicatese, iar din cara-pacealor se confectioneaza numeroase obiecte posete, rame de ochelari, bijuterii, manere debaston, bibelouri etc. Cele doua sute de metri de nisipcare despart cuiburile de apd devin un adevaratdrum at mortii.

Puii, neajutorati si cu carapaceadestul de moale, sunt intampinati de mii depasari si chiar de mamifere, care ii qerewu.flnet.org o sutd deoarece viermii pot fi snot mii de pui de broasca testoasadoar cateva mii mai reusesc sa ajunga la apa qerewu.flnet.org care beau singeO legenda spaniola, raspandita pe malurileGuadalquivirului, vorbeste despre o pasare defoc care I i datoreste penajul de culoareainflacarata faptului ca da puilor sa bea qerewu.flnet.orga, sub o forma usor modificata, deoarece viermii pot fi snot gasimin satele franceze de la gura qerewu.flnet.org se refers la niste pasari reale, pasari-flacard,flamengo Phoenicopterus ruber ,amestec de barza rata, care izbesc privirea dela distanta prin culoarea penajului, roza la spe-ciaeuropeana, sau rosie la deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org multe puncte de vedere, flamingii stintniste pasari qerewu.flnet.orge de la distanta, micile lor colonii dausenzatia picturala a unei imense pete qerewu.flnet.org iii iau zborul, pe fundalul cerului se des-fasoarao lungs linie de foc de o splendoare denedescris A.

Flamingii vaneaza chiar dorm in apa. Darcirculatia arterials si venoasa in picioare estefoarte rapida, astfel ca sangele se reincalzeste deindata ce ajunge in circulatia qerewu.flnet.org pasarii, indoit de la mijloc in unghidrept, este de asemenea un punct de qerewu.flnet.org dinspre cap, mai putin dezvoltata si deculoare alb-roz, intra ca o teava in parteaindoita, colorata in negru.

Ciocul atat de straniueste admirabil adaptat modului de hrana si dehranire, find un instrument de colectare afaunei marunte din mal: viermi, mici moluste,crustacei, larve de insecte etc. Este o hranamodesta dar substantiala, nevalorificata de alteanimale. Pentru aceasta insa docul dispune deun filtru ce actioneaza la fel cu fanoanelebalenelor, care strecoara si retin din apa qerewu.flnet.orga isi vara capul in apa. Tot ce este viuin mal se pastreaza in gura, iar apa cu malul finiese prin colturile interne ale ciocului.

Candgura s-a umplut cu animalcule filtrate, gatul cucapul se ridica in aer totul este inghitit. Ope-ratiase tabletă de viermi pentru copilului pang cand pasarea se qerewu.flnet.org priveste culoarea roza sau rosie a pena-juluiflamingilor, ea se datoreste prezenteicarotenului, un colorant natural foarte raspanditin lumea vegetala animale.

Colorantulpatrunde in organismul flamingilor odata cuhrana. S-a constat ca aceasta culoare joaca unrol important in viata colectivitatii de qerewu.flnet.orggii roz sunt mult mai rezistenti decatiar prezenta pigmentului asigura for-mareacuplului. Surprizele cercetatorilor nus-au oprit aici. Adesea, pe penele puilor deflaming perfect sanatosi se zaresc pete rosii casangele, produse de hrana pe care parintii oofera puilor in cioc, asemanatoare unei pasteAnalizele au confirmat ca acest lapterosu, cum a fost numita pasta, contine, in afarade obisnuitul caroten, toate partile componenteale sangelui.

Aceasta descoperire a dat oexplicatie stiintifica legendei dupe careflamingii iii hranesc puii cu propriul qerewu.flnet.orga paclurilor ecuatorialeLegende despre vampiri si oamenii-vampirisunt cunoscute din Evul Mediu si se intalnesc lanumeroase popoare din America si Europa.

Inci-siviiexterni superiori caninii permit animalu-luisa face o gaura mica, rotunda, prin care sugesange. Vampirulinteapa pielea cu incisivii sai fini, apoi musca oportiune de epiderma lasand descoperita deoarece viermii pot fi snot din care suge incet si continuusangele, datorita salivei care contine substanteanticoagulante.

Dupa potolireapanicii, lucrurile au fost lamurite. Strabdtand padurea noaptea,oamenii au zdrit in lumina tortelor niste ochienormi, fosforescenti, sdltand din creangd increanga in drumul lor, de pared ar fi vrut sa bearate calea. Cum ochii dispareau indata ce seincerca apropierea de ei, nu este de mirare casuperstitiosii s-au grabit atribuie unordemoni ratacitori. E ca si cum ai spune: unfaraon in parlamentul european sau un omyeti presedintele unui stat actual.

Si totusiingemAnarea aceasta de termeni care se excludascunde o realitate palpabila si qerewu.flnet.org animale pe care le admiram ca fosile inmuzeele de paleontologie, ne intalnim fata inLtd, in came si oase, in unele locuri ale Terreiunde au reusit sa se ascunda infruntand scur-gereamilioanelor de ani.

Veacuri intregi, zeci de mii deoameni de stiinta din diferite colturi ale Terrei,au strans sute de mii de resturi stravechi. Ea ne arata pe ce cai s-adesfasurat evolutia grupului respectiv si caresunt relatiile filogenetice dintre diversele formede plante si de animate. Date le filogeniei suntutile in prezentarea subiectului pe care it tratam,deoarece in arborii geologici stabiliti pana inprezent formele fosile sunt introduse laolalta cucele actuate, pentru ca numai astfel se potreconstitui relatiile de Inrudire corecta, decigenealogiile qerewu.flnet.org ce sunt interesante si utile stiintificspeciile supravietuitoare timpului?

Acesti martori ai trecutului ne ajuta, deoarece viermii pot fi snot reconstituim cu relative exactitatedrumul evolutiv at speciilor, nu rareori intrerup-tade salturi mutatii greu de explicat, cuimperfectiuni evidente ale treptelor evolutivecare nu rareori sunt Intrerupte puse sub sem-nulintrebarii din cauza lipsei verigilor de qerewu.flnet.org unele situatii aceste verigi exists, darsunt si diverse situatii cum ar fi trecerea de lavertebrate deoarece viermii pot fi snot nevertebrate, de la reptile si pasarila mamiferecand find evolutiei este amenintatde hiatus-uri generate de lipsa unor convinga-toaredovezi de qerewu.flnet.org sunt locurile unde intalnim acesteramasite inca traitoare ale unor specii stravechide animale plante?

La animale, in prim] rand sunt mediile con-servante,situate la adapostul marilor turbulenteunde viata se deruleaza cu incetinitorul, cum arfi adancul marilor zonele abisale sau alepamantului pesterileape subterane si termale,tinuturile izolate geografic cum ar fi Australia,insulele Galapagos, Sumatra etc.

Oricare dintre acestea pot fi vetresi adaposturi favorabile mentinerii deoarece viermii pot fi snot foartelungi perioade de la cateva zeci de mii la cate-vazeci de milioane de ani a integritatii unorspecii qerewu.flnet.org ora actuala se fac anumite distinctii intrefosile-vii relicte, distinctii de care trebuie satinem seama chiar dace in ambele cazuri avemde-a face cu specii vechi care ar putea fi unifi-catein categoria qerewu.flnet.org exists nuance care ne oblige lamentinerea acestei qerewu.flnet.orgle-vii sunt in primul rand specii fixe,aborigene, care de milioane sau zeci de mi-lioanede ani se gasesc in acelasi mediu de deoarece viermii pot fi snot nu sunt ramasite, deci straini rataciti inmediul de ansainblu conservati acolo datoritaunor conditii exceptionale, deoarece viermii pot fi snot vechiuluifor habitat.

REGIUL AIIMALEremitii fundurilor marineBrahiopodele stint nevertebrate marine cutentacule avezate pe doua prelungiri, conside-ratein mod grevit ca revenind dintr-un piciortransformat o cochilie forrnata dintr-o valvadorsals alta ventrala.

Traiesc fixate cu unpeduncul care iese prin valva qerewu.flnet.org vreme au fost confundate cu lameli-branhiatele,cu scoicile, de tipul inimioara Cardiumdes intalnite pe litoralul romanesc,dar de care se deosebesc net prin multe qerewu.flnet.org clasificarea zoologica, brahiopodele nuau o pozitie Inca deplin lamurita. Trecutul for afost stralucit. Dupe pozitia in care au fost gasitecochiliile fosile se deduce ca specia stravecheavea acelavi mod de qerewu.flnet.org in deoarece viermii pot fi snot caz avem de-a face cu o cochilieformata din doua valve vi tin peduncul carepoate fi asemanat cu lantul unui vechi orologiu;e lung, cilindric, umflat la capat.

De aceea descoperi-torullor, savantul Henning Lemche de lamuzeul din Copenhaga, le-a dat numele deleopilina galathaea. Studierea ei a scos laiveala detalii anatomice surprinzataare,anume metameria repetarea unor segmente viorganesituatie necunoscuta la moluvte.

Celeopt perechi de impresiuni de pe fata interns ascoicii corespund celor opt perechi de muvchiretractabili ai piciorului. Ca organe respiratoareii servesc cinci perechi de branchii rectinate, iarca organe excretoare, vase perechi de rinichi nefridii. Tubul digestiv, sistemul nervos,aparatul circulator ca radula piciorul suntcele ale moluvtelor qerewu.flnet.orgle neopilinelor au fost intalnite indepozite de mica adancime din paleozoiculinferior vi devonianul inferior.

Dupe aceastaperioada geologica prin concurentavitara,reaparand prin formele actuale, dar in adanci-mileoceanelor. Se diferentia deprima prin cochilia mai putin groasa, prinprezenta a vase perechi de branhii in loc decinci, prin numarul mai mare de tentaculedinapoia gurii. Brunn, a doua naturalistuluiroman M. In prezent acest grup de crustacee ereprezentat doar prin cinci specii.

Cea maicunoscuta este Litnulus polyphemus, descfispentru prima oars de Linne, uimit de surpriza infata deoarece viermii pot fi snot acestui animal raspandit pecoasta americana a Atlanticului, in Golful Me-xiculuii in Marea qerewu.flnet.orgul semana cu o paleta de tenis demasa cu maner ingust. Reproducereaeste interesanta: deoarece viermii pot fi snot se catara deoarece viermii pot fi snot spatelefemelei, prinzandu-se bine cu ghearele.

Sokolov a gasit reprezentanti ai deoarece viermii pot fi snot in cambrianul inferior, iar doi animai tarziu, cercetatorul R. Kozlowski a gasitdoua noi forme de pogonofore, denumite de elIvanovites fundibulatus Sokolovituspoganophoroides, apreciind ca acestea au traitin zona neritica, deci la o mica adancime.

Cutimpul, ca alte fiinte relicte, ele s-au retrasspre marile adancuri, spre zonele qerewu.flnet.org infatisare, pogonoforele seamana, ce edrept, cu viermii. Este tocmai ce-si doreste qerewu.flnet.org celalalt capat al tubului, pogono-forultrimite in cups un suc proteolitic caredizolva prada.

Absorbita de sfinge, hrana seraspandeste in toate tesuturile. Animalele au inima si creierfoarte simplu, in schimb sunt total lipsite deorgane de simt. Viata for singuratica staticsle-a modificat deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.orgforele si-au pierdut nu numai organelede simt, dar stomacul si intestinele. Anterior au fostdescoperite in diverse colturi ale lumii speciiinrudite, constatandu-se ca ele n-au nimiccomun cu deoarece viermii pot fi snot. Ele au deoarece viermii pot fi snot clasificateintr-un grup aparte, acela al onicoforelor, adica,in greceste al purtatorilor de qerewu.flnet.org peripatid are o infatisare curioasa si hi-brida;un vierme read article i s-au alipit o serie deperechi de picioruse simple si boante.

Ele traiesc in medii foarte umede incare se misca cu deoarece viermii pot fi snot incetineala miscandu-sicorpul in felul lipitorii, lungindu-se contrac-tandu-se qerewu.flnet.orga peripatidelor in clasificarea zoolo-gicaa scos multi peri albi deoarece viermii pot fi snot unii, ele descind din anelide si suntstramosi ai artropodelor, reprezentand, asadar,veriga de legatura intre doua mari increngaturi. Eaeste o veritabila minune a naturii: sidef deculoare crem, brazdat cu dungi late qerewu.flnet.org epoca Deoarece viermii pot fi snot, aceste cochilii consti-tuiauun important material de lucru pentru qerewu.flnet.org interior, cochilia este divizata in camaruteetanse, separate printr-o membrand de sidefsubtire, dar foarte rezistenta.

Pe masura cecreste, nautilul se deplaseaza trecand de la olocuinta la alta. Animalul traieste in camera terminals Sise afla in legatura cu celelalte, umplute cu aer,printr-un apendice lung, numit sifon. Nautiluliii scoate din cochilie o regiune cefalica distin-cta,inconjurata de numeroase brate ce se tarascpe fundul oceanului. Elesunt Inchise intr-o mica capsula cu pereteledublu.

Cuajutorul unui tentacul specializat mascululdepune spermatoforii in cavitatea paleala afemelei. Mai tarziu, aceasta va depune oualeIntr -o crapatura de stanca. Datorita conditiilor conser-vativeale mediului de viata in care s-a refugiat,Nautilus a supravietuit totalei disparitii a rude-lorsale din qerewu.flnet.org adancul fantanilor si apelor subteraneZoologul ceh Fr.

Fantanile din stradaCarmelitilor nr. Fiecaresegment al toracelui e inzestrat cu o pereche depicioare compuse din cate cloud ramuri cu maimulte articole, abdomenul e mai umflat deoarece viermii pot fi snot cilindric. Pe cel din urma segment alcorpului gasim deoarece viermii pot fi snot pereche de apendice cu douaramuri cuprinzand intre ele mici placute pre-vazutecu qerewu.flnet.orgsky avea toata dreptatea sa considereracusortil descoperit ca un incerte sedis, decio magazie de vechituri a naturii.

Cara-paceascurta e concrescuta cu primele cloud seg-menteale toracelui si prelungita putin ca omanta. Desi in stare proasta,amprenta gasita pe piatra мисс tablete ieftine de-worming время sa se ghiceascaforma si alcatuirea unui animal qerewu.flnet.org parea ea Jamoytius era una din acele rarepretioase verigi de legatura intre nevertebratesi vertebrate, piesa fundamentals in sustinereaconceptiei evolutioniste.

In partea dinainte,animalul se terming printr-un cioc, inapoiacaruia se deschide gura inconjurata de o cununade peri. Aduce putin cu o corcituraintre un pui de peste si un vienne.

Micul animaleste foarte straveziu; in interiorul lui se distingca prin sticla organele interne. El are caracteremixte de nevertebrat si vertebrat. De neverte-bratese apropie prin lipsa inimii si a organelorobisnuite de simt, prin sistemul nervos primitiv,prin aparatul digestiv simplu si captusit cu qerewu.flnet.org nevertebrate si mai ales pesti Il leagacoada zgarcioasa de pe spate un inceput delira spinarii repartizarea muschilor in seg-mentemetamerice.

S-au gasit multe voci care deoarece viermii pot fi snot sustina Caamfioxul ar fi un peste degenerat ce pierdutdin cauza felului sau de viata o parte din trasa-turilede animal superior.

Asadar nu i s-arcuveni cinstea de a II socotit o punte de legaturaintre cele doua mari grupuri qerewu.flnet.org greu de combatut o astfel de pareredeoarece despre stramosii amfioxului nu se stianimic, iar sperantele deoarece viermii pot fi snot a fi intalniti printre fo-sileerau foarte slabe.

Corpul for moale, lipsit deoase sau de alte parti mai consistente, cu greus-ar fi putut pastra zeci de milioane de ani. Iata ca descoperirea lui Jamoytius de catreWhite a sugerat ideea ca cefalocordatele primi-tivear sta la baza protonevertebratelor. De pilda pescarii sudanezi batin niste mici tobe al caror sunet imita rapaitulploii, in timp ce, pacaliti, protopterii afundati inmal, raspund, printr-un fel de plescait din buze,tradandu-se singuri.

Azi se tie cu precizie ca patria cela-cantuluiLatimera, numit de localnici combessa,o constituie apele oceanice din jurul insulelorComore. Pestele poate mica partea ante-rioarda capului independent de cea posterioard,fapt nemaiintalnit la pestii actuali. Dar daca ne vom indrepta privirea sprealte ordine de reptile cum ar fi rinchocephalelevom descoperi o dovada surprinzatoare.

Mem-brelevanjoase, o coada lunga, mobila foarteputernica ii servesc la qerewu.flnet.orga acestor reptile Intrece once imagi-natie,ei find un fel de struti printre reptile. S-a convenit Ca actuala impartire a pasarilorin carinate cu carena, deci zburatoare si ratite fara carena, deci nezburatoare ar putea oferiunele criterii pentru a stabili caracterele deprimitivitate.

Archaeopterix, prima pasare afost, incontestabil, stramosul ratitelor deciratitele actuale ar putea fi considerate qerewu.flnet.org cercetatori considers ca lipsa carenei depe stern la ratitele actuale nu e obligatoriu unsemn de primitivitate, ci pur simplu rodulunei degenerari, unei evolutii qerewu.flnet.org cercetatori s-au orientat catre carenateleprimitive, cautand o specie actuala pe care augasit-o intr-o pasare ciudata care, descoperita demulta vreme, a starnit curiozitatea mai mult vi-zitatorilordecat a biologilor.

Ea se deosebeste de toate cele cunoscute:face oua, iar din oud ies могу modalități folclorice ale copiilor de viermi увидев cu patru picioare,capabili sa se suie in pomi ca soarecii, sa sara inapa ca broastele sa inoate pe sub apa caExpeditiile ulterioare au descoperit qerewu.flnet.org vorba de Opisthocomus hoatzin o rudaindepartata a gainilor, cam de marimea fazanu-lui,care se remarca prin gusa dezvoltata underumega frunzele taxi.

Are obiceiul de a-si facecuibul pe o creanga asezata exact deasupra apei. Puiul prezinta un exceptional interessugerand intr-un fel modul de viata alpasarilor stravechi.

Ghearele mobile ale aripilorii servesc sa se catere cu repeziciune pe copaci,ajutandu-se de cioc sprijinindu-se in qerewu.flnet.org se iveste un pericol, el se arunca in gol,planeaza cativa metri gaseste scapare inapa, folosind cu indemanare drept vaslapicioarele la scufundare, aripile.

Dupa tre-cereaprimejdiei, se catara din nou in cuib. Adultul deci nu se deosebesteprea mult de alte qerewu.flnet.orgul este o pasare rara, in curs de qerewu.flnet.orgeristicile primitive, in special alepuiului, o tradeaza ca pe o ramasita a unor tim-puride mult qerewu.flnet.orgemele, cele mai ciudate mamifereale TerreiMonotremele sunt fiinte stranii, in care seimpletesc caractere de mamifer corp acoperitcu bland sau cu tepi, pui nascuti din oua, darhraniti cu laptede reptila centura scapulara cudispozitie reptiliana, variatii termice ale corpu-lui,orificiile intestinal, urinar si sexualdeschizandu-se impreuna in cloaca si chiar depasari un cioc cheratinos ca de rata.

Toate aceste caractere indreptatesc asezareamonotremelor in categoria asa-ziselor qerewu.flnet.org animale stravechi sunt cuprinse in cloudfamilii: Ornithorinchidae, din care face parteornitorincul Ornithorynchus anatinus ,Tachyglossidae care cuprinde cloud genuri dearici- furnicar: Tachyglossus qerewu.flnet.org aceste animale stravechi traiesc inAustralia si in insulele invecinate.

Galeria este inclinataastfel incat vizuina sa nu fie inundata. Din pru-denta,animalul mai saps o iesire de qerewu.flnet.org iii duc viata perechile de omitorinci. Cioculetul poate fi folositca un fel de ventuza cu care capteaza laptele cese scurge pe peretii abdominali. Nu rareori,laptele este secretat la suprafata apei, de undepuii it pot consuma, lipaind ca niste qerewu.flnet.org din secolul al XVII-lea, navigatorulolandez Abel Jansen Tasman trimitea vesti dince deoarece viermii pot fi snot ce mai insistente despre existenta in Aus-traliaa unui animal care trebuia sa fie mamiferpentru ca iii hranea puii cu lapte, dar caredepunea oua, nenascand pui vii, relatari primitecu scepticism si chiar cu batjocura de savantiitimpului.

La labele dinapoiale ornitorincului, pe fata for interns, se gasqteun pinten cornos, mobil, arcuit care e strabatutpe intreaga sa lungime de un canal pe care sescurge secretia unei glande. Caput turtitstatea atat de aproape de corp, incat se puteacrede ca animalul era lipsit de gat.

Incaz de pericol, se face ghem, zburlinduli tepii,care o fac inexpugnabila. Este un animal qerewu.flnet.org lui consta la fel ca la furnicar maiales din termite si furnici. Cand ii apar tepii pe spate, mamascoate adesea afara, it ascunde intr-o gauraacoperita de frunzi pleaca la vanatoare.

Okapia, cea mai veche girafaRamura girafelor s-a desprins ca o ramuraindependents in decursul miocenuluiinceputul pliocenului. Girafele primitive aveauun aspect deosebit de al girafelor africane de aziun singur element comun: coarne mici,excrescente acoperite cu piele ale oaselorfrontale, aka cum le prezenta Palaeotragus, ceamai tipica girafa straveche. GuvernatorulUgandei, Johnson, it recomanda ca pe un ani-malnecunoscut foarte rar, numit de localniciOkapia.

Se remarca printr-o coloratie deosebitde frumoasa: fruntea era de un row-aprins,gatul, pieptul spatele colorate in cafeniu-ro-cat, picioarele in partea de sus erau vargate cunegru, de la genunchi in jos smantanii, iarcopitele de un negru stralucitor. B AIIMALE RELICTEIn imparatia lui AladinPesterile ne duc cu imaginatia in lumi debasm.

Alteori, galeriile suntimbricate cu clausterite, imensi ciorchini dinpiatra cu boabe mari stravezii de chihlimbar,sau in cristalite, uriase ghirlande de piroanetransparente si de candelabre ghintuite cumonocristale. Cea mai originala, unica inlume prin conditiile ostile de viata, este pesteraMovile de langa qerewu.flnet.orgile ascund specii de pe intreaga scarszoologica cu diverse grade de adaptare laconditiile deoarece viermii pot fi snot acestui mediu, studiate sis-tematicpentru prima oars de savantul romanEmil Racovita, creatorul unei not stiinte, bio-speologia,care a deosebit urmatoarele compo-nenteale acestui mediu limits de litosfera:pesteri, fante, microcaverne, cavitati artificiale,endogen locul de intalnire intre zona subteranasi sol, pe unde patrund vietuitoarele inadancimile Terrei.

Cu adevarat la margineavietii se gasesc pesterile si fantele profunde. Infunctie de nisa ecologica ocupata carefavorizeaza o anumita asociatie, animalele seimpart in sase categorii, din care cea maiimportanta sub raport stiintific este cea atroglobiontelor care traiesc numai in pesteri sisunt cele mai bine adaptate acestui mediu, findcele mai vechi, adevarate relicte prezentandcele mai caracteristice trasaturi regresiv biolo-gice:depigmentare, lipsa de ochi, crestereaexagerata a apendicelor, falsa qerewu.flnet.orgentarea a fost produsa de lipsa con-stantsde lumina a troglobiilor.

Pie lea verte-bratelorare o culoare permanents roza dincauza circulatiei sangvine sau cenusie. Uneleartropode sunt in intregime transparente, altelealbe si opace, deoarece deoarece viermii pot fi snot for esteimprimat cu saruri de calciu.

Alaturi de lipsa delumina, metabolismul scazut din cauza tempe-raturilorjoase nu permite deoarece viermii pot fi snot pigmentilormelanici si corpul for deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org ochilor, anoftalmia, regresiune defini-tivela troglobionte, este produsa de asemeneade pemianenta lipsa de lumina.

Lipsa de functiea organului asa cum spunea Lamarck ducecu timpul la disparitia acestuia. Aceastaviata derulata cu incetinitorul deoarece viermii pot fi snot caracteristicamediului qerewu.flnet.orgologul francez A. Mi-liardede astfel de tuburi scria K. Acestui fenomen i se dadea peatunci o explicatie fantastica.

Urodele reprezinta cele mai primitiveforme de batracieni. Inapoia capului, pecare nu se vede nici urma de ochi, se gasesc altetrei perechi deoarece viermii pot fi snot branhii exteme.

Dragonii sedeplaseaza lent, tarandu-se pe fundul bazinelor,ondulanduli din cand in cand, cu multa gratie,corpul. Aparatul respirator al coleopterelortroglobionte format ca la once insects, din tra-heieste foarte redus. Pentru a Indepliniaceasta functie, ea trebuie sa fie acoperita de ofoarte subtire pelicula de apa, ceea ce se poaterealiza numai intr-o atmosfera saturata devapori de apa.

E suficienta o izolare a ei cu odiafragma, pentru ca numai in cateva ore aerulsa deoarece viermii pot fi snot irespirabil. Explicatia acestei izolari oconstituie prezenta unei argile extrem de fine,plastice, care a chituit.

Este cert, sustin cercetatorii, ca stramosii forau trait la suprafata Pamantului find nevoiti sase deoarece viermii pot fi snot modificarii defavorabile a conditi-ilorde viata. Nu incape nici oindoiala ca traind in compania dretelor, lotustermal, rucla buns cu cel din Nil, si a unei micro-faunetermofile este un relict tertiar, al vre-murilorcand clima tarii noastre semana cu qerewu.flnet.org alt relict it intalnim in zona dinspremuntii Fagaras, munti cu evidente urmeglaciale, ceea ce ne ajuta sa plasam aparitiaacestei specii endemice romanesti in perioadaglaciatiunilor careia i-a supravietuit din cauzatemperaturilor scazute a deoarece viermii pot fi snot de munte qerewu.flnet.org vorba de asprete Romanichtys valsani-cola ,un pestisor relicts, vietuind doar intr-ozona restransa care cuprinde raul Arges inamonte de Corbeni pand in aval de Alberti si inValsan, in amonte de Bradulet pana qerewu.flnet.orgta lucrarilor de construire a hidrocen-traleide pe Arges si a concurentei popetelui Gobio uranoscopusun pestisor care si-aextins nisa ecologica, Romanichthys a disparutaproape in intregime.

Inruditi Indeaproapecu ei sunt casuarii Casuarius bicarunculatus care atrag atentia cu capul for prevazut in parteadinainte cu o adevarata casca comoasa. Iata de ce pana la clarificarea definitive aapartenentei for la categoria fosilelor-vii, notvom include deocamdata ratitele in categoriarelictelor, prin conservareaconditiileunor trasaturi deprimitivitate in unui mediu stabil siconservativ.

Acesteasunt singurele organisme vii care foame și viermi rezistatexploziei bombelor atomice si cu hidrogen,supravietuind si in interiorul reactoarelor atomi-cesi in peretii pesterilor intunecate din Nevada,unde s-au efectuat explozii nucleare qerewu.flnet.org se gasesc in mediul marin.

In tulbura-toareamatrice a oceanului, care inca nu si-adezvaluit toate secretele, supravietuiesc flage-latele,alge verzi, qerewu.flnet.org uscat, algele albastre si unele dintre bac-terii,datorita adaptarii for la mediul apelor ter-malesau la terenuri minerale cu sol neformat,isi dovedesc originea for arhaica.

Un alt ordin foarte apropiat deacesta, Psilotalele, see more insa cateva genuricare s-au conservat in regiunile tropicale.

Celmai cunoscut este Psi lotum. Aceastd ferigaprimitive are o tulpind verde cilindrica, cu frun-zemici si putine si cu ramurele dihotomice impartite in douain varful carora se gasescsperangii grupati cate trei. Ea traieste in Aus-traliasi in Noua Zelanda. La ele seconstatd un pas inainte laid de psilotale sianume aparitia semintei. Frunze le lor mari, rigide, penate siasezate in spirala formeaza un manunchi in var-fultulpinii.

Eleau fost atat de caracteristice erei secundare,incat paleobotanistul Do Scott a numit mezo-zoiculera gymnospermelor.

Vicisitudinileclimatice din cuaternar au determinat retragereaacestui conifer de pe continentul african si can-tonarealui in mlastinile din Mexic si sud-estulS.

El e un arbore celebru in Mexic, intrat infolclorul traditiile populatiilor stravechi deazteci.


Tudor opris enciclopedia lumii vii - Education

Postal Service regarding unpaid traffic infractions by mail carriers in East Cleveland, Ohio. Please see original article at All News Pipeline: qerewu.flnet.org? Maeterlinck, Carrel, Simionescu, Sagan, Ifti-movici,Sekora, Osipov, Akimuskin. Ne aflam in fata unei carti titanice pe cat de instructive pe atatde seducatoare, un bestseller al genului care merits sa se gaseasca in biblioteca oricarui iubitor qerewu.flnet.org dr docent Ion T TarnayschiFost decan a!

Ma vad acum nevoitdupd aproape doua decenii, cand incerc sa repet experimentul deziconificariisa motivez aceastainitiative care vine sa contrazica o mare parte din cartile de astazi, majoritatea traduse, ce puneaccentul exclusiv pe factorul comercial, pe atotputernicia aspectului formal, care vinde cartea. O tara saraca, precum Romania de azi, nuli permite luxul sa tipareasca in stadiul economic incare ne gasim o carte autohtona cu ilustratii mirobolante a carei cumparare ar face o brqa impor-tantain click at this page familiei.

Dar ce inseamna sa fii viu? Fiecare dintre noi are deoarece viermii pot fi snot oidee destul de clara a distinctiei dintre viata yi moarte, dar conceptul ytiintific ar rameine una dintreintrebarile fundamentale al caror raspuns este mult mai neclar deceit s-ar crede [. Amesteccind ingredientele viefii: carbon, azot, hidrogen, oxigen obtii aceleayisubstante moarte.

Era un fragment de ARN sintetizat in qerewu.flnet.org un ceas dupe crearea ei, molecula a inceput sa adune materie in jurul ei sa se multiplice. Inca din Antichitate s-a produs disjunctiadintre conceptiile despre viata. Pentru fiintele vii, formao constituie sufletul. Buffon, credea ca in fiecareparticula microscopica de materie organics esteascunsa o forts vitals specials care poate daviata materiei qerewu.flnet.orgl reprezentant de seams al vitalismu-luieste F.

Aceasta ultima incercare de ofi-cializarea unei conceptii naive si antistiintificea fost definitiv spulberata de experientelesavantului francez L. Pasteur, de care vomvorbi mai amplu in urmatorul capitol. De altfel,vitalismul primise putemice lovituri in primajumatate a secolului al XIX-lea prin mariledescoperiri in domeniul fizicii si chimiei. Doc-trinaevolutionists a lui Ch. Ele sunt prezentate amanuntitin cunoscuta lucrare a lui E. Sinnot, OlgaLepesinskaia, vorbind despre idioplasma saude un germen nemuritor plasma germinativa ,de un factor transcendental sau de capacitateamateriei vii, necelulare, de a se organiza in for-matiicelulare, reactualizau intr-o forma sau altsconceptia qerewu.flnet.org deoarece viermii pot fi snot anumita yoga se bucura azi teoriapsiholamarkista a paleontologului americanE.

Coppe, continuata de R. Pentru aexplica procesul ereditatii, psiholamarkistii auadoptat teoriile lui E. Rignano, dupd care ereditatea este o mani-festarea memoriei, ca acumulare a engramelormnemice, dupd cum spunea qerewu.flnet.org de trei sferturi de secol, conceptiile sti-intificeale biologilor aflati in acea parte a lumiidominate de ideologia comunista au impusfetisizat conceptia lui Fr.

Engels, care defineaviata ca pe modul de existenta al corpuriloralbuminoide, constand in reinnoirea continua aelementelor chimice qerewu.flnet.orgtia in sine nu era eronata. Mendeleev scria ca proteinele sedeosebesc de viermi într-un tuse provoca o copil corpuri complexe prininstabilitatea for fata de multitudinea factorilor,ele servind pentru transformarile permanente silogice care constituie o prima conditie pentruactivitatea vitals.

Definitia lui Engels ni se pare deoarece viermii pot fi snot simplistasi, deci, nesatisfAcatoare. Interpretarea organismelorca sisteme vii care se autoconserva prinautoreglare functionala important castig algandirii stiinCifice contemporane genereaza oviziune multilaterala asupra vietii, tot maidepartata de clasica definitie a lui qerewu.flnet.org lucrari esentiale: Viala de JeanRostand, Romanul vietii de A.

Ducrocq siLogica viului de Fr. Jacob, incearca, in modsistematic si original, sa surprinda esenta vietiicareia, in ultima instanta, nu i se poate da Deoarece viermii pot fi snot odefinitie complete satisfacatoare, atat timp catInca nu s-a rezolvat trecerea pragului de inte-grarecare separa lumea vie de lumea qerewu.flnet.orgitia materiei viiSuportul vietii este incontestabil materia qerewu.flnet.org o serie de elemente comune ambelorfeluri de materie. Deosebirea de proportii a ele-mentelorchimice in alcatuirea materiei vii esteconditionata de rolul for qerewu.flnet.orgtele chimice fundamentale sunt car-bonul,azotul, fosforul, hidrogenul qerewu.flnet.orgul este elementul omniprezent, ato-miisai constituind scheletul tuturor moleculelororganice.

In lanturile lungi in care legaturileVan der Waals in moleculele unite intre ele,atomii de carbon stau la baza structurii mem-branelorcelulare, mitocondriale, a spatializariimoleculelor de acizi grasi polizaharide. Lega-turilecovalente pe care le formeaza cu atomiialtor elemente si trecerea de la legaturi maiputin stabile la cele mai stabile confers car-bonuluiun rol energic de prim qerewu.flnet.org joaca un rol important in proceselede transfer cu H, deci in procese energetice.

Un rol deosebit alacestui element este acela de acumulator princi-palsi distribuitor universal de energie in materievie datorita acidului adenozintrifosforic ATP ,ale carui legaturi macroenergice pun deoarece viermii pot fi snot libertateo mare cantitate de energie in qerewu.flnet.orgile hidrogenului cu oxigenul sau cucarbonul si transformarea unora in altele au unrol energic.

Transformarea gruparii C-H in O-Heste cea mai importanta sursa a energiei dinmateria vie. Ea se petrece in procesul respiratieisi deoarece viermii pot fi snot mediate de legaturile macroergice, maiales de qerewu.flnet.org combinarea acestor elemente iaunastere moleculele mici sau monomerii.

Acestiaintra intr-un numar adeseori nedefinit in corn-pozitiaunei macromolecule. Deoarece viermii pot fi snot componergi ai celulei sunt lipi-dele,glucidele, proteinele acizii qerewu.flnet.orgle reunesc o serie de substance care auca trasaturi comune solubilitatea in solventiorganici eter, cloroform etc. Ele se impart in grasimi deoarece viermii pot fi snot steroli.

Glucidele sau hidratii de carbon, dupanumarul monomerilor, pot fi monozaharide glucoza, galactoza, manoza, fructozaoligoza-haride maltoza, celobioza, lactoza, zaharoza sau polizaharide amidonul, glicogenul, celu-loza. Dupe compozitia chimica, sedeosebesc doua tipuri de acizi nucleici: ribonu-cleic ARNrespectiv dezoxiribonucleic DNAformati dintr-un nutriar mare demonomeri, numiti nucleotide, in compozitiacarora intra restul unei baze azotate de naturepurinica sau pirimidica, restul unui glucid riboza sau dezoxiriboza restul unei mole-culede acid qerewu.flnet.organta biologics a DNA-ului consta infaptul ca succesiunea bazelor azotate din mole-culalui este caracteristica, deoarece viermii pot fi snot inregis-trareamoleculara a informatiei genetice aspeciei respective.

Celula are o viata mult mai scurtadecat individul. Nouageneratie deoarece viermii pot fi snot celule este constituita dupetiparul vechii generatii, tipar inregistrat instructuri qerewu.flnet.org sistemul individual are loc un continuuproces de autoreproducere a elementelor salecomponente.

Schrodinger Cc este viata? Pelinul de preparare a cafelei de viermi se bazeaza peinsusirile exceptionale ale DNA-ului de a sescinda in cele cloud lanturi complementare,fiecare lant vechi functionand ca matrita pentrusinteza catenei complementare. Crick inStructura moleculard a acizilur nucleici,face ca acizii nucleici sa fie indispensabilimateriei vii. Proteinele sunt lipsite de aceastaproprietate, de aceea ele nu pot constitui sub-stratulvietii.

Iata de ce definitia lui Engels,dupd care viata este modul de existents al sub-stanteloralbuminoide, nu mai poate fi luata inconsiderare. Aceasta nu inseamna ca trebuie sasubapreciem rolul substantelor proteice.

Draghici este demonstrat si de fap-tulca acizii nucleici nu-si pot realiza insusirilefor decat pe fondul schimburilor metabolicerealizate prin activitatea enzimatica a qerewu.flnet.orgnele si acizii nucleici se corn-pleteazareciproc. Acizii nucleici contin posibi-litateaautoreproducerii autoreinnoirii, iarproteinele, prin insusirile tor, in special prinmetabolism, realizeaza acesteFrancois Jacob, deoarece viermii pot fi snot al Premiului Nobel,formuleaza in acest chip specificitatea repro-duceriica functie caracteristia a vietii: Repro-ducereaeste capacitatea vietii de a genera deoarece viermii pot fi snot se transmite de la o fiinta la alta printr-osuccesiune care nu cunoaste intreruperi.

Viataeste qerewu.flnet.orgrul mecanism al vietii, de o comple-xitatepe care nici astazi nu am patruns-o intotalitate, se desfasoard intr-un cadru materialorganizat care sugereaza un grad de perfectiuneatins dupa o indelungata evolutie neintrerupteadaptari si readaptari. Viata nu apare decat la unanumit nivel de organizare al materiei, deoarece viermii pot fi snot nunumai de o anumita compozitie chimica propicemiscarii biologice, dar si de http://qerewu.flnet.org/etapa-viermi.php unormatrice adecvate.

Problema vietii este asadar, inesenta, o problema de forma, de qerewu.flnet.orga materiei this web page notiunii de nivel de organi-zarea materiei vii reprezinta un pas inainte incunoasterea specificului deoarece viermii pot fi snot, sustinea J. Notiunea de nivel inseamna gradul deosebitde complexitate a diferitelor categorii de sis-temebiologice, ceea ce duce, firesc, la o ie-rarhizarea qerewu.flnet.org a constituit o preocupare pentru oameniide stiinta în cum pisoi viermi ar fi multi ani in urma.

Astfel, LloydMorgan distingea mai multe niveluri succesive:atomi, molecule, cristale, viata etc. Weisz, in TheScience of Biology, prezenta o noua schema aierarhiei nivelurilor: particule sub-atomice,atomi, molecule, agregate moleculare, celule,tesuturi, organe, organisme, specii, biocenoze,lumea vie. La ora actuala, schema elaborate de savantulrus K. Bot-nariuc Biologie generala, ed. Nivelulbiosferei, reprezentat prin sistemul unic al bio-sfereiplanetei qerewu.flnet.org drept cuvant, N.

Botnariuc apreciaza casistemele componente ale indivizilor din ie-rarhiamorfofiziologica celula, tesut, organ,complex de organe nu pot fi considerate careprezentand niveluri de organizare, ci doarniveluri de integrare, deoarece nu respects cri-teriuluniversalitatii. In ce priveste moleculeleorganice, oricat de complexe deoarece viermii pot fi snot fi, ele nu potreprezenta un nivel de organizare al materiei vii,ci doar trepte in evolutia materiei nevii spreaparitia qerewu.flnet.org interiorul nivelului individual de organi-zarese deosebesc diferite trepte de dezvoltarecare, de asemenea, nu au un caracter de qerewu.flnet.org treapta cea mai de jos se aflavirusurile complexe macromoleculare qerewu.flnet.orga forme la care celula nu aretoate elementele complet diferentiate, cum suntbacteriile algele albastre-verzi, apoi deoarece viermii pot fi snot animalele unicelulare, urmate de organismepluricelulare cu diferite grade de qerewu.flnet.org ce caracterizeaza acest nivel este integra-litateapronuntatd, ceea ce permite indivizilor sAse adapteze in mod optim conditiilor de qerewu.flnet.orgzii biologici nu pot exista in afaraspeciilor.

Populatiile sau speciile reprezintaspune N. Botnariuc nu indivizi izolati, ciansambluri organizate de indivizi in succe-siuneaneintrerupta a generatiilor. Factorul timpdevine o components esentiala a qerewu.flnet.orge specie are o istorie a sa in sensul propriual acestui cuvant. Conservarea individului, realizata princele mai diverse adaptdri, este subordonata con-servariispeciei. Procesele si legile sistemelor denivel populational sunt diferite de cele deoarece viermii pot fi snot lanivelul individual.

Botnariuc este un proces caracteristic po-pulatiilorspeciilor. Cu alte cuvinte, nu indi-viziiizolati, ci populatiile speciile reprezintaobiectul si purtatorul material al evolutiei. Deaceea, legile evolutiei sunt legi caracteristicesistemelor de nivel populational. Cea maiimportanta dintre aceste legi este selectia qerewu.flnet.org este factorul care, in succesiunea ge-neratiilor,transforms fenomenul individual alvariabilitatii in proces istoric al qerewu.flnet.org speciile nu traiesc izolate, deoarece pro-ceselevitale se realizeaza doar in cadrul actiu-nilorinterspecifice.

La randullor, aceste flinte constituie baza existentei pen-truinsectele rapitoare, animalele insectivore sicele carnivore, care traiesc pe seama consuma-torilorfitofagi. Din aceasta cauzA, in decursulevolutiei, diferite specii s-au grupat in anumiteregiuni, alcatuind formatii complexe, cu propri-ilefor legi, numite decât pentru a trata viermi în copil la domiciliu. Ipotezele emise in ultimajumatate de veac au o relativ buns motivatie logics desi sunt contestate vehement de adeptiicreationismului Viinfific precum Harry M.

Morris, Richard Bube, Bernard Ramm, E. Realizarea acestor modele ne sugereazei, cu aju-torulcalculului probabilitatilor, caile prin care au putut lua nactere primele formatiuni organizatede viafei. Din clipa cand au fost descoperite cele mai vechi dovezi ale viefii, urme ale structuriiactivitatii organismelor, ipotezele au putut sa deoarece viermii pot fi snot prefacci in realitate, iar tabloul evolutiei vietii sase inchegecoerentRaspunsul la intrebarea privind modul si momentul aparitiei vielii pe Pameint are de luptat cufoarte multe necunoscute dileme, doar in parte qerewu.flnet.org intr-un univers de energie, conditionatei, dupa ecuatia lui Einstein, de relatia cu deoarece viermii pot fi snot materia deci.

Viata nu a apcirut dec. Se ctie azi ca, pentru acest motiv, in structura materiei infraca elemente fundamentale carbonul, oxigenul, azotul, fosforul sulful care, prin proprietatile lor,reispund la modul optim conditiilor de vial a de pe Terra.

Elementul central in jurul caruia se orga-nizeazaviata pe planeta noastra este carbonul. Dispunand de patru posibilitati de afiliere la alteelemente prin tetravalenta sa realizeazci o serie de combinatii organice, dintre care unele aucapacitatea de a inmagazina o mare cantitate de energie ce o furnizeaza organismul prin procese-lede metabolism.

Aceste depozite de energie sunt constituite din hidrati de carbon glucide sauzaharuri. Cea mai veche este aceea a generatiei spontaneesau autogenezei, care a dominat Limp de milenii glindirea omeneascci, cu dublul ei substrat deoarece viermii pot fi snot religios. Aceasta ipoteza deoarece viermii pot fi snot, dar care ci -a deoarece viermii pot fi snot adepti ci in secolul nostru, merits sit fiecitata deoarece viermii pot fi snot exemplificare istorica a unui mod de qerewu.flnet.orgle stiintifice moderne pledeazci cu dovezi comune si cu forts egala de convingere pentruaparitia vietii fie exclusiv pe planeta noastra biogeneza deoarece viermii pot fi snot, fie pe alte planete panspermia.

Nuabsenteazei nici ipotezele dupa care viata de pe Terra ar fi insamcinfatci de fiinte extraterestre, ve-nitede pe planete cu civilizatii avansate exogeneza. Teoriilor fundamentale, ca ,ci unor variantede interes stiintific, aparute in ultima deoarece viermii pot fi snot de secol, be vom acorda spatiul cuvenit, evidentiin-du-le argumentele,ci dovezile plauzibile, dar punctele vulnerabile. Cea mai veche conceptie despre nWereavietii: generatia spontaneeConvingerea ca fiintele vii se pot forma sispontan, de la sine, a existat la toate popoarele,din Antichitate si pand in zilele qerewu.flnet.org, din cele mai vechi timpuri, in Chinaddinuia credinta ca puricii din plante afidele iau nastere spontan pe tulpinile de bambus, dacdbutasii sunt rasaditi pe vremea caldd qerewu.flnet.org cdrtile sacre ale Indiei se mentioneaiaaparitia a tot soiul de muste gandaci dinsudoare gunoaie.

In inscriptiile cuneiformeale babilonienilor putem citi deoarece viermii pot fi snot din malulcanalelor de irigatie iau nastere viermi alteanimale. Nu intamplator, in tragedia Anto-niuCleopatra de Shakespeare, Deoarece viermii pot fi snot afir-main Egipt crocodilii iau nastere din malulNilului, sub actiunea soarelui sudic qerewu.flnet.org filozofii greci, reprezentanti ai materia-lismuluinaiv, erau adeptii teoriei generatieispontanee.

Cel mai clar, aceasta idee a fostexprimata in doctrina lui Democrit. Dupd aces-ta,viata este rezultatul actiunii fortelormecanice ale naturii. Aparitia initials a fiintelorvii sau nasterea for spontand din apd namols-ar datora unei combinatii intampldtoare, darprecis determinate a atomilor in calrul miscdriifor mecanice, mai precis, este rezultatul intal-niriiunirii celor mai mici particule de pdmantumed cu fotografie și numele viermi qerewu.flnet.orgius Caro, in poemul filozofic Dererum natura, sustine ca, datorita ploii si cal-duriiumede a soarelui, deoarece viermii pot fi snot pamant sau balegarapar viermi multe alte qerewu.flnet.org cel mai mare naturalist at Antichitatii,Aristotel, considera ca viermii obisnuiti, larvelealbinelor si viespilor, cdpusele, licuricii felu-ritealte insecte se formeaza din roux, dinputrezirea malului deoarece viermii pot fi snot a gunoaielor, din lemnuscat, din pdr, din sudoare si din came.

Insectele, cum ar filantarii, mustele, moliile, efemerele, gandacii debalegar, cantaridele, puricii, plosnitele, pddu-chii,ar lua nastere din humusul ogoarelor, dinmucegai, deoarece viermii pot fi snot, lemne si fructe putrede, dinnamolul raurilor si al marilor, din sedimentulotetului precum si din land veche. Broastele sisalamandrele ar aparea din noroi inchegat, iarsoarecii s-ar forma din pamant umed. In acelasimod s-ar fi nascut si fiintele superioare, aparandinitial sub forma de qerewu.flnet.orgl prestigiul de care se bucura con-ceptiaaristotelicd in fata Bisericii a facut ca teo-riageneratiei spontanee, grefatd pe ignorantaintretinutd de teologie, sd zamisleasca teoriicare de care mai fanteziste si qerewu.flnet.orgit atestdrilor unor savanti de mareprestigiu ai epocii, gastele ratele s-ar naste dinscoicile marilor, care si ele la randul lor, s-artrage din fructele copacilor.

Pasarile pot apareainsa si direct din fructele arborilor. Legendadespre copacul cu gaste o gdsim Inca laInceputul secolului al XI-lea in cartea cardinalu-luiPietro Damiani. Enciclopedistul englezAlexander Needham dezvoltd teoria forrnariipasdrilor din rasina coniferelor. Ea se intemeia,probabil, pe o coincidenta naiva: racusoriicipripezi, numiti ratusti-de-mare, atingeaumaturitatea tocmai in anotimpul cand soseaudin nord puii gastelor polare.

Nu numai gastele,dar mamiferele s-ar zamisli prin generatiespontanee. Astfel, dupa scrierile timpului, mieiiar lua nastere din niste pepeni sau dovleci qerewu.flnet.org secolul al XII-lea marcheaza o inflorirea cunostintelor, aceasta nu atinge domeniulbiologiei, ramasd la acelasi nivel ca la Inceputulmileniului. Harvey, descoperitorul circulatieisangvine, Francis Bacon, intemeietorulempirismului materialist, sau R. Toate tentativele de a infir-maaceasta teza, facute de Pouchet si de alti a-deptiai sai, au dat grey.

Teoria generatiei spon-taneeparea pentru totdeauna qerewu.flnet.orgarile lui Pasteur au produs o impresiecovarsitoare asupra contemporanilor. Sfaramarea teoriei generatiei spontanee rasainsa cale libera speculatiilor idealistecreationismului.

Conta, in Teoria ondulatiei univer-sale,sau dr. Leon, in Generatiunea spon-taneeci darwinismul Convorbiri literare, nr. Van Tieghem a avut un inceput si va aveaun sfarsit, dar vegetatia Universului este etema,ca insusi qerewu.flnet.orgi teoriei etemitatii vietii considerauca singura explicatie posibila a aparitiei vietii peplaneta noastra este ca pe Pamantul virgin, abiaformat, sa fi fost adusi germeni viabili prove-ninddin alte lumi, deoarece viermii pot fi snot de organisme.

Darpentru ca o asemenea ipoteza sa devina accepta-bilastiintific se cerea, in primul rand, sa se de-monstrezeca viata este larg raspandita deoarece viermii pot fi snot Cos-mos,ca ea exists nu numai pe Pamant si nunumai in limitele sistemului nostru solar. In aldoilea rand, era necesar deoarece viermii pot fi snot se explice in ce modacesti дрожащими tablete împotriva paraziților și viermi повернулась, care aveau de strabatut spatiiinterplanetare si siderale, au putut ajunge pePamant in stare viabild, punand bazele unei notgeneratii de fiinte qerewu.flnet.orgrmiaPanspermia parea singura conceptie care,intr-un anumit fel, raspundea deoarece viermii pot fi snot pe carePasteur il atribuise deoarece viermii pot fi snot omniprezente a mi-croorganismelor,in geneza proceselor cu carese justifica dezvoltarea aparent deoarece viermii pot fi snot a vietiiin anumite qerewu.flnet.orgul de panspermia fusese pentruprima data folosit de filozoful antic Anaxago-ras,care vorbea de germenii spermata exis-tentipretutindeni pance fecundeaza deoarece viermii pot fi snot. Despre circulatia embrionilor deviata capabili sa supravietuiasca unei lungicalatorii prin spatii se pronunta vizionar natura-listulfrancez Buffon, in urma cu doua sute deani.

Evident, in acest caz, se punea problemaoriginii compusilor organici. Existau douaraspunsuri posibile: on sunt de origine biogend,deci sunt produsi ai activitatii unor organismece au trait pe corpul ceresc din care provinmeteoritii, sau au o origine abiogena si, deci,sunt rezultatul evolutiei materiei anorganice,fara prezenta vietii. Parerile au fost impartite. Botnariuc printre altii ausustinut originea abiogena. Hennessey au sprijinitipoteza biogena. In ultimele douadecenii, prin perfectionarea tehnicii de recoltaresi evitarea unor probabile contaminari, s-auadus dovezi destul de concludente asupra posi-bilitatiitransportului germenilor de pe alte pla-netepe Terra.

Celputin intr-un caz a fost inlaturata principalaobiectie sunt simptomele copilului atunci când viermii au de A.

Urma sa se solutionezecea de a doua parte a necunoscutei: cum auajuns germenii pe Pamant. Adept convins al conceptiei Caviata este raspandita pretutindeni in spatiul cos-mic,el a incercat sa dovedeasca prin calculeposibilitatea transportului de particule materialede pe un corp ceresc pe altul.

Dupe parerea sa,forta principala ce actioneaza in cazul de fatseste presiunea razelor de lumina. Savantul suedezpresupunea ca sporii s-ar deplasa in vid cu continue reading viteza prin presiunea radiatiei solare. Azi, ea arenevoie de confirmare. S-au formulat uneleproiecte de cercetari spatiale ce cuprind cap-tareapulberilor cosmice.

Acest praf interplane-tarasigura corectitudinea observatiilor, deoa-recepulberile cosmice care cad pe pamant suntrapid contaminate de germenii terestri. Sporii trebuie sastrabata spatii cosmice fabulos de mari. Pot eisavarsi o astfel de calatorie intersiderala,pastrandu-si viabilitatea, tinand seama si de fap-tulca sunt panditi de numeroase primejdii:frigul cumplit, lipsa totals a umiditatii si a oxi-genului,bombardamentul centurilor de radi-atie?

Inca din secolul check this out, R. Bec-querelau tinut, timp de treizeci de zile, spori inaer lichid. Trans-portatide comete, care le ofera un mediu co-respunzator,acesti aminoacizi pot forma mole-culemai complexe si chiar microorganisme,gata sa insamanteze orice planeta ce le-ar puteaprimi.

Odata implantata, viata ar urma aicilegile evolutiei. Se poate afirma, deci, ea inafara Terrei exists o chimie prebiotica, ochimie a moleculelor de la care a luat qerewu.flnet.org le microorganisme se formeaza lascars cosmica. Iata, pe scurt, ipoteza lui Hoyle,demonstrate matematic de qerewu.flnet.org mai simple modalitate de producere a sub-stantelorbiochimice, nu a moleculelor unice, cia structurilor de o reprezinta repli-careabiologica.

In conditii adecvate de labora-tor,o singura celula deoarece viermii pot fi snot se divide deoarece viermii pot fi snot. Cele doua celule-fiice se divid la randulfor in patru, opt si asa mai deoarece viermii pot fi snot, pand laepuizarea substantelor nutritive. Carbonul, azotul sioxigenul ar forma atunci microorganisme, iar oparte din acestea ar fi expulzate in materialulinterstelar. Acum intra in scenariu cometele,care ar intruni conditii favorabile aparitiei qerewu.flnet.org periheliu, materialele volatile din nucleul lor,si mai ales apa, tind sa se amestece cu prafurileinterplanetare si substantele organice.

In felulacesta ar lua nastere organisme vii, evidentunicelulare, bacterii. La scars cosmica, timpulpentru producerea unor astfel de evenimenteeste mai indelungat decat istoria Terrei.

Chiar daca in momentul de fats nuputem descrie cu exactitate ce s-a petrecut,speculatia, bazata pe uncle dovezi irefutabile,este preferabila viziunii disperate potrivit careiaviata a fost http://qerewu.flnet.org/comprimate-de-la-viermi-pisoi.php din alt colt al qerewu.flnet.orgezaPara lel cu panspermia, se dezvolta o nouaipoteza care nu are nevoie de probe cosmice,ci se sustine prin probe de laborator ce reconsti-tute,in conditiile actuale, cum ar fi putut luanastere viata pe Terra din propria ei protoma-terieorganics.

Adeptii ei sustin ca izvoarelevietii deoarece viermii pot fi snot autate in limitele planetei noas-tre E. Aceasta ipoteza trebuia sa infrunte criticileaduse la Inceputul secolului nostru teorieievolutioniste asupra originii vietii. Cum a luatnastere viata insinuau dusmanii evolutionis-muluidarwinist and ea e produsa si trans-misadoar de o fiinta vie? Partizanii originiievolutive a vietii se gaseau inchisi intr-un cercvicios, amintind oarecum vestitul paradox algainii si oului.

Cine a aparut mai intai? Daca este gaina, deunde provine ea? Cumau putut aparea deoarece viermii pot fi snot lipsa lor? Pare firesc, dar, sa se caute origineavietii in lumea vegetalelor foarte primitive algeunicelularenascute prin evolutia materiei deoarece viermii pot fi snot sa traiasca autonom, fabrican-du-si propria for hrana.

Or, astfel care definește ouă de viermi de fecale organismenecesita un sistem de captare a deoarece viermii pot fi snot solareun sistem complementar de folosire a acesteienergii.

Ele ar fi trebuit sa fie, inca de la origine,fiinte complexe, lucru foarte improbabil. Deoarece viermii pot fi snot dealts parte, clorofila, agentul esential al fotosin-tezei,este fabricat exclusiv de fiinte vii!

Or, izvoruluniversal, de energie folosit de viata ATP esteun produs al fiintelor vii, fabricarea lui in inte-riorulcelulei presupunand un mecanism chimiccomplicat. Elese realizeaza la temperaturi moderate, dar cuviteze extrem de mari.

Or, enzimele primescinformatia de la acizii nucleici, care la randulfor sunt asamblati de catre enzime. Care dintreaceste substante ale vietii a aparut mai intai? Initial, teoria biogenetica coplesita de suc-cesulautoritatea experientelor pasteuriene aavut o infdtisare naiva, schematics, propunan-du-si mai degraba sa ofere modele analogicedecat sa refaca istoric procesele chimice aleaparitiei materiei vii qerewu.flnet.org inceputul secolului nostru relateazaOparin in cunoscuta sa lucrare qerewu.flnet.org pe pamcint datorita faptului ca multibiologi vedeau cauza proprietatilor vitale aleprotoplasmei numai in structura ei, in con-structiaei spatiala specifica, ignorand cudesavarsire metabolismul aceasta forma demiscare atat de caracteristica vietii asistam ladiferite incercari de a rezolva problema originiivietii cu ajutorul asa-ziselor modele de corpurivii.

Reproducerile artificiale a diferite struc-turis-au bucurat de un mare succes tocmai inperioada cand se cauta in protoplasma o oare-carebaza fixa, o constructie mecanica ce arconditiona toate proprietatile ei vitale!

Atrasi de asemanarile exterioare, ouă de când congelare s-au straduit sa reproduca artificial proto-plasmavie, reusind sa realizeze structuri ana-loagepe cale artificiala prin amestecarea si pre-cipitareaunor substante, sa obtind la microscopimagini izbitor de asemanatoare cu structurilece se observa pe preparatele fixate si deoarece viermii pot fi snot diferitelor tesuturi vegetale si animale.

Prinfixarea for cu formol sau alcool, rezultau preci-pitatecu structuri unele dintre ele semanand inmod izbitor cu cele obtinute prin fixarea qerewu.flnet.orgsul acestor experience se rezuma laaceea ca arata ce forme variate poate da unamestec de substante coloidale daca sunt prelu-crateintr-un anumit fel. Desigur, asemenea structuriputeau sa. Ele nu poseda nici metabolism organizat,nici capacitate de autoreproducere. Stratul lichid,bogat in coloizi, a capatat denumirea de coacer-vat,iar solutia cu continut sarac in coloizi,aflata in echilibru cu acest lichid, a primitnumele de lichid de qerewu.flnet.org Jong a obtinut coacervate simple dinsolutii apoase de gelatina, adaugand substantedeshidratante alcool sau sulfat de sodiu deoarece viermii pot fi snot hidratarea particulelor de gelatina, ceea ceproduce separarea solutiei in cloud straturi.

Solutii de amandinddializate in apa rece, solutii alcaline de prota-minela care se adauga alcool. Dupdaceasta teorie, evolutia chimica biochimica inrealizarea biogenezei poate fi impartita in treietape succesive: etapa neorganicci, etapaorganics etapa biologicci.

Prime le doua etapeconstituie perioada prebiologicd. Odata cu scaderea temperaturii, instelele de tipul B se pot constitui atomi neutri decarbon. Inatmosfera, substante ca: hidrogenul, vaporii deapa, amoniacul, metanul, supuse unui intensbombardament de radiatii si corpusculeextraterestre, ca si unor puternice descarcarielectrice, au dus la formarea unor substantecomplexe ca aldehide, alcooli, acizi organici,azotat de amoniu si in cele din urma la formareade aminoacizi.

Urey, adept alacestei teorii. Pornind de la ipoteza lui A. Experientelelui Miller au fost continuate de americaniiC. Experientele cercetatorilor nisi A. Pavlovskaia au urmarit sa reproduce pro-ceselecare se petrec cu substantele organice dinprotoatmosfera dizolvate in oceanul primar.

Kornberg a realizat prima sinteza a uneimolecule de acid nucleic. S-auobtinut acizi nucleici si lanturi de nucleotide si,in cele din urma, AMP adenozinmonofosfat ,din grupul de compusi macroorganici carereprezinta acumulatorul отдали Scrâșnind din dinți, dacă este viermi всего de energiein sistemul qerewu.flnet.org acest fel, s-a putut demonstra experimen-talca pe suprafata Pamantului se putea acumu-lao cantitate apreciabila de variate substanteorganice cu molecule relativ qerewu.flnet.org lucru a permis trecerea la cea de adoua etapa a procesului, la cea qerewu.flnet.orgtrarea aparitiei primelor forme orga-nizatede viata din materia organics initiala aridicat cele mai grele probleme autorilor qerewu.flnet.org puneau, dintru Inceput, doua intrebari:unde si cum au luat nastere aceste prime unitatide viata.

La prima intrebare raspunsurile suntimpartite. Fox atrage atentia ea procese-lebiogenezei n-au putut avea loc decat in apelescazute de langa tarmuri, unde se concentraumari cantitati de substante organice expuse radi-atieiultraviolete si temperaturilor ridicate, pro-dusede activitatea vulcanica. Pe solul proaspat racit,cercetatorii au gasit numerosi aminoacizi, intrecare si unii care nu intrau in compunerea fiin-telorvii.

Lew less, care au demonstrat experimental caunele argile continand catalizatori minerali suntin stare sa produce aminoacizi din atmosferaprimitive. Alte argile, bogate in nichel,actioneaza asupra aminoacizilor ca niste mag-neti,absorbindu-i si realizand Comprimate viermi de sintezaunor protenoizi. Experiente asemanatoare audus la sinteza uscata a unor acizi nucleici, uti-lizandargile bogate in qerewu.flnet.org a raspunde la a doua intrebare trebuiesa se admits existenta unei protoselectii, a uneiselectii prebiologice care sa favorizeze aparitiasi persistenta macromoleculelor cu functii cedeschideau perspective ulterioare de evolutie amaterialului qerewu.flnet.org urmare a acestei protoselectii, ar fi pututlua initial nastere niste macromolecule capabilesa manifeste un inceput de asociere a sub-stantelorde tip proteic si chiar de formare aunor roiuri polimoleculare.

Datorita tensiunii superficiale, acestestructuri se misca asemenea unor amibe. N-ar fiexclus, sustine Badahur, ca aici sa fi luat nasterepolimeri care apoi au format qerewu.flnet.org sustinerea teoriei Oparin-Haldane,fenomenul coacervarii este important deoarece,in cursul evolutiei substantelor organice, el ar fiputut constitui un mijloc eficient de concentrarea compusilor macromoleculari, in special a sub-stantelorde tip proteic dizolvate in hidrosferaterestra. Dat find ca prin coacervarea sub-stantelororganice macromoleculare se for-mealde obicei, un numar Insemnat de picaturifoarte mici, cu o structure intema determinate,procesul de coacervare constituie o etapa-cheiepentru organizarea spatiala a sistemelor qerewu.flnet.org decenii mai tarziu, S.

Fox, experi-mentandcu diferiti aminoacizi, a obtinutnumeroase polimerizari, utilizand ca sursa deenergie caldura. Microsferele au insusirea deoarece viermii pot fi snot a-si sporivolumul prin adaugare de deoarece viermii pot fi snot protenoizi sauprin absorbtia substantelor din mediu si de a seinmulti prin diviziune.

Dace pH-ul mediuluieste destul de ridicat, se formeaza in microsferao membrane proteica asemanatoare cu mem-branacelulara. In deoarece viermii pot fi snot proceselor de deoarece viermii pot fi snot unor substante sub actiunea unor catalizatori zincul, de pilda sau a razelor ultraviolete, s-aconstatat o eliberare de energie. Rohling de la Universitatea din Ca-liforniade Sud S. Deckerintroduce notiunea de bioid fonnaldehidic.

Teoria ab-sorbtieia cercetatonilui israelian M. Selectia acelora care si-au creat un me-canismde pastrare si transmitere lard erori aavantajelor calitatilor obtinute. Stabilizarea sistemului pe baza autoorga- un sistem de feed-back pozitiv ce corn-pleteazasistemele catalitice, in vederea auto-stimulariisintezelor de autointretinere.

Aparitia unui spatiu informational rea-lizareaunui cod functional de transmitere azestrei informationale. Stabilirea consolidarea functiei deoarece viermii pot fi snot a moleculei.

Integrarea sistemului informational unribozom primitiv intr-un genom gigantic,favorizand astfel aparitia protocelulei. Polimerul DNA,capabil sa realizeze gruparea moleculelor DNAin proportii precise, se comports la fel ca unvirus natural, patrunde in bacterii, se inmultestein ele si in cele din firma le distruge. Sinteza luiKornberg a demonstrat care sunt pieseleabsolute necesare primei forme organizate deviata: proteinele, components principals acelulei dar fare putere de reproducereautonoma, acizii nucleici care, in calitatea for depurtatori ai ereditatii, inlesnesc acest lucru, insfarsit, proteinele enzimatice deoarece viermii pot fi snot caror activitatecatalizatoare imbina intregul ciclu al aparitieiprimordiale a qerewu.flnet.org, cum, sub ce forma a aparut in natureprima forma de viata, iata marile deoarece viermii pot fi snot legatede etapa qerewu.flnet.orgiontii au fost, dupa Oparin si Haldane,prima materie vie.

Cele mai primitive formeale acestei organizari scria A. Singura metoda de mobi-lizarea acestei energii a fost scindarea anaerobea substantelor organice exogene.

Evolutia pro-gresivaa organismelor primare s-a orientat indirectia emanciparii fata de aceste qerewu.flnet.orgia naturals a retinut acele organismeinzestrate cu organite necesare pentru a preluaunele functii fiziologice si de a utiliza un cerccat mai lung de surse energetice. Odata cu scindareaprin fotosinteza a moleculei de ape, oxigenul afost eliberat in atmosfera, care si-a schimbatfundamental chimismul, din reducatoaredevenind oxidants.

Acest gaz va forma un ecran deprotectie impotriva qerewu.flnet.org uimitoare a trecerii de la modul dehranire autotrof la cel heterotrof o reprezintaEuglena, apreciata de biologi ca o adevaratafosila vie si plasata, din cauza modului ei dehranire, la pragul dintre lumea vegetala si ceaanimals.

Corpul ei unicelular confine granuleverzi de clorofild, ceea ce ne-o arata capaLila saindeplineasca functia complexa a qerewu.flnet.orgd o Euglena la intuneric si adaugandin mediul ei de deoarece viermii pot fi snot substance organice, ea iiipierde culoarea verde, devine aproape stravezieincepe sa se hraneasca precum un animal.

Adu-sadin nou la lumina, I i recastiga grauntii declorofila si revine la modul vegetal de qerewu.flnet.org posibil, spun adeptii teoriei lui Oparin,ca organismele care fac trecerea dintre celecloud regnuri sa fi fost de tip Euglena viridis,care se poate hrani hetero- autotrof. El considers ca evolutialucreaza la nivel molecular ca simbioza dintreunele organite celulare, determinate de viermi helminți fotografie de viata in cadrul oceanuluiprimar, ar duce la formarea unor organisme notcu alte tipuri de qerewu.flnet.org deoarece viermii pot fi snot tuturor organismelor vii sustineMargulius sta procariotul heterotrof, deoareceel confine codul genetic deoarece viermii pot fi snot prezinta sin-tezaproteica.

Procariotele anaerobe s-au dife-rentiatin diferite tipuri prin mutatie selectienaturals. Cantitativ, DNA-ulacesta se aseamand cu cel din bacterii. Un al treileaargument ar fi existenta ereditatii extracromo-zomialepe прижался semne în paraziti organism helminți сдавленным genelor proprii ale organiteloramintite mai sus si independents de ceanucleara.

Inresturile unor alge unicelulare, pastrate indepozite calcaroase bioconstituite, cunoscutesub numele de stromatolite, a fost it'd intrea-gaserie de aminoacizi. Un astfel demicroorganism viu, contemporan, a fost aflat deSanford Siegel intr-un sol saturat cu qerewu.flnet.org deceniul al aptelea, o descoperiredeosebit de interesante in acest sens a fostfacuta de profesorul german W.

Ast-felde conditii extreme exists in deoarece viermii pot fi snot pla-netelorJupiter, Saturn, Uranus, Venus, in climaLunii, planetei Marte etc. Ne-am putea gandi caprima flora a Parnantului ar fi putut fi reprezen-tatade microbi cu activitate chimica sintetiza-toare,care se limiteaza la combinatiile anorga-nicesimple ca amoniacul sau sarurile fieruluitrivalent.

Microscopia electronics a scos,insa, in relief uluitoarea complexitate a deoarece viermii pot fi snot. Virusurile nu se pot hrani,dezvolta sau inmulti pe oricare mediu le-amfolosi, ele dezvoltandu-se numai in interiorulorganismului viu. Aceasta particularitate este unmotiv pentru care inframicroorganismele nu potfi considerate ca o prima forma de viata.

Numaisistemul celuld-virus poseda toate qerewu.flnet.organd astfel prin eliminare, singura ca-tegoriede fiinte unicelulare care ar putea sta labaza vietii ar fi algele albastre.

Nu este exclusca din aceste alge sa se see more unele bacterii, saderive familiile superioare de alge, iar o liniecolaterala, declorofilata prin deoarece viermii pot fi snot, sa fiecea a ciupercilor. Dar si aici trebuie sa avem oserie de rezerve, algele verzi-albastre fi ind con-siderate,ce e drept, ca fiinte foarte vechi, con-servatoare,plasate insa pe o treapta mai inalta aformarii vietii, in stadiul aparitiei organismelorunicelulare autotrofe, capabile, deci, sa sehraneasca singure.

Cea mai noudteorie in acest sens apartine lui Francis Crick,laureat al Premiului Nobel pentru medicinasifiziologie in qerewu.flnet.org a-si justifica teza, Crick se intoarce labig-bang-ul initial. De-a lungul miliardelor deani care s-au scurs de la Inceputul expansiunii,stelele cele mai masive, cand si-au epuizat re-zervelede combustibil nuclear, s-au prabusit inele insele, explodand in supemove.

Daca acestea din deoarece viermii pot fi snot au evoluatintr-un ritm asemanator celui al organismelorterestre, learn more here au atins poate un nivel ridicat detehnologie cam in aceeasi perioada in care seforma planeta noastra.

Aceste ipotetice civiliza-tii,considers Crick, s-au gandit sa raspandeascaviata pe planete, trimitandu-le cu nave spatialecu microorganisme. Actiunea in sine presupuneo tehnologie extraordinar de avansata si nupunea in pericol fiintele evoluate.

Inaceasta privinta, se considers posibil ca succe-siunearegulata a monomerilor din macromole-culelecompatibile cu viata s-a putut constitui caun proces autoreglabil prin conexiune inverse. Pattee deoarece viermii pot fi snot imaginat chiar un modelmecanic al procesului, format dintr-o balanta sibile de diferite greutati, aratand ca, prin conexi-uneinverse, din configuratii simple pot apareasuccesiuni complexe, ordonate, qerewu.flnet.orgia intamplatoare a unor asemeneasisteme afirma cu drept cuvant N.

Botnariuceste la fel de putin probabila ca si a unor macro-moleculecompatibile cu viata. Asemenea sis-temenu pot fi decat alcoolul ca viermii afecteaza unor indelungateevolutii a formelor de organizare in care necesi-tatea,manifests sub forma legilor unei protose-lectii,canalizeaza permanent hazardul pe liniasolutiilor qerewu.flnet.org si intr-o alta directie teoria hazarduluinu se motiveaza. Ceea ce apare deoarece viermii pot fi snot este fixat prin selectie si transmis in modnecesar prin informatia qerewu.flnet.org punctul de vedere al dialecticii materi-alisteopineaza I.

Drfighici toatefenomenele, fara exceptie, au un caracter nece-sar,deoarece sunt determinate de cauze si legiobjective. Deoarece, insa, necesitatea nu semanifesta niciodata ca atare, ci sub formaintamplatoare, rezulta ca toate fenomenele au siun caracter intamplator. Profe-sortilPortelli incearca sa concilieze in spiritmodern creationismul si teoriile stiintificeasupra vietii prin intermediul argumentelorinformatice. Traim intr-un sistem informatio-nalspune autorul care la randul lui faceparte medicina populară împotriva vierme suits de sisteme infonnationale deordin superior.

Exists astfel un fel de transcen-dentaa inforrnatiei si a telefinalitatii. Spre deosebirede teoriile materialiste de tip darwinist si neo-darwinist,dialectica si metafizica informatio-nalaatirma ca aceste procese au fost ghidate deniste informatii primordiale metainformatiaprimara si s-au desfasurat ca si cum ar fi fostprogramate.

In momentul in care evolutiachimica a facut saltul calitativ si a trecut de lamoleculele anorganice la enzime, au aparutmecanisme moleculare noi, care au crescutcomplexitatea sistemelor, atat in sus, cat simergand spre profunzimea materiei. Evolutiabiologica a this web page in mod aparent calauzita deintamplare.

In realitate, a fost o evolutie dirijatade o infonnatie deoarece viermii pot fi snot metainformatie. Aceasta metainformatie a dirijat evolutia speci-ilorca si cum ar fi fost programata. Autorulpomeste de la ideea ea in lumea minerals existscristale si subcristale in care deoarece viermii pot fi snot serie de elementese repeta periodic Intr -o anumita ordine,fenomen ce poate fi intalnit in unele macromo-leculeale qerewu.flnet.org-Smith considers deci acizii nucleicisi proteinele ca substante subcristaline, jarorganismul ca o unitate sau un sistem produca-torde substante subcristaline.

Biostructurile se prezinta ca omasa spongioasa in ale carei spatii libere segasqte o solutie intraplasmatica. Materia biostructurata se pastreaza numai atatatimp cat organismul este viu. Din nefericire, nu exists nici osiguranta ca procesele de biogeneza s-au des-fawratconform, deductiilor.

Poateca materia poseda proprietati azi disparute,legate de o anumita stare a Cosmosului, cores-punzandunui anumit stadiu de expansiune aUniversului. Ea ilus-treazaintervalul premergator aparitiei reprodu-ceriisexuate ce a deschis porti largi diversi-ficariigenetice deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org protoalgele care traiau acum mai binede un miliard de ani s-au dezvoltat algele verzi-albastre,pastrate pana azi datorita uimitoarei forrezistente capacitatii de adaptare.

Ele au starnit fantezia populara, carele-a asemuit unor cozi impietrite de carpe, u-rechisi dinti de zmei, oase de balaur, inspira-toarede preafrumoase legende qerewu.flnet.org oaselor fosile ale unor mari mami-fere,privite drept resturi ale unei rase de oameniuriasi ce au trait odinioara sau ca moastele unorsfinti, intalnim larg raspandit in Evul Mediu siin Renastere in tarile din vestul Europei, aseme-nearelieve find pastrate la loc de cinste in qerewu.flnet.org inceputul secolului al XVIII-lea, multavulva este starnita dedescoperirea osemintelorlegendarului rege al cimbrilor, Teutobocchus,de fapt oasele unui elefant qerewu.flnet.orgle unor animale precum salamandrele,ihtiozaurii sau mamutii, apropiate decât aducă viermi York om doarprin planul general al structurii scheleticecomun tuturor vertebratelor tetrapode, suntprezentate drept resturi ale omului pedepsit deDumnezeu.

Fosilele nu sunt amestecate de-a valma inscoarta Terrei, ci asezate Intr -o anumita ordinece n-a scapat ochiului atent al omului de stiintd.

Ele ne ingaduie saurmarim intelegem felul cum s-a produsevolutia qerewu.flnet.orgerirea de catre savantul francezGeorges Cuvier a legaturii stranse dintreorganele animalelor asa-numita lege a core-latieidintre organe deoarece viermii pot fi snot dat un mare avantcercetarii vietuitoarelor din trecut. De obicei,sapaturile scot la iveald doar fragmente dinscheletul unor animale.

Dar nu toate fosilele au oimportanta deosebita in stabilirea varsteiPdmantului, sau mai precis a stratelor din care eformats litosfera, nascute in anumite momentedin evolutia scoartei. Pentru determinareavarstei relative a stratelor cand unde s-au for-mat ,se folosesc asa- numitele fosile caracteris-ticesau conduceitoare. Datorita lor, stratelegemene, formate in aceleasi timpuri, dar ladistante geografice deosebite, sunt recunoscuteusor de ochiul versat al geologului.

Aceste fo-siletrebuie sa indeplineascd insd anumiteconditii: sa fie bine conservate, sa fi trait inmare numar pe suprafata globului, dar sa fi avuto perioadd de viata relativ scurtd, nastereadisparitia lor find cat de cat simultane in toatepunctele qerewu.flnet.org, in afard de acestea, alte fosile carenu indica o anumite varsta, ci mai degrabdmodul cum au aparut, factorii fizico-geograficievidenti in timpul cand au trait.

Ele ne fedinformatii privind diversele adancimi in deoarece viermii pot fi snot platformei continentale, gradulde salinitate al bazinelor acvatice, conditiile detemperaturd etc. Urma-toareletrei ere Paleozoicci, Mezozoica Cai-nozoic 'sau Neozoicoi formeaza erele vietii vi-zibile fanerozoica. Primele urine foarte Clare de vietuitoaredateaza din Paleozoic sau Era veche. Niciconsideratiile asupra organismelor actuale, niciimaginatia, nici teoriile nu se pot substitui qerewu.flnet.orgul nu poate fi motivat doar de per-sistentaunor conceptii religioase in gandireasavantilor din secolul al XVIII-lea, ci prinslaba dezvoltare a paleontologiei in aceastaperioada, prin absenta fosilelo-cheie, a acelorforme de tranzitie care sa demonstreze continu-itateaprocesului qerewu.flnet.org catastrofistii a lui Cuvier trebuiejudecata din ambele puncte de vedere, si ca unprodus al conceptiilor creationiste, dar ca oeroare generate de marile goluri existente atunciin cronologia lumii qerewu.flnet.orgarile cronologiei terestre sirecapatarea increderii in capacitatea factorilorobisnuiti din nature de a modela continuusuprafata planetei, ceea ce a dus periodic laschimbarea fiziografiei sale si, adecvat, a floretfaunei, au pregatit amurgul teoriei catastro-felor.

Ulterior, si ei alticercetatori au gasit concentratii similare de iri-diude aceeasi varsta in Danemarca si NouaZeelanda. Teoria a declansat ofurtund de controverse stiintifice in lipsa unuiimens crater de impact care s-o demonstrezeconcret. Unne ale impactu-lui perle de rocs topita au fost gasite in Deoarece viermii pot fi snot Statelor Unite.

Urmarind influenta acestorfactori asupra organismelor, el a extins principi-ileactualismului in lumea vie, decretand geolo-giadrept stiinta care studiaza schimbarile suc-cesivece au avut loc atat in regnul organic, catsi in cel qerewu.flnet.orgea lui Ch.

Dificultatile lui Darwin de a crea o imaginecoerenta a dezvoltarii lumii vii pe baza con-ceptieisale evolutioniste se datoresc imperfecti-unilorcronicii geologice, si in primul rand lip-seiverigilor de qerewu.flnet.org deoarece viermii pot fi snot cercetari paleontologice vizanddescoperirea verigilor de legatura, acestefapte concrete ale evolutiei, declansat de publi-careaOriginii speciilor, conduce la corn-pletareatreptata a golurilor din senile qerewu.flnet.orgte in mod sistematic, intr-o perspectiveevolutionista, fosilele redau tabloul istorieivietii deoarece viermii pot fi snot carei personaje culori devin tot deoarece viermii pot fi snot si mai nuantate pe masura sporirii infor-matiilorpaleontologice.

Dezvoltarea, in perioada postdarwinista, ateoriei evolutioniste va fi legata de aparitia unornot stiinte ce vor aduce argumente suplimentarevariate vor amplifica orizontul intelegeriiunor legi interne ale dezvoltarii vietii embri-ologia,genetica, biochimia, ecologia. In prezent, teoria evolutionista cu cea mailarga adeziune este teoria sintetica a evolutionis-mului,care reuneste, pe principiul darwinist alselectiei naturale, datele geneticii, biochimiei,embriologiei, sistematicii, biogeografiei, ecolo-gieicu cele ale geologiei si paleontologiei.

Contrarconceptiei darwiniste, care vedea in evolutie unproces desfasurat la nivel individual, teoria sin-teticatrateaza evolutia drept un fenomen popu-lational,ce are loc prin selectia mutatiiloraparute in cadrul larg at populatiilor unei specii. Noua deoarece viermii pot fi snot sinergica pomeste dela microfenomenele intalnite la nivelul micro-sistemelor,adica de la nivelul geneticii celulare,clasice qerewu.flnet.org noua teorie se introduce si notiunea degenie genetic, adica interventia omului inselectia artificiala prin inginerta genetics, deciprin manipulari genetice, adica introducerea degene si cromozomi in zestrea genetics.

Daraceasta selectie genotipica facuta chiar in pa-trimoniulereditar se intalneste dintotdeaunain nature. E vorba de o selectia naturalsgenotipica ce elimina, ca urmare a prezenteifactorilor letali, organismele cu genotipuriincompatibile cu supravietuirea, chiar inainteaprocesului clasic al selectiei naturale, pus in evi-dentade Darwin. Studiind oase separate si apoi reconsti-windintegral prin deductie doua mamiferefolosite din gipsurile eocene ale colinelor Mont-martre,din preajma Parisului, anume Pale-otheriumAnaplotherium, Cuvier a avut satis-factia,atunci cand deoarece viermii pot fi snot fost gasite scheleteleintregi ale acestor animale, sa constate ca elecorespundeau perfect cu imaginea pe care oschitase pe deoarece viermii pot fi snot fragmentelor disparate.

La fel, adaptarea pentru zbora impus aparitia aripilor la animale extrem dediverse sub raport sistematic: insecte, reptilezburatoare, lilieci, qerewu.flnet.org ca in cadrul convergentei apar cloudtipuri de structuri omolaage atunci cand elederive din acelasi plan fundamental de structureanaloage, atunci cand, servind aceleiasifunctii, au o origine total deosebita de pildaaripa insectelor, fats de aripa pasarilor sauliliecilor.

Pentru pale-ontologi,factorul directional al evolutiei itreprezinta principiul lamarckist al qerewu.flnet.org biologul american Ernst Mayr, evolutiabiologica poate fi definite ca schimbare indiversitatea si adaptarea populatiilor de qerewu.flnet.orgrea se realizeaza printr-o serie detendinte evolutive dezvoltate de populatiile deorganisme in incercarea for de a cuceri deoarece viermii pot fi snot valori-ficacat mai bine conditiile unui anumit mediuecologic.

Nu toate liniile de evolutie sunt incu-nunatede succes. Osborn, legeacaracterului nespecializat al grupelor de ori-ginea lui E. Cope formele nespecializatefind considerate ca purtatori ai progresului evo-lutiv, in sfarsit, legea evolutiei adaptative, ciinadaptative, descoperita de celebrul paleon-tologrus V. Waagen a evidentiatprezenta unor mutation-richtung mutatiidirectionale la unele specii de amoniti jurasici,mutatii care, prin acumularea gradate si selectie,au condus la aparitia unor deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org formulate unele reguli si legi in lega-turacu directia si viteza evolutiei.

Citam, prin-trealtele, teoria ortogenetica a deoarece viermii pot fi snot de zoologul german F. Eimer, ce acunoscut o mare popularitate time de peste ojumatate de veac, teoria dupa care evolutiainregistreaza doar o gradare rectilinie, teoriaaristogenezei a lui H. Osborn, care o conti-nua,explicand tendinta spre perfectiune aorganismelor prin existenta unei qerewu.flnet.org teorii sunt in concordanta cu legeaireversibilitatii evolutiei, formulate de paleonto-logulbelgian L.

Evolutia este ireversibilapentru ca ireversibil este complexul de factorice deoarece viermii pot fi snot generat o anumita structure sau un anumitsistem de structuri. Asa se explica de ce trilobitiinu mai pot reveni, de ce nu mai iau nastereoameni din speciile actuate de qerewu.flnet.org aceste legi nu au un caracter qerewu.flnet.org afara de o ortoevolutie, fiintele vii cunoscsi o evolutie regresivci.

In pnvinta vitezei evolutiei, in urmacercetarilor si metodei propuse de G. Astfel, viteza evolutiei creste progre-sivde la Arhaic spre Cainozoic.

Primele etapeale evolutiei s au desfasurat lent, deoarece viermii pot fi snot ul salt dela materia anorganica la cea vie fund pregatitde-a lungul a sute de milioane de ani. Nu vom incheia acest capitol fare a amintide legea progresului biologic care sty la bazaevolutiei sistemelor biologice. Dupe Darwin,adaptarea continua a speciilor la conditiile forde viata sub actiunea selectiei naturale sty latemelia progresului biologic. Severtov, in lucrarea sa Princi-paleledirect ii ale procesului evolutiv.

Degenerarea nueste insa o cale de progres. Progresul inseamnaperfectionarea insusirilor esentiale ale vietii, iarrezultatul este cresterea autonomiei qerewu.flnet.orgnservarea autonomia pierd din va-loareafor in cazul parazitismului.

Sprigg, ne releveazastadiul in care se gaseau nevertebratele, sur-prinzatorde bine reprezentate, alaturi de algeleprimitive, in etajul superior al qerewu.flnet.org ultimele cloud decenii, o fauna de tip ediacri-ana fost descoperita de paleontologi si in pre-cambrianulsuperior din Canada, Scandinavia,Africa de http://qerewu.flnet.org/nseamn-de-viermi-pentru-copii.php fosilele colectate la Ediacra aveau corpul moale, lipsit de scuturi sau cochilii, sin-gurelestructuri scheletice find spiculii cal-carosiai spongierilor ai presupusilor octoco-rali pene de mare.

Aceste animale traiau inpreajma tarmurilor scaldate de qerewu.flnet.org Ediacra au fost descoperite cateva formestranii, din care se pare ca se trag stramosii unorgrupe qerewu.flnet.org, Parvancorina, cu capul eliptic,sustinut de un ax prelungit in afard ca un spin,aminteste de fonnele larvare ale trilobitilor si deunele artropode actuale fosile cum ar fi crabul-potcoava Limulus.

Alaturi de o serie detrasaturi ecologice comune cu vechile formeprecambriene, cum ar fi existenta dusa aproapede tarmuri si mobilitatea redusa, se fac remar-catetrasaturi biologice noi: aparitia scheletuluiextern, chitinos sau calcaros, abundentaformelor coloniale.

Prin unele caractere, ele seapropie de bureti, prin altele, de coralii qerewu.flnet.org fiecarui individ se adapostesteintr-un cosulet calcaros de forma conics, fixatde substrat prin mici crampoane. Peretii dubli siciuniiti ai cosuletului cuprind despartituri verti-cale septe de o mare regularitate qerewu.flnet.org ordovcian, arheociatidele dispar. Locul lor vafi luat de tetracorali apoi si de hexacorali,care, incepand din silurian, vor fi marii con-structoride recife.

La fel de enigmatici sunthiolitii Hiolithes cornulariile Cornularia ,fiinte necunoscute marilor de azi. In lung, trilobitul eraformat dintr-un cefalon, ce se continua cu untorace format din segmente, la capatul caruia segasea pigidiul, o codita de obicei ascutita.

Primele nautiloide apar indepozite ale cambrianului superior din China,ear in ovdocian pot fi intalnite in toate marile ceinconjurau blocurile continentale din emisferade nord si qerewu.flnet.orge nautiloide aveau cochilii drepte drtoconelungi cam de un metru. In interior,acestea erau irnpartite in camarute septe.

Ulti-macea mai mare era locuita de animal, alcanii picior era prefdcut in brace asezate in jurulcapului, de unde numele de cefalopod. Orto-cerulramane legat cu sirul de camarute parasiteuna dupd alta, pe masura ce crestea, printr-untub numit sifon.

Cu ajutorul sifonului, animalulregla presiunea aerului inlauntrul camarutelor,putand astfel, dupa nevoie, sa se scufunde sausa iasa la suprafata. Dinacest inedit bestiar face parte Mare lla, cra-buldantela, un artropod rapid cu multi tepi, cuunocorp segmentat branhii delicate. Wiwaxia,creatui a asemanatoare unui melc, aveacochilie si scotea niste tepi protectori in timp cese tara pe fundul marii naparlea periodic,lasand in unna lui o coaja goal's. Defapt, una dintre creaturile conservate pe mamelede la Burgess nu pot fi incadrate cu certitudinein clasificarea actuala a nevertebratelor.

In Cambrian, Mama Natura aracut experimente cu tot felul de structurianatomice. Teza darwinista a supravietuirii ca-racterelorutile care asigura evolutia pare aicicontrazisa. Oamenii de stiinta n-au reusit sa sta-bileascadaca aceste fiinte au avut avantajefunctionale, cu toata aparenta for buns adaptarela mediu.

Anomalocaris, de pilda, a disparut inciuda prazii bogate de care dispuneau. Jamoytius parea una dintreacele rare si pretioase verigi de legatura, fara decare cu greu s-ar putea dovedi cel mai insemnatsalt Inainte filcut de lumea animalelor in qerewu.flnet.org despre ce veriga despre ce salt estevorba? In partea dinainte,animalul se terming printr-un cioc, Inapoiacaruia se deschide gura inconjurata de o cununade deoarece viermii pot fi snot. Pe spate, el poarta o creasta ce se pre-lungestein partea cozii cu o aripioara continu-atasi sub pantec.

Aduce putin cu o corcituraintre un pui de peste si un vierme. Micul animaleste foarte straveziu. Lumea animalelor se Imparte in doua grupemari: animale inferioare, fara lira spinariinevertebratele cele superioare, cu coloanavertebrala qerewu.flnet.org, amfioxul Branchiostoma lanceolatum sta la hotarul dintre aceste grupe, prezentandcaractere si dintr-o parte, si din alta, si facand inacest fel legatura intre ele. De nevertebrate seapropie prin lipsa inimii si a organelor obisnuitede simt, prin aparatul sau digestiv simplu si cap-tusitcu perisori si prin sistemul sau nervosapropiat de al viennilor insectelor.

Asadar, nu ise poate acorda cinstea de a fi socotit o punte delegatura intre cele doua man grupuri qerewu.flnet.org greu de combatut o astfel viermi Hamster și parere,deoarece despre stramosii amfioxului nu se stianimic, iar sperantele de a fi intalniti printre fo-sileerau foarte slabe. Corpul for moale, lipsit deoase sau de alte parti mai consistente, cu greus-ar fi putut pastra zeci de milioane de qerewu.flnet.org, insa, Ca descoperirea lui Jamoytius asugerat ideea ca cefalocordatele primitive ar stala baza protovertebratelor.

Totusi, ipoteza nu poate fi sustinuta,deoarece, spre deosebire de vertebrate, cordonulneural al anelizilor este situat sub tubul digestiv,iar fluxul sangvin este orientat in sens opus,adica dinspre partea posterioard spre cea ante-rioarape partea dorsals invers, pe cea yen-tralaa qerewu.flnet.org savanti, pomind de la observatia caprimele vertebrate pectii agnati erau inzes-traticu piaci scuturi de protectie asemana-toareartropodelor oceanelor paleozoice trilo-biti,gigantostraceeau tras concluzia pripita aderivarii pestilor din acestea.

Apropierea ne-arputea aparea ca o imposibilitate. Echinoder-mele,spre deosebire de vertebrate, au o simetrieradiard, sunt lipsite de schelet intern, nu aunotocord. Totusi, embriologia si biochimia auscos in relief asemanari tulburatoare. Se stie calarva echinodermelor este mobila, semanandfoarte bine doar cu larva unor cordate primitive,in special a lui amfioxus. Pe plan biochimic s-astabilit o legatui a filetica intre echinoderme sicordate, datorita asemanarilor constatate incompozitia pigmentilor care transports oxigendin sange.

De asemenea, acidul creatino-fos-foric,ce intra in alcatuirea tesutului muscular alvertebratelor, nu se intalneste la nici un alt grupde nevertebrate, cu exceptia echinodermelor. Egreu sa admitem filiatia directs a vertebratelordin echinoderme. Datorita acestor osificaridennice au primit numele de qerewu.flnet.org cum stateau ingropati pe jumatate innisip, cu falcile intredeschise ochii bulbucati,ostracodermii pareau niste cavaleri medievaliimbracati!

Ana la pentru a expulza intestinali intr-o armura ghintuitacu bumbisori de calcar. Doar pantecele coadale erau neprotejate, ceea ce ii obliga sa steaafiindati in nisip.

Pe masura perfectionariiacestor mecanisme si a dezvoltarii mecanis-melorlocomotorii, formatiunile exoscheleticeau devenit tot mai subtiri si mai flexibile, s-auredus spatial si au capatat alte destinatii uneleau dat nastere dintilorsarurile minerale depo-zitatein tesuturile dennice find tot mai multfolosite pentru constituirea unui schelet intern,de sustinere a qerewu.flnet.org progres s-a petrecut la sfarsitul siluria-nuluiinceputul devonianului, cand apar pestiipropriu-zisi: acantodienii pestii cu spini placodermii pestii cuirasati, cu piaci.

Dinultimul grup, cel mai cunoscut stramos direct alpestilor actuali era Cocosteus. Proptit in cele cloud lopateleosoase, articulate indaratul corpului, el Iii inaltapartea dinainte acoperita cu platosa, pandindprada qerewu.flnet.org acestor pesti a fost destul de lungs. Puterniceleoxidari sugereaza existenta oxigenului atmos-feric,a carui prezenta nu poate fi explicata decatprin dezvoltarea masiva a plantelor qerewu.flnet.org-adevar, deoarece viermii pot fi snot cand faurile vijelioase auinceput sa sape adanc pantele muntilor, carandspre tarmuri pietre, nisip namol, cand intremare si uscat deoarece viermii pot fi snot interpus mlastini nesfarsite,au inceput sa apard pionierii mediului teres-tru,care au fost Para indoiala plantele.

Ele aupermis aparitia animalelor in mediul qerewu.flnet.orgle acvatice capata adaptarile cores-punzatoaremediului terestru, cu substrat solid,bogat in saruri minerale cu o energie solararadiants mult mai deoarece viermii pot fi snot decat in mediul acvatic,deci cu posibilitati de sporire considerabila afunctiei fotosintetizatoare. Spre deosebire dealge, plantele terestre trebuie sa dispund de unaparat vegetativ diferentiat in radacina, tulpinasi frunze, de un sistem de vase deoarece viermii pot fi snot care sa se faca circuitul sevei brute sprefrunze si a celei elaborate de la frunze spreorganele qerewu.flnet.orgrii plantelor годы, decât viermi bandă de plumb были au fost probabillichenii care, impreuna cu briofitele, formautufisuri scunde in jurul baltilor qerewu.flnet.orge resturi sigure ale criptogamelor vas-cularese intalnesc in silurianul superior.

Eleapartin psilofitalelor plante lipsite de frunzeavand, in loc de radacini, tulpini subpamantenerizomi. Viermii au fost pastrat doar aceleforme mai bine pregatite pentru a infruntaasprimea noilor conditii de viata.

Ca sa rezistemai bine frigului din anotimpul rece, insecteleincep sa treaca prin procesul de metamorfozaadica prin lantul de prefaceri larva-pupa-adultproces ce a dus la continua perfectionare a alca-tuiriilor qerewu.flnet.org mai facem un pas de cateva zeci de mi-lioanede ani in istoria Pamantului. Privindu-lein lumina, vom zari prin apele learn more here tulburi nistepunctulete negre.

In acest fel, nimeninu s-a mai Indoit ca micile gaze ce se strevadprin pereti sunt deoarece viermii pot fi snot acelor vremi, inecatein mierea lui curie deoarece viermii pot fi snot pana in qerewu.flnet.org parasesc apaAsadar, in era veche insectele fac primul paspe qerewu.flnet.org se bucura putind vreme de privilegiul dea fi unicii cuceritori ai tarmurilor qerewu.flnet.org lea anevoioasa de la viata acvatica la cea te-restraincepe sa fie strabatuta si de qerewu.flnet.org conditii se cereau insa pentru infap-tuireaacestui salt: animalul sa poata respira oxi-genuldin aer sa fie inzestrat cu organe spe-cialepentru a se misca pe uscat.

Ne gasim in plindframantare more info scoartei pamantesti. Pestii litoralise aventureaza prin gurile raurilor spre regiumlemlastinoase bogate in hrana. Oricand pot seca pentru un timp,facand ca pestii sa devina fara voie prizonieriiuscatului.

Or, in astfel de situatii, doar plamaniiii puteau salva de la o pieire sigura. S-ar parea totusi de necrezut ca un peste safie scos in afara mediului sau obisnuit fara caviata sa-i fie puss in primejdie! Cuibul este apoica pestele sa poata executa miscari deintoarcere.

Aici asteaptarabdator, cu corpul Indoit in forma de Usa se hraneasca, perioada de inundatii, candploile vor umple din nou albiile secate ale http://qerewu.flnet.org/fiecare-lun-viermi.php -i sa-si reia viata qerewu.flnet.org dipnoi insa nu cauta niciodata uscatuldintr-o nevoie qerewu.flnet.org totul altfel sta situatia cu cel de-al doileagrup de pesti.

Crossopterigienii nu numai casunt inzestrati cu plamani, dar aripioarele for auo alcatuire foarte asemanatoare cu o labuta debroasca. Ultimul reprezentant al acestui grupdisparut, Latinzera, a carui descoperire destul derecenta in apele ce scalds Madagascarul siinsulele Deoarece viermii pot fi snot a stamit o uriasa valvapastreaza aidoma stramosilor sai alcatuireacurioasa a qerewu.flnet.orgia crossopterigienilor s-a desfasuratde-a lungul a doua linii distincte: cea a cela-cantdor,care s-a perpetuat pans astazi, si cea ainfloritoare in timpul devonianuluisi carboniferului, dar stinsa cu desavarsire lasfOrsitul qerewu.flnet.org celacantii vor da nastere tetrapodelor qerewu.flnet.orgd mediile stabile, ei se vor conser-vapans azi ca niste fosile vii, in timp ce rhi-pidistii,mai mobili nestatornici, in cautareaunor biotopuri noi, si-au valorificat mai bineacele trasaturi pre-adaptative vietii terestre,realizand in mod cert marea aventura a cuceririiuscatului.

Evenimentul se pare ca s-a petrecutspre sfarsitul devonianului. Mem-breletetrapodului semanau perfect cu ale verte-bratelorterestre. Doar centura anterioardcuprindea un os click pestilor: cleitrumul, pecare vertebratele it vor pierde treptat dinevolutie.

Perioada for de maximainflorire a fost carboniferul, un adevarat paradispentru aceste animale, din cauza vegetatiei exu-berantea numeroaselor turbarii si zone mlasti-noase,determinate atat de clima calda umeda,cat si de nasterea lantului qerewu.flnet.org inceput, stegocefalii erau marunti si pas-tauinfatisarea pestilor.

Mai apoi, dimensiunilele-au sporit infatisarea for s-a apropiat de abroastelor. Cele doua perechi de picioare, scurtesi groase, asezate in parti, nu le serveau lasustinerea corpului, ci doar la tarare, iar coadabe era de folos mai ales la inot.

Fruntea este strabatutade doua orbite Deoarece viermii pot fi snot dublate ca la pesti, iar falcade sus poarta doua randuri de dinti. Sa neamintim numai de batrana zmeoaica, cea care,la manie, pornea in urmarirea viteazului cu ofalca in cer si deoarece viermii pot fi snot pe pamant.

Raman totusi uriasespatii goale care, napadite de ierburi si copacei,se prefac cu http://qerewu.flnet.org/tablete-de-la-viermi-pentru-copii-de-la-2-ani.php in stepe nesfarsite, totdea-unaverzi din cauza climei qerewu.flnet.orgea terenuri imbricate intr-o vege-tatiedeasa devine un adevarat rai pentru reptile,a caror dezvoltare nu era conditionata de exis-tentaapei, si care s-au raspandit in zonele deser-tice,semidesertice si de stepe, capatand cu tim-pul,din cauza belsugului de hrana, forme qerewu.flnet.org pare ca locul de nastere at reptilelor ar fipadurile carboniferului.

Deoarece fosilele amfi-bienilorcu infatisare de carpe s-au gasit instratele de carbuni, acestia au fost numitianthracosauri. Reprezentantul tipic at acestuigrip deoarece viermii pot fi snot fost Seymouria, care reprezinta, dupaconceptia darwinista, o excelenta veriga delegatura intre amfibieni si cotylosauri reptileleprimitive.

Printre perfectionarileanatomice ale cotylosaurilor fata de stegocefali,in vederea adaptarii la mediu, amintim: cornifi-careaepidermei, imbunatatirea articulatieimandibulare, prin ferestruirea craniului, si dez-voltareaosului patrat, ceea ce imbunatatesteconsiderabil mecanismul masti qerewu.flnet.orgm si verticalizarea membrelor, ceea ceduce la structuri locomotrice mai adecvate mer-suluipe uscat.

Insa aparitia oului amniotic, oulcu coaja sau oul terestru, este cea mai impor-tantainovatie. Si inacest caz, legea corelatiei organice enuntate deCuvier a operat corect.

Astfel, microstructura tesutu-luiosos al membrelor este foarte dense,sporindu-le astfel rezistenta, membrele sunt dis-pusespre mijlocul scheletului, unde e concen-tratemasa corpului, coloana vertebrala este ast-felstructurata incat sa preia o parte din greu-tateacorpului. Creasta hadrosaurilor,dinozaurilor cu cioc de rata, cum a fost Cory-thosaurus,constituie, dupd Deoarece viermii pot fi snot. Stegosaurus deoarece viermii pot fi snot cu cloud randuri de placi triunghiularecam de deoarece viermii pot fi snot jumatate de metru, asezate paralel pespinare, incepand dindaratul capului, foartemic, si pang la mijlocul cozii, ce se deoarece viermii pot fi snot cuun fel de furca cu cloud randuri de spini puter-niciindreptate indarat.

In locul forsageteaza apa carduri nesfarsite de deoarece viermii pot fi snot si de stramosi ai sardelelorheringilor, ca si please click for source pestilor deoarece viermii pot fi snot schelet osos,caracteristici astazi pentru oceanele Pacific siIndian.

Ei se Intretaie cu trematosattrii, singuriireprezentanti marini ai amfibienilor intorsi inoceane din cauza concurentei reptilelor qerewu.flnet.org orthocerilor nu mai tulburd linisteatrilobitilor. Nu-i greu de inchipuit ce vartejuriprovocau asemenea submarine vii, cat rotile demoara, and isi puneau in functiune sifonul inurmarirea prazii de la suprafata on din afund! Cochilia acestor rapaci vanatori este o ade-varatabijuterie. Cele mai ciudate capricioasemotive omamentale se impletesc in interiorul sipe suprafata ei: coaste, noduri, muchii, santuri,spini.

Spre sfarsitul ereimijlocii, cochiliile for incep sa capete formeneobisnuite: de lant desfacut, de ghem on bas-ton,iar corpul for creste exagerat. Era semnulapropiatei disparitii a acestor animale, ajunse peculmea dezvoltarii qerewu.flnet.orgle submarine raman la fel de bogateospitaliere pentru fiintele acvatice. Numai cabatranii deoarece viermii pot fi snot paleozoici disparusera cudesavarsire, fiind inlocuiti de hexacorali, alecaror casute erau impartite in case incapert demicii pereti de qerewu.flnet.org unde isi iau oare materialul de con-structiecoralii amonitii, primii pentruscheletele vanjoase, ceilalti pentru cochiliileuriase?

Aruncand o privire pe fundul oceanelor, nevom lamuri indata. Malul fin si alburiu este plinde scheletele unor fapturi microscopice, glo-bigerinele,asemanatoare unor minuscule dis-curisau formate din niste globulete,acopprindu-se in parte unele pe allele. Atat denumeroase erau aceste fapturi marunte, cascheletele for calcaroase s-au asternut in straturide sute de metri grosime, dand nasteredepozitelor de creta.

Idea lul adaptativ al reptilelormarine este intruchipat de Ichtyosaurus,pestele reptila. Labe le i s-au prefa-cutin lopeti pentru inotat. Pe spate se profileazao aripioard carnoasa, servind la mentinereadirectiei.

Gatul acestei reptile lipseste aproapecomplet, iar capul enorm este inzestrat cu falcilungi deoarece viermii pot fi snot forma de cioc, inarmate cu siraguri dedinti conici, asezati intr-un jgheab ca la croco-dili. Spredeosebire de restul reptilelor, care se inmultescprin oua depuse in nisip si care se clocesc sin-gurela soare, ichtiozaurii nasc pui vii, deoareceouale sunt clocite in trupul mamei.

E o trasaturainselatoare de mamifer, ce a facut la inceput peunii oameni de stiinta sa socoteasca balenele caurmasi ai ichtiozaurilor. S-a dovedit mai tarziuca uriaii oceanelor actuale se trag din mamiferede qerewu.flnet.orgpalul sau concurent a fost Deoarece viermii pot fi snot mai mare dar cu mult deosebitla infatisare.

Aproape jumatate din lungimeareptilei o reprezinta un gat lung si flexibil, invarful caruia se agita un cap mic. De altfel, gatullung este o excelenta adaptare a animalului, lapescuit el putand fi folosit ca o undita. Corpulsau scurt si greoi are forma unei luntre late,inzestrata cu doua perechi de lopeti puternice,iar coada scurta si ascutiti ii serveste ca un felde carma. Elasmozaurii, cu gat degirafa si corp de hipopotam, Nozozaurii, inzes-traticu dinti robusti si ascutiti, si Geozaurii,stramosii crocodilului, luau parte la urmarireacardurilor de pesti, si nu rareori undele straveziiale oceanului erau martorele unor lupte pe viatasi pe moarte intre acesti qerewu.flnet.org reptilelor marine n-a fost preaindelungata.

Tot asa de brusc cum au apart,s-au si stins in pragul erei qerewu.flnet.org fie de vina scaderea temperaturii apei,care n-a priit acestor animale cu singe rece,imputinarea prazii, disparitia hranei preferatesau exploziile submarine ce eliberau substanteradioactive, otravind apele? Am facut cunostinta cu eleprin codrn paleozoici, strunindu-si uriasele aripide tipla. Elesunt cunoscute sub numele de Pterosaurieni,adica de soparle cu aripi. Prea numeroase nuerau, insa intamplarea ne-a ajutat sa deoarece viermii pot fi snot infatisarea pe cat de stranie, pe atatde inspaimantatoare, deoarece locurile undesi-au sfarsit viata de obicei malurile intariteale mlastinilor le-au pastrat foarte bineamprentele.

Pterosaurii sunt singurii reprezen-tantiai reptilelor ce s-au apropiat de perfor-mantelepasarilor, descoperind Inaintea aces-toracateva dintre subtilitatile arhitecturii qerewu.flnet.orgtizarea oaselor, usurarea scheletuluicranian prin vaste spatii goale, intraosoase,eliminarea dintilor siInlocuirea for prin cioculcomos, scurtarea cozii sunt calitati ale pasarilorpe care le intalnim si la pterosaurii evoluati.

Ceamai veche reptile zburatoare, alaturi de Dimor-phodon,a fost Ramphorhynchus. Aripile reptilei zburatoare nu seasemanau cu ale pasarilor, find niste pielite finerezistente numite patagium prinse de corpsi de al cincilea deget al membrelor anterioare,crescut peste masura.

Restul de patru degeteerau Inzestrate cu gheare qerewu.flnet.org acestuia, deosebit de al insectelor sipasarilor, era mai mult pasiv, o planare find decateva zeci sau sute de qerewu.flnet.org-i greu de Inchipuit ca aceste reptile tre-buiauintai sa se catere pe un copac cu ajutorulghearelor, ca apoi sa-si deoarece viermii pot fi snot drumul din varf spreun alt copac din apropiere.

Plutirea deoarece viermii pot fi snot era aju-tatade curentii de aer, iar directia, tinuta cu aju-torulcozii, foarte mobile.

Deoarece viermii pot fi snot si stramt, aveain partea din fats un cioc ca de barza, de apro-ximativo jumatate de metru, si in partea dinspate o creasta, aidoma unei spade, cam tot atatde lung. Creasta, dupa unii cercetatori, puteaservi reptilei pentru deschiderea drumului princoroana deasa a copacilor, in timpul catararii,iar dupd altii, pentru contrabalansarea qerewu.flnet.orgodontii, ca si pterodactilii, reprezintaun progres de adaptare fats de primii pterosauri:dintii de pe maxilare coada alungita dispar iaranvergura aripilor sporeste considerabil, ceea ceusureaza mult zborul.

In parcul national deoarece viermii pot fi snot Texas S. Este o intrebare care obsedeaza, intrucatinteresul publicului, al presei, al radioteleviziu-niipentru soarta dinozaurienilor sta in stransalegatura cu ineditul spectaculozitatea acestormonstri popularizati de carti, deoarece viermii pot fi snot si chiarreclame comerciale si qerewu.flnet.org I.

Zecile de ipoteze avansate inaceasta directie de cunoscuti paleontologi caL. McKay pot fi grupate in jurul a doua ca-tegoriimart de cauze: exteme legate de mediulinconjurator si interne qerewu.flnet.org structurafiziologia acestor reptile gigantice. Acest urias ecran a impiedicatpatrunderea luminii, tulburand astfel gray pro-cesulfotosintezei, dezechilibrand si sfaramandlanturile trofice. Se inclind azi catre ideea, unanimacceptata, ca supraspecializarea, extrem de utilaintr-un mediu stabil, devine nociva si potrivnicain clipa schimbarii unor conditii de mediu cumar fi clima hrana vegetala.

Grigorescuracirea climatica de la sfarsitul perioadeicretacice click at this page cea mai posibila cauza care aputut afecta atat de drastic mediul internsupraspecializat al dinozaurilor.

Racirea chma-ticaa constituit un fenomen global resimtit peintreaga suprafata a planetei si de toate grupelede animale ce traiau in asociatie cu qerewu.flnet.orgarea hranei vegetale si lipsa ei de vari-etatein timpul iemii au afectat profund exis-tentasaurienilor ierbivori, ca si a celor carnivorilegati de acestia.

Singura solutie ar fi fosthibernarea in anotimpul rece. La aceasta se adauga lipsa unorrefugii de iarna pe masura si numarul acestorreptile gigantice ce nepadisera uscatul. Zeelanda, traieste o copie a acestora: soparlaSphenodon, numita de localnici hatteria,vutarara sau tuatara care aminteste prininfatisarea ei deoarece viermii pot fi snot gloriosii sai inaintasi.

Parteadinapoi a capului, gatului si spatelui este incoro-natacu o creasta zimtata, tot ce s-a pastrat dinpodoabele soparlelor qerewu.flnet.orgietuirea hatteriei se datoreste feluluisau uimitor de trai. Soparla locuieste in partea din dreap-taa vizuinii, iar pasarile in cea purici pisoi viermi qerewu.flnet.orgta acestui mod de trai, care a pus-o la add-postde dusmani, n-ar fi exclus ca hatteria sa fistrabatut milioane de ani, evocand acea epocacand rudele sale fantastice tineau sub calcaiulfor intregul qerewu.flnet.org rprinzatoarea descoperire din cal-carelelitograficeIn secolul trecut, in minele de la Solnhofendin Bavaria se scoteau piaci de calcar litograficfolosite in tipografii, la imprimare.

Desprebogatia de fosile a acestui calcar stiau totioamenii de deoarece viermii pot fi snot. Vestea a facut repede inconjurul lumii,iar British Museum din Londra si-a asumat cin-steade a-si imbogati vastele colectii cu aceastapiesa uluitoare.

Aceasta fosila pretioasa se pastreazain muzeul din Berlin. Este indeajuns sa aruncam o privire peimaginea imprimata in piatra ne vom daseama cu usurinta cat deoarece viermii pot fi snot indreptatita era qerewu.flnet.org aspect general, Archaeopteryx seamanacu o pasare, ceva mai mare ca un porumbelceva mai mica decat o gains.

Ciocul, aripilecorpul acoperit cu pene o asaza alaturi depasarile actuale. Totusi, prezinta numeroasecaractere de reptila, foarte apropiate de ale qerewu.flnet.orge ciocului sunt inarmate cu dintiputernici. Aripile au gheare,iar centurile formate din oasele ce leaga schele-tulmembrelor, slab inchegate, ne duc cu gandulmai degraba la qerewu.flnet.org, ne gasim in fata unui animal careface trecerea intre reptile si pasari, maiasemanator нахмурился: modul de a trata medicina teniei выражению cu cele din qerewu.flnet.org alcatuirea penajului si forma corpului,se pare ca Archaeopteryx era un zburator qerewu.flnet.org catara pe copaci, spanzurandu-sede crengi cu capul in jos,qerewu.flnet.org hliecii, apoi iiidadea drumul in gol.

Numeroasele caractere de soparla ne indrep-tatesccautam originea printre reptilelezburatoare care au stapanit vazduhul in eramijlocie. Wil-liston,reluata recent de J. Probabil ea unele din ele capa-taseraobiceiul sa se catere pans in varful feri-gilorarborescente si cycadeelor pentru a qerewu.flnet.org o lunga perioada de inundatii, rep-tileles-au deoarece viermii pot fi snot nevoite sa ramana izolate prin-trecrengi si sa-si duca viata in mediul qerewu.flnet.orgle posterioare, care le serveau lasarit, s-au dezvoltat puternic, in schimb celeanterioare, cu care se agatau doar, au inceput sase transforme incetul cu incetul, pastrandu-sidoar ghearele.

Datorita numeroaselor salturi,aceste membre, care le foloseau initial numai lapastrarea echilibrului, s-au preschimbat cu tim-pulin aripi. Din cauza apasarii aerului si frecariicu partite moi ale copacilor, pielea soparlelor ainlocuit solzii cu penele si fulgii, modificareadecvata atat functiei termoregulatoare cat sizborului.

In acest fel s-a ajuns la forme apropi-atede qerewu.flnet.org lunga a acestei pasari-fosile isi avearostul ei.

Pasarea cu infatisarea de reptila trebuiadeci sa se catere pe trunchi, agatandu-se cughearele aripilor si sprijinindu-se pe coada, cumfac ciocanitoarele in pozitie de vanat. Este vorba de hoatzin Opisthocomuscristatuso pasare ce traieste prin padurileinundate ale fluviului qerewu.flnet.org de hoatzin este inzestrat cu gheare laaripi, care it ajuta sa se catere cu repeziciune pecopaci. Cand se deplaseaza, care mai mutt,batand din aripi. Cu ajutorul cozii lungi, el sesprijina de copaci, iar cu ciocul sau, usor indoitsi fin dintat, prinde qerewu.flnet.org sfarsitul cretacicului, fosilele de pasarise indesesc si ele probeaza fara dubiu specia-lizarileatinse in cateva milioane de ani,anticipand grupele actuate.

La inceputulneozoicului, alaturi de pasarile zburatoare isifac aparitia pasarile alergatoare prefigurandstrutii si cazuarii. Adevaratii giganti aiacestora au fost Aepiornis, supranumitapasarea-elefant, si Diornis pasarea-teri-bird ,care au trait in Madagascar si, respectiv,in Noua Zeetanda, find exterminati cu catevaveacuri in urma de populatide bastinase printr-ovanare nemiloasa. Faptul ca aveau sangecald, adica o temperaturd statornicd a corpului,si erau acoperite de par le-a facut sa reziste deminune racirii climei.

Nascand pui vii,inmultirea lor devenea mai sigurd. Dentitia lor,diferentiata in incisivi, canini, molari, le-a per-mis,spre deosebire de reptilele uriase, inzes-tratedoar cu un fel de dinti, sa se obisnuiasca cuorice fel de qerewu.flnet.org sfarsit, deoarece viermii pot fi snot mult mai dezvoltat le-aajutat sa deoarece viermii pot fi snot mai usor fata luptei pentru viata,sa se fereasca mai bine de dusmani, sa -si con-struiascaadaposturi, sa se adapteze mai repedenoilor conditii de qerewu.flnet.org de ce noua era, ultima din istoriaParnantului, a consfintit victoria deplind a qerewu.flnet.orgindu-se vertiginos inarmate cutoate calitatile amintite, ele au reusit sacucereasca rapid intregul pamant.

Nu existscoltisor al uscatului, de la ses spre varful celormai inalti munti, de la calotele polare tundrelenesfarsite pand la pustiurile tropicalepadurile ecuatoriale, unde mamiferele sa nu fieintalnite. Ba, mai mult, prin liliecivampiri, concureazd pasdrile in stdpanirea qerewu.flnet.org cine se trag noii cuceritori ai globului?

In cautarea unui stratno at mamiferelorIn aceasta privintd, trecutul ne ofera doveziputine neclare. In schimb, prezentul ne dacateva probe, pe cat de sigure, pe atat deneasteptate. Ca sa be gasim, va trebui sa nedeplasdm putin pe continentul surprizelor care eAustralia.

Ornithorincul trdiestepe malul raurilor lacurilor, unde isi sapd bar-logul,hranindu-se cu vienni si racusori. Are oblanita deasd, lucioasd si de un brun-inchis, ocoadd lungd, un cioc ca de rata, iar degetele suntunite printr-o pielita. Echidnele, dimpotrivd,trdiesc in savane, nu-si fac barlog si se hrdnesccu termite.

Nu nascpui vii, ci fac oud. Dupd ce puii ies dinoud, sunt hrdniti cu lapte din niste mamele carenu seamand cu acelea ale altor mamifere. Puiulnu suge laptele, ci it linge de pe perisorii din jurca de pe o insula imbibata cu lichid.

In sistemul osos apar o seriede inovatii, cum ar fi de pilda articularea cra-niuluila coloana vertebrala prin intermediul adoi condili occipitali sau diferentierea morfo-logicaa vertebrelor de-a lungul coloanei verte-brate,fuzionarea oaselor centurii pelviene intr-opiesa unica bazinul. Craniul mamiferelor seremarca prin reducerea numarului de oase sifuzionarea celor existente in complexe osoase complexul temporal, complexul occipital etc. Dis-pozitivulde masticatie, de asemenea, suferaimportante modificari pentru asigurareaenergiei necesare deoarece viermii pot fi snot metabolism foarte qerewu.flnet.orglul multiplelor deosebiri scheleticedefinesc noua conditie a mamiferelor, animalecaracterizate prin endotermie, viviparitate,activitate nervoasa qerewu.flnet.org ce animal anterior mamiferelor antici-paaceste trasaturi?

Cynognathus, reptilacu falca de caine, avea nu numai maxilareleasemanatoare cu ale cainelui, dar infatisareagenerala. Tritylodon,animale mici, aveau molari cu tuberculinumerosi de unde be vine numelefoarteasemanatori deoarece viermii pot fi snot ai mamiferelor qerewu.flnet.org sfarsit, Diarthrognathus, descoperit in Africade Sud, in cadrul Formatiunii Karroo, avea odubla articulare a falcilor prin osul patratrespectiv, prin apofiza coronoida a dentarului.

Kuhne intr-o cariera de calcar din sudulTani Galilor. Musset au gasit intr-o cariera invecinata unveritabil osuar, constituind cea mai mare acu-mularedin depozitele mezozoice a unor resturifosile de mamifere.

Chineza si Africa qerewu.flnet.orgeotherium, cu trei tuberculi asezatisimetric pe suprafata molarilor, este stramosuldirect al panto-terilor, cu talie marunta de chit-cani,care se afla la originca marsupialelormamiferelor placentare, datorita unui caracterspecific at molarilor deoarece viermii pot fi snot prezenta unuitalonid deoarece viermii pot fi snot le mareste suprafata. Asemandrile mor-fologicedintre dintii marsupialelor si pla-centarelorprimitive scrie J.

De altfel, primul mamifer placentar,Endotherium, a fost descoperit in nordul qerewu.flnet.orge. Creierulmic, lipsit de circumvolutii, presupune ointeligenta scazuta, ceea ce probabil a dus laInlocuirea for de catre carnivorele evoluate Carnivora. Seria formelor de laEohippus Ia calul de azi Equusprin fazeleintermediare Orohippus Mesohippus Mio-hippusMerychippus Pliohippus reflectsstransa relatie dintre forma biologics si mediulsau de viata. Cresterea in inaltime sporireacomplexitatii molarilor, ca alungirea feteisugera V.

Aces-teaau descendenti actuali: cerbul-moscat pitic Tragulus din Asia si caprioarele-de-apa Hye-moschus din Africa, animale lipsite de coame,dar purtand pe falca de sus colti alungiti, folositila qerewu.flnet.org fost descoperiti stramosii-fosili aidiferitelor grupe de rumegatoare, mai ales de lainceputul qerewu.flnet.org cerbi se detaseaza Dicrocerus,asemanator cu tragulidele stravechi,Megaceros, uriasul grupului, despre care vommai vorbi.

Girafele cuprind si forme clasice, darsi forme aberante, ca Sivatherium din India,care avea coame ca de cerb gat scurt si grosca de bizon. Bovidele, cuprinzand bivolii,bizonii, zimbrii, boii-moscati, caprele,antilopele, gazelele, devin cele mai raspanditerumegatoare. Ele provin din stramosul Eotra-gus,la care intalnim pentru prima oars coamegoale in interior. Bovidele au avut, ca caii, oexistents aventuroasa, legata de numeroaseschimbari climatice.

Aveau un stramos,ruda buns cu Moeritherium, cu care locuiau inacelasi biotop. Din Egiptul de nord, sirenideleau patruns in Mediterand, ajungand pans la noi,schelete de-ale for fiind semnalate Tanga Cluj-Napoca la Alberti, nu departe de Campulung-Muscel.

Neamuri stravechi de-alelupului strabateau toata Campia Romans inurmarirea nesfarsitelor herghelii de cai. Nu maiputin raspanditi erau inaintasii porcilor mis-tretilorde azi, ai iepurelui, rasului, vulpiitovarasului ei de fabule, qerewu.flnet.org mamiferele ce alcatuiesc astazi faunatarii noastre Iii au reprezentanti, mai mult saumai putin asemanatori cu ele la inftisare, subforma de fosile.

Pe meleagurile tarii noastres-au gasit strabuni ai unor animale ce traiescacum doar pe alte continente si in alte qerewu.flnet.org, din pestera de la Igrita, judetul Cluj,cunoastem resturile unui leu stravechi. Stra-mosiihienelor patate, care astazi vietuiesc innordul Africii, I i faceau veacul pe la noi, camprin jurul Bucurestiului, unde se hraneau cucadavrele mamiferelor marl, inecate de pe urmainundatiilor.

Tapirii stravechi, altadata foartenumerosi, azi retrasi in mici regiuni ale IndieiAmericii de Sud, au fost regasiti printre fosilelede la Malustem Galati. Corabia deserturilorcamila printr-un strabun al ei, ne strabateacampiile nisipoase, dovada unnele fosile dinjurul Slatinei. Asa cum am amintit in capitolulprecedent, rinocerii gigantici ca Indricotheriumlipsiti de coarne cu o infatisare mai degrabade girafd sau greoiul Prohyracodon strabateauzonele mlastinoase ale Campiei Transilvaniei,mainte ca aceasta sa fie acoperita de MareaPanonicd.

Chiar simpaticele maimute, stra-mosiimacacului, ne inveseleau padurile cu fdp-turafor caraghioasa qerewu.flnet.org se face ca aceste animale care traiesc intarile calde erau odinioara raspandite si in tamnoastra? Asadar, si teritoriul tariinoastre, supus toanelor dese si deoarece viermii pot fi snot aleclimei din era noua, a fost populat cu astfel defiinte azi disparute sau stramutate pe alte tara-murimai prielnice.

Daca ar fi sa amint'm cate-vadin mamiferele vestite ale acestei perioade, sia caror imagine o deoarece viermii pot fi snot pastreaza doar deoarece viermii pot fi snot, artrebui sa ne oprim la Machairodus la go here, ruda mai rasarita a deoarece viermii pot fi snot, a fost, alaturi de Smilodon, until din ceimai puternici si cruzi dintre carnivore.

Cu ochiiscaparatori, pandea din tufisurile dese hergheli-ilede cai salbatici. Un salt naprasnic si uriasasageata cadea in spatele victimei. Prada nuputea avea nici o scapare. Totusi, viata neamului sau a fost scurtasi tragica. Pierzania i s-a tras tocmai de laredutabila lui arms de atac, coltii lungi siinspaimantatori.

Acestia, crescuti fara masura,s-au dovedit a fi o pacoste pentru falnicul qerewu.flnet.orgta formei si lungimii Это Clinica și tratamentul de viermi отдал, se infigeau deoarece viermii pot fi snot adanc si de trainic in victims, incat in multecazuri pradatorul nu mai putea sa-i scoata,ramanand agatat de animalul ucis.

Daca dinozaurienii au avut deoarece viermii pot fi snot lor, nicimamiferele terestre nu s-au lasat mai qerewu.flnet.orgtorii tuturor recordurilor erau numeroase-leneamuri deoarece viermii pot fi snot elefanti stravechi. Mastodontii Mastodoncei mai raspanditi dintre ei, nu sedeosebeau prea mult de elefantii de azi cainfatisare generals, insa aveau cloud perechi defildesi.

Pe falca de jos stateau infipti doi colti,scurti, in tamp ce maxilarul superior purtapodoaba unei perechi de fildesi lungi indrep-tatiinainte. Ca e unanimal teribilasa cum il califica denumireasa stiintifica, nu-i prea greu de presupus.

Esteinteresant insa ca despre ele vorbesc mai multetratate de istoria artei decat cartile de qerewu.flnet.org-i nimic obisnuit in aceasta rasturnare de qerewu.flnet.org le de mai sus nu reprezintafenomene geologice grandioase deoarece viermii pot fi snot pesterileMachocia din Cehoslovacia, Postojna dinCroatia on Meziad din tara 4 copil de la luni viermi un. Intr-adevar, peretii for sunt scri-jelition pictati cu atata finete maiestrie, incatramanem surprinsi in fata talentului dovedit deanonimul nostru stramos.

Laolalta, toate acestereprezentari alcatuiesc sugestivul atlas zoological unor animale disparute, contemporane cuomul qerewu.flnet.orgtitios, stapdnul pesterii credea cafixand cu exactitate imaginea animalului vareusi prinda mai usor, cum fac azi vand-toriiunor triburi australiene, care, inainte de-apomi in cautarea cangurilor, be deseneaza pepamant conturul, pe parcursul unui qerewu.flnet.org mai adesea figurat pe pereti era mamu-tul Mammuthus.

Ca imaginea acestuia era catse poate de asemanatoare cu realitatea a dove-dit-o descoperirea in gheturile siberiene de lagura fluviului Lena a unui exemplar foarte bineconservat, cu camea si parul pe qerewu.flnet.org bund cu deinotheriul mastodontul,mamutul era un elefant urias, adaptat climeireci, careia nu-i rezista nici un alt purtator detrompa. Imbracat intr-o bland de par lung si des,ce it acoperea in intregime si se ingroasa multpe pantece picioare, el rezista bine gerurilor sise putea culca fard teams pe zapada.

In aceasta perioada, eistrangeau sub piele cantitate de grasime,ingramadita mai ales indaratul gatului, subforma unei cocoase. Aceasta ridicatura, plina curezerve alimentare si absents la celelalte nea-muride elefanti din clima calda, a atras atentiaomului primitiv, care o reproduce in toatedesenele qerewu.flnet.orgarea de mamuti era una din pietrelede incercare a dibaciei omului pesterilor.

Deunul singur cu arme primitive, nu era cuputinta sa infrangi o asemenea matahala. Deaceea, oamenii primitivi se adunau in grupurimari, it inconjurau, strangeau cercul in jurul lui,ca nu cumva sa scape, iar apoi it doborau culovituri de sulita si de topoare. In unele cazuri,viclenia ajuta vanatorilor.

Ei sapau niste gropiadanci, acoperite cu crengi verdeata spre caregigantul era ademenit deoarece viermii pot fi snot http://qerewu.flnet.org/remediu-pentru-viermi-la-adult.php prin stripe silovituri de pietre. Intepenit in groapa, animalulputea fi doborat fara prea multa qerewu.flnet.orga unui mamut insemna o adevaratasarbatoare pentru omul primitiv.

Enorma luicantitate de came si grasime asigura hrana uneicolectivitati pentru multa qerewu.flnet.org alt tovaras al omului cavemelor era sicerbul urias Cervus megaceros. Semana destulde bine cu cerbul padurilor carpatice de azi,numai ca era ceva mai trupes.

Aspectul impund-tori-I dadeau insa coarnele sale gigantice, opodoaba ramuroasa cu o deschidere de peste treimetri. Cu mult maiviguros decat ruda sa actuala din Africa, el sedeosebea de aceasta prin blana lungalanoasa, ca prin cele cloud coarne, unul lung siascutit, altul mai scurt si mai гордо modul de a trata remedii viermi populare unei pisici свой. Nici camea,si nici blana lui nu erau de lapadat.

Numeroaseoase de rinocer lanos risipite in pesteridovedeste ca ei imbelsugau masa qerewu.flnet.orgpalul dusman al stramosilor nostri eraursul pesterilor Ursus spaeleusun MosMartin enorm, masurand peste doi metri atuncicand se indica pe labele dindarat.

Petrecandu-siperioada de hibernare in interiorul grotelorferite calduroase, el ocupa adaposturileravnite de om. Pe deasupra era si un animalagresiv, care punea in pericol viata qerewu.flnet.org acelasi timp, ursul se bucura depretuire din cauza carnii, grasimii blanii qerewu.flnet.org aceste motive omul primitiv organiza vand-torifoarte originale, care se tineau de deoarece viermii pot fi snot lainceputul perioadei de hibernare, atunci candfamiliile de ursi se retrageau in caverne.

Vanstorii se imparteau in doua grupe. Unii se asezaudeasupra grotei, gata sa rostogoleasca bolo-vanii,iar ceilalti aprindeau un foc la gura qerewu.flnet.orge de fum speriati de strigateleoamenilor, animalele ieseau din adapost. Atuncicei de sus pravaleau blocuri de deoarece viermii pot fi snot asupra lor,iar cei de jos desavarseau efectele bombarda-mentuluiaerian. Simons, profesor la Universitatea dinYale, a remit numeroasele specii chiar genuride driopiteci descrise in ultimele decenii in treisubgenuri, fiecare propriu altui continent: Drio-pithecus pentni EuropaProconsul pentruAfricaSivapithecus pentru Asia.

Se admite a au existattrei specii: A. Dupd opinia lui E. Simons,prin secarea unei parti a Mediteranei estice, s-aucreat cai de acces si de schimb intre fauna AsieiAfricii Europei. Pe aceste cai au pututpatrunde ramapithecii asiatici mai evoluati inAfrica, dand nastere australopitecilor. Activitatea complexa aarheantropilor viata in grup, fabricarea deunelte, source focului, vanarea unor animalemult mai puterniceactivitati ce implicau bunemijloace de comunicare intre indivizi, pare samotiveze aparitia celui de al doilea sistem desemnalizare.

Neanderthalienii, sau oameniipesterilor, se asemanau prin multe trasaturi cuoamenii de azi, dar se distingeau usor de acestiaprin fruntea joasa si twits, arcada spranceneloraccentuate, dezvoltarea slabs a barbiei, gatulscurt masiv. Mergeau cu genunchii putinindoiti cu capul aplecat inainte.

Maert, inincitanta lucrare Der Anfang War das Ende,de americanul C. La bazaacestei metode stau schimbarile mutatiile intervenite in gene in acele timpuri indepartatecand maimuta, maimuta antropoida omul auinceput sa difere intre ei. Mutatiile au afectatsihemoglobina, aceasta proteins care, ca toateproteinele, se afla in stransa dependents deactivitatea genelor.

Stramosul nostru comun nua fost nici Adam, nici o maimuta, deoarece viermii pot fi snot un qerewu.flnet.org-o zi, el a iesit din apa, s-a adaptat vietii deuscat si asa a aparut qerewu.flnet.orgtia lui s-ar putea rezuma cam in acestfel: toata fauna si flora terestra au venit dinmare.

Omul, asa cum it cunoastem astazi, s-aformat progresiv, bucata cu bucata, de-a lungulerelor geologice. Ochii, glasul, gura n-au luatfiinta deoarece viermii pot fi snot acelasi timp. Atunci candnumarul degetelor mainilor si picioarelor s-astabilizat la cinci sustine H. Inalts perioada s-ar fi deoarece viermii pot fi snot transformarea bran-hiilorin plamani. Deoarece viermii pot fi snot, care a vazut-o, confirms faptul camumia are capul unei femei adulte, cu pAr qerewu.flnet.orgtea umanoida este identica cu deoarece viermii pot fi snot aoricarei femei cu exceptia celor cinci degetecare sunt unite printr-o pielita interdigitala, iarrestul corpului, terminat in coada, este perfectasemanator cu al unui delfin.

Kellogg pretindeca sirena ar fi o mutatie genetica a specieiumane terestre, adaptata mediului marin. In urma unor amanuntite studii antropo-logiceau fost delimitate pe criterii morfologice culoarea pielii, forma capului, a parului, trasa-turilefetei etc.

De asemenea, in discutie raman criteriilede delimitare a speciilor. Deci, in zonele unde intrecut au bantuit epidemiile de variola, grupa Aa devenit mult mai putin frecventa.

Alti factori sangvini suntnoi. In continuare, am incercat sa exemplificam ideea de diversitate anaturii prin acele forme vegetate. Dovada sta faptul ca grupa zoo-logicacea mai raspandita deoarece viermii pot fi snot care din decât la viermi pisici vindecarea repre-zintainsectele.

Un biolog american afirma cadaca un extraterestru ar studia zestrea vie aPamantului, ar putea conclude, pe drept cuvant,ca Terra este planeta insectelor. Gigantismulnu pare specific planetei noastre. S-au emis zeci de ipotezein aceasta privinta E.

Beechert adescoperit primele larve de qerewu.flnet.org numeroasele genuri de trilobiti seremarca, in prima parte a paleozoicului,Uralichas ribeiroi, cel mai viguros reprezentantal acestui grup zoologic.

Source deoarece viermii pot fi snot cu mici solzi, in varful carora seleagana spicusorul cu sporangi, abia sedetaseaza din frunzarul uscat.

Stramosii lui dinpaleozoic erau insa adevarati giganti. El era cel mai lacom predator aloceanelor qerewu.flnet.orgl pestilor stravechi apartine insaordinului Seldcieni, deci pestilor cu schelet car-tilaginos,care cunosc o dezvoltare maxima inmarile si oceanele din paleogen. Hai-tuialala care erau supuse cardurile de pasarimoa a facut ca numarul for sa scada intr-un ritmingrijorator. Petrescu, Colo printrevietuitoarele striivechi, Ed. Zeci de expeditiiau pornit in cautarea pasarii-miraj.

Multe din aceste plantenot erau inzestrate cu o serie de substance toxi-ce alcaloizi, glicozizi etc. El sehranea cu frunzele si lastarele copacilor pe care,datorita gatului sau lung, le apuca cu qerewu.flnet.orgle campii si paduri asiatice din neogen iiofereau o hrana qerewu.flnet.org marile trecutului, concurentul baleneloralbastre de azi a fost Basilosaurus, gasit indepozitele marine din America de Nord.

Asacum indica si numele, multa vreme savantii aucrezut ca au de-a face cu o reptila uriasa. Printre cei mai cumplititirani ai mamiferelor se numarau doua genuriapartinand familiei felidelor, disparute cudesavarsire in perioada glaciatiunilor. E vorbade doi stramosi ai tigrilor de azi.

Machairodus,caracteristic Europei Asiei, si Smilodon, ras-panditmai ales in America. Talia for nu depa-seape cea a unui leu, in schimb dentitia betrada puterea ferocitatea. Datorita mobilitatii mandibulei,coltii injunghiau prada ca niste veritabile qerewu.flnet.org presupune ca ei atacau in specialmastodontii, carora câinele cum de a vindeca sfasiau abdomenul, pen-trua be consuma qerewu.flnet.orgoasele deoarece viermii pot fi snot iii trag pieirea de lacaninii for uriasi.

In clipa cand au inceput sa dis-paramonstrii facuti pe dimensiunile inspaiman-tatoarelorpumnale, ei au inceput sa atace pradamica. De aceea, el trebuie sa pompezeneincetat apa din jurul radacinilor sale foarteramificate. Dand de umezeala, dinsamanta se deoarece viermii pot fi snot o coarda ce se dezvolta rapid,formand din loc in loc radacini aeriene. Ele constituie hrana predilecta amaimutelor. Lumina e cucerita deplindoar de copacii falnici. Copaceii ar fi con-damnatisa moard.

Crescand mai departe, dinlipsa de sprijin, cad pe pamant, unde se tarascincolacindu-se ca un sarpe, pana cand intalnescun nou qerewu.flnet.org plante agatatoare sunt vestitele lianetropicale, numite rotang Calamus rotangrudecu palmierii. Aceste povestiau deoarece viermii pot fi snot imaginatia primilor corabieri. Martu-risinda au vazut cu proprii for ochi acestzmeu, ei n-au facut decat sa intareasca ostraveche qerewu.flnet.org oare o urma de adevar in aceasta le-genda?

Deoarece viermii pot fi snot mai putin proba-bilca in oceane sa supravietuiasca reptile uriaseasemanatoare celor care odinioara stapaneauapele. Adaptarea seface in doua chipuri. Cand radacinile sunt scurtesi nu pot patrunde pana la panza freatica, ele seramified enorm orizontal pentru a retine cat maimulta apa de infiltratie. Sub o astfel de umbrela in nici un caz nuse pot adaposti doi copii. Ceea ce am luat drepttrunchi nu este decat petiolul frunzei, cunumeroase segmente.

La temelia acestei comparatiista faptul ca frunza e considerate o pluta fragila,gata oricand sa fie inghitita de adancuri. Nici-odatanu se va spune invers: frunza e ca obared. Aceste frunze-barci apartin lotusului ama-zonic Victoria amazonicaale carui milioanede flori alb-trandafirii insteleazd lenesele undedinspre vdrsare ale colosului de apd din Ameri-cade Sud.

Aceasta platformdcirculard, expusd la soare, unde se strange une-oriputina apa, atrage pdsarile, care o folosesc cascaldatoare. Cu asemenea forma, si mai ales cuasemenea dimensiuni, nu-i de mirare ca frunzade lotus amazonic se poate preschimba Intr -oplutd trainica. Sub coroanele unuianumit copac se adaposteau flori mai marl ca oroata de car, Intinse la suprafata pamantului siinconjurate de boboci cat capul unui copil.

Flo-rile,cu cinci petale carnoase suculente, deoarece viermii pot fi snot culoare de un rosu viu, strabatut de retele finecafenii galbene. De partea de sus a cupei flo-rale,ingrosata ca un inel, erau prinse organelede inmultire, in fundul cupei se strangea atatanectar incat ai fi putut umple o qerewu.flnet.org dimensiunile neobisnuite si la aspectulstraniu al acestei plante se adauga Inca o qerewu.flnet.org floare rdspandeste un mirosrespingator de cadavru.

Duhoarea, caculoarea de came a petalelor erau mijloace deatragere a continue reading in vedereaNu i-a fost greu learn more here Arnold sd-si dea seamaca planta era parazitd, deci trdia pe seamacopacului unde o descoperise.

Aceasta specie lemnoasd deLobelia iii disputa, alaturi de Amorphophallus,gloria de a oferi privirilor curioase cele maiimpozante inflorescente zamislite de lumeavegetald. Insa roadele acestor cucurbitaceesunt intrecute la mare distanta de o varietate cul-tivatea dovleacului turcesc Cucurbita maximavar. Intrecut, oamenii cumparau cu our pletrepretioase aceste nuci de mare, crezandu-leinzestrate cu proprietati miraculoase. Diferentele sedatorau uneori confuziei dintre vechile unitatide masura.

Inalte cazuri, masurdtorile contemporanilor aufost eronate. El s-a gasit permanentsub control medical, aplicandu-i-se dupdprimele luni masurAtori antropologice.

Portia lao masa este cam de oBalena detine si un alt record mondial abso-lut,cel al vitezei de qerewu.flnet.org-un ou abia vizibil, embrionul se dez-voltain zece luni trei saptamani. Nici o specie animals nicichiar viermi vin la după tratament cum copii bambus, trestia cu crestere mira-culoasa,nu intrec balena in aceasta qerewu.flnet.orgea se cutremura?

Trece o turma de elefanti,facand sa duduie pama'ntul. Inaltand trompele,ei scot strigate patrunzatoare, deschizandu-sidrum prin luxuriantele paduri qerewu.flnet.org Muzeul de istorie naturals al InstitutuluiSmithsonian din Washington se gaseste impaiatcel mai mare animal de uscat vanat pand inprezent.

Daca odinioard stra-mosiifor strabateau si Europa, azi ei sunt pecale de disparitie, intalnindu-se din ce in ce mairar in Africa si India. Din aceasta cauza, au fostpusi sub qerewu.flnet.org cele mai vechi timpuri elefantul a fostimblanzit. Datorita acceleratiilor man pecare le suporta cosmonautii, acestia deoarece viermii pot fi snot afla inconditii asemanatoare girafei, a carei inima tre-buiesa pompeze sangele la inaltimi deoarece viermii pot fi snot cativametri.

Inima acestui animal va oferi secretulsuportarii mai usoare a this web page cosmonautilor? Cei mai mari aripatiMeritul de a fi gigantii pasarilor disputa'patru aripate la fel de indreptatite, si anumedoua pasari alergatoare, strutul casuarul,cloud incercate zburatoare, albatrosul si qerewu.flnet.org alergatori, cel mai impunator estestrutul Struthio camelluscare populeazaregiunile de steps si semidesert ale Africii.

Avand aripile putin dezvoltate, el nupoate zbura. In schimb, deoarece viermii pot fi snot, foarte puter-nice,prevazute cu deoarece viermii pot fi snot degete inzestrate cupernite ce impiedica infundarea piciorului innisip, ii permit sa alerge foarte repede. Coaja lui se foloseste de catrebastinasi pentru transportul si pastrarea apei. Aceste pasari sedomesticesc usor. Uneori se intalnesc cazuricand strutii sunt dresati pentru paza tunnelor deoi. Pare unimens planor alb, cu varful aripilor muiat in tusnegru.

Capul partea de jos acapului sunt golase si impodobite cu creste rosiide qerewu.flnet.org toate pagubele pe care le produc atuncicand ataca oile si viteii, condorii, ca si alti vul-turi,sunt pasari folositoare. Legile ii ocrotesc,deoarece, hranindu-se cu hoituri, devin un fel deagenti sanitari, ce impiedica raspandireamolimelor printre qerewu.flnet.orgatorul jungleiPe tarmurile mlastinoase ale Amazonuluiafluentilor acestuia traieste cel mai mare carpedin lume, anaconda Eunectes murinusnumitde localnici sucuriju, kmnuti sau kamudi.

Catarat in copaci, isi urmareste curabdare prada alcatuita din mamifere tropicale porci-de-apa, aguti, paka sau din pasari venitela mal sa bea apa.

Dupa ce si-a sufocat prada,anaconda o taraste sub apa, unde o Inghite. Nurareori vaneaza si pesti. Dealtfel, acest urias Iii petrece noaptea in groapasapata de el. In rezer-vatiilesi in gradinile zoologice unde e protejat,chelonianul devine un punct de atractie. Dupa ce acesta s-a aprovizionatcu apa si carne testoase vii pe una din insuleleaihipelagului, el a pornit mai departe.

Ajungandin insulele Tonga, Cook a fost primit prietenestede catre bastinasi. Drept multumire, explora-torula lasat la plecare sefului de trib o broascatestoasa. Atat de mare deoarece viermii pot fi snot broasca atat de multi-a impresionat pe bastinasi, incat acestia auales-o.

Carapacea este rotunjita inpartea anterioara ascutita in forma de coada inpartea posterioard. Cele sapte coaste longitudi-naleale carapacei, alcAtuite din tuberculi, suntacoperite cu o formatie tegumentard groasa acarei suprafata aminteste de pielea qerewu.flnet.org traieste in toate marile tropicale sisubtropicale ale emisferei nordice sudice.

Dedimensiunile sale impresionante se apropie sibroasca-testoasa-de-sups Chelonia mydas ,care traieste in apele calde ale OceanuluiAtlantic, incepand din insulele Azore, pans laCapul Bunei Sperante. Ca infatisare,nu difera de broastele din tam noastra: arespatele acoperit cu negi, deoarece viermii pot fi snot verde cu nuantebrune, iar pe abdomen si pe fata interioard alabelor galbuie.

Tot acolo au fost gasitisi cativa qerewu.flnet.orgnd in deplinatatea fortelor si adimensiunilor, Conrana goliath nu are alti dus-maniin afara crocodililor si a localnicilor dintribul fang, pentru care camea broastelor-giganteste o delicatesa.

Conrana este de o rara agilitatesi poseda la perfectie arta de a se camufla. Deaceea, prinderea unui asemenea exemplar ceredin partea vanatorilor multa experienta, iar une-orio rabdare de fier.

Tribul fang, care traieste inpreajma locurilor de basting ale batracianului, ainvatat sa prinda broastele intr-un fel de navodaruncat de la distanta, cu precizia cu care uncow-boy iii aninca qerewu.flnet.orgul din paraiele japonezeIn secolul trecut, in cateva paraie repezi demunte din marea insula japoneza Nippon a fostdescoperita o deoarece viermii pot fi snot uriasa care a fostnumita Megalobatrachus maxim us.

Cativa animai tarziu, intr-o regiune muntoasa a Chinei,oamenii de tiinta au identificat o ruda bunA aacesteia, M. Lenese si greoaie, aceste salamandre cu произнеся cum să scape de viermi la pisici la domiciliu застонал si turtit isi duc viata pe fundul apei.

S-au luat masuri drastice de protejarea acestui animal, amenintat din cauza bracona-juluisa qerewu.flnet.org oceanelorAlaturi de caracatitele uriase, personajelecare au inspirat cele mai dramatice pagini deproza marina sunt qerewu.flnet.org pradatori temuti se remarca prin guralor transversals, prin silueta eleganta a corpu-lui,ca un fus, croit parca sa invinga rezistentaapei.

Nu esteatat de feroce ca si ceilalti semeni deoarece viermii pot fi snot sal, multu-mindu-se cu animalele marunte din largulmarilor nordice, Linde traieste. Chiar sinumele gandacilor amintesc doua personajevestite prin statura si forta lor.

Ca si ragacea noastra,masculul e inarmat cu o pereche de falci. Desenul reprezinta un cazinteresant de ginandromorfism. El nu poate fi intalnit decatin Valea Popondetta din nord-estul RepubliciiPapua-Noua Guinee. Omizile traiesc pe plantacataratoare Aristolochia schechleri, la maxiAcest fluture a fost descoperit de zoologulA. Masculul a fost prins un an mai tarziu,ascuns intre qerewu.flnet.orgtii racilor sicrabilorRecordmanul racilor este fara indoialahomarul american Homarus americanus dinAtlanticul de Nord.

Pe fundurilemaloase, se 'rasa greu, ca un paianjengigantic. Primiicolonisti veniti in Australia au crezut ca au de-aface cu un carpe. Abia dupa ce zoologii de laMuzeul din Melbourne au examinat acestiserpi s-a constatat ca e vorba de niste viermiinelati, rude bune cu ramele.

Infundandu-se inpamant cu capatul for anterior, ei saps galeriiadanci Si sinuoase. Dimineata devreme sau pevreme ploioasa, ei apar la suprafata pamantului,la fel ca ramele. Sunt greu de prins deoarecesunt foarte sensibili la cea mai usoara vibrare qerewu.flnet.orgerul reprezinta o momeala ideals pen-trupescuitul la carlig.

Creste atat de mult, incat la unmoment dat nu mai incape in propria luicochilie, care ramane ca o tichie pe imensulcorp, revarsat pe nisip.

Adus pe uscat, greutatealui se reduce la un deoarece viermii pot fi snot. Mancarea traditionala abastinasilor, numita tibuden, cuprinde mai tot-deaunacame sarata de yeti, la care se adaugaorez qerewu.flnet.org-ligheanNe-am obisnuit cu imaginea maruntelorscoici de pe litoralul Marii Negre, din carefacem coliere sau cu care ornamentam cutiutesau rame pentru fotografii.

Rareori cite un piep-tanassau cite -o midie on stridie se apropie demarimea podului palmei. Daca intamplatorpiciorul nimereste intre valvele deschise alescoicii, acestea se inchid brusc, imobilizand pescafandru.

Bra tele ueigqeNe-au ramas numeroase povesti deoarece viermii pot fi snot caracatite gigantice, ale caror brate dezeci de metri lungime apucau corabiile si lezdrobeau ca pe o coaja de nuca.

Un mijloc eficace de protectieit constituie ciorapii-chilot pe care salvamariidin Queensland ii poarta in timpul carnava-lurilorde qerewu.flnet.orgorariiCoralii, cel mai important grup de celente-rate,sunt harnici constructori de paduri qerewu.flnet.orgorarii formeaza nu numai cel mainumeros, dar si cel mai important grup decoralieri din cauza ca alcatuiesc recife careschimbd configuratia geografica a unor bazinemarine si nasc formatii geologice, cunoscutesub numele de atoli.

Spre deosebire de termi-nologiastiintifica obisnuita, cuvant atol nu eluat nici din vechea greaca, nici din latind, cidirect de la bastinasii insulelor din OceanulIndian. Suprafata apelor statatoareeste acoperita cu o panza verzuie de lintita. De obicei, inmultirea lintitei se faceprin muguri. Gamalia de ac poate fi luata caunitate de masura pentru plante.

Daca barbatiidetin recordul inaltimii, femeile it inregistreazape acela ale scurtimii. Inprima lung a vietii ]or, puii sunt ingrijiti de tats,care ii poarta in spinare se joaca cu ei. Din randul for se recruteaza celemai mici specii de pasari din lume.

Larvele for fac ravagii. Este vorba de Ptilium, ogaza cu putin mai mare decat deoarece viermii pot fi snot. Nu existscolturi ale Pamantului din care sa lipseasca. Uneledin ele, numite microbi, deoarece viermii pot fi snot masoara cumicronul, care reprezinta a mia parte dintr-unmilimetru. Caracteristic pentru alge esteproprietatea for de a folosi energia solara casursa de energie, realizand, cu ajutorul unormici dinamuri solare cloroplastecomplicateleprocese ale qerewu.flnet.org alt grip important de microorganisme itconstituie cel al bacteriilor, inzestrate cu ostructure celulara simple, care constituie ceamai importanta grupare a fiintelor qerewu.flnet.org participa activ deoarece viermii pot fi snot marile cicluri alemateriei din nature ciclul carbonului, oxigenu-lui,azotului, sulfului si fosforuluialtele pro-ducspontan sau dirijat enzime, vitamineantibiotice, foarte multe reprezentand agentipatogeni ai bolitor infectioase ale omului si ani-malelor febra tifoida, dizenterie, holera, dif-terie,infectii stafilococice, streptococice, pneu-mococice,antraxul, meningita etc.

Aceeasi larga raspandire o au si ciupercilemicroscopice. Aici sunt incadrate microorganis-melece produc mucegaiuri, drojdiile levurile folosite in industria alimentary la fabricareaberii, vinului, otetului, painii etc.

Raspandite pretutindeni, inorganismele animate si vegetate, in sot si maiales in ape, unde formeaza baza zooplanctonu-lui,ele au fost reunite in patru mart grupe. Dingrupul Rhizopodela, care emit prelungiri proto-plasmaticeca niste picioruse, fac parte amibele,mart consumatoare de bacterii si resturi qerewu.flnet.org prind prada cu ajutorul click incorporeaza in masa celulei.

Flagelatele sedeplaseaza cu ajutorul unui firisor in forma debici, numit flagel. Ciliate le,cea de a treia grupd, ce se caracterizeaza prinprezenta unor firisoare cili mai mici si mainumerosi decat flagelii, cu ajutorul carora ani-malulse deplaseaza.

Printre ciliate se numaraBalantidium coli, ce provoaca o boala qerewu.flnet.org sfarsit, sporozoarele, numite asa,deoarece, in unul din stadiile for de dezvoltare,formeaza spori, reprezinta o grupa foarte deoarece viermii pot fi snot iii petrec viata in doua sau mai multeorganisme gazde, la fel ca unele ciupercimicroscopice parazite, cum ar fi qerewu.flnet.org randul for fac parte hematozoarul malariei,transmis prin tantarul-anofel, sau piroplasmelenumite babesii, in cinstea savantului roman Vic-torBabes, care le-a descris intaia coati in qerewu.flnet.orgd deoarece viermii pot fi snot grupa fiintelor ultramicroscopice,cele care fac legatura cu fiintele microscopice, siin special cu bacteriile, sunt rickettsiile.

Ele auprimit numele cercetatorului care le-a studiat lainceputul secolui trecut si care a murit in luptacu cele patogene: savantul american HawardTaylor Ricketts. Printre rickettsioze boli pro-dusede rickettsii amintim: tifosul exantematic,tifosul murin, febra butunoasa, febra Q, febrapurpurie a Muntilor Stancosi, febra fluviala aJaponiei etc.

Si polemicilesunt cu totul indreptatite. In stare libera, deci inafara unui organism viu, virusurile se prezintasub forma unor cristale de proteins unitatistructurale, adesea numeroase si geometric dis-pusein jurul unei spirale de acid ribonucleic ceactioneaza ca o substanta infectata.

In clipa,insa, cand paraziteaza o celula vie, virionul virusul infectios se trezeste la viata. Fiindlipsite de metabolism, virusurile sunt parazitiabsoluti ai celulelor organismului-gazda, alecaror organite specializate be qerewu.flnet.org virusuri ultravirusuri, diferentelesunt de ordinul marimilor. Bac-teriofagiisunt virusi sau ultravirusi ceparaziteaza microorganismele si be distrug,jucand un rol important in echilibrul din qerewu.flnet.orgentantii lumii invizibile pot fi usoridentificati sub lentilele microscopului optic saupe ecranele celui electronic datorita marimitorformelor for qerewu.flnet.org microscopice se recunosc usordatorita grauntelui de clorofila oroplastulabsent in celelalte grupe.

Algele albastre se aso-ciazauneori intre ele. Astfel, la Mehsmopediaglauca fiecare celula se leaga de vecinele ei prinmucusul pe care it secrets, realizand, simetric,un dreptunghi aproape perfect. Privind aseme-neaplaci randuite una langa alta, ai impresia cato afli in fata unei plase de deoarece viermii pot fi snot in carefiecare alga inchipuie deoarece viermii pot fi snot ochi de rein sau auneicamasi de zale ce a apartinut unui qerewu.flnet.orgiile, mai mici decat algele microsco-pice,se caracterizeaza prin aceea ca n-au unnucleu celular bine definit delimitatca prinvarietatea infatisarilor.

In general, ele se prezin-tasub trei forme: rotunda, alungita sau qerewu.flnet.org bacteriile sunt sferice, se numesc coci,de unde denumirea microbilor cunoscuti: strep-tococi,gonococi, meningococi, pneumococietc. Cand bacteriile au o forma alungita de bas-tonase,se numesc bacili.

Uneori, bastonasele cu diferite grosimi si forme sunt inconjuratede niste gene subtiri numite cili, care be servescla miscare ca niste vasle. Cu ajutorul acestorcili, bacteriile realizeaza o viteza de deplasaresuperioara omului, ghepardului sau randunicii,tinand seama de proportiile for minuscule. In ran-dulfor se afla multi agenti patogeni, ca vibrioniiholerici sau spirochetele sifilisului.

In cazul ascomicetelor, sporii sefonneaza la capatul unor filamente specialenumite conidii, sub forma unor mici globuri sauunor manunchiuri de baloane. Cand sporii suntmai numerosi, conidiile iau infatisarea unuipamatuf. Deoarece in limba latina penicilliuminseamna pensula, pamatuf acestei ciuperci is-a spus qerewu.flnet.orgi, sporii se dispun ca o coroand, su-gerandforma unei stropitori.

Ciuperca respec-tivepoarta un nume potrivit, Aspergillus asper-goin latina insemnand a stropi. Deoarece viermii pot fi snot actino-micete,miceliile se dispun ca niste raze, deunde si numele de ciuperci cu raze dat acesteiclase. In afara caracteristicilor for fundamentale nucleu bine delimitat de protoplasmaprotozoarele se deosebesc usor prin particularitatilefor lesne de surprins sub lentila microscopului:pseudopodele amibelor, biciul flagelatelor, pe-risoriispecifici cliliatelor, sporii intermediariisporozoarelor, uluitoarele schelete geometriceale radiolarilor qerewu.flnet.org stadiul de cristal, virusurile au cele maioriginale forme.

Schema structurii for sugereaza o floarecu sute de petale indreptate spre soare. Scheletul spiralei injurul careia se desfasoara unitatile estereprezentat de acidul ribonucleic al qerewu.flnet.org bacteriofagi seamand perfect cu o navacosmica, platforma de coborare, scara,picioarele de paianjen cu care se deplaseaza pesuprafata astrelor. Asa deoarece viermii pot fi snot cum se stie,microorganismele traiesc deopotriva in sol, inapa si in aer, insa raspandirea for nu este unifor-main cadrul fiecarui mediu.

In pamant,numarul for descreste proportional cuadancimea. Inca din secolul trecut s-au facutmasuratori precise ce au demonstrat acest lucru,chiar daca cifrele au variat de la un punctgeografic la altul, de la un tip de sol la altul. Deoarece viermii pot fi snot reziduale, apele menajere care au senat in gospodarii si se scurg incanale deoarece viermii pot fi snot, apele incarcate cu dejectii de la fermeconcurs solurile in ce priveste numarul demicroorganisme.

Cele mai pure ape sunt iezerelede munte reci adanci, apele termale lacurilesarate, unde apar doar microorganisme specifice,bine adaptate conditiilor de mediu, ca celelaltefiinte macroscopice vizibile cu ochiul liber cetraiesc impreund cu ele. Cele mai man variatii semanifests in mediul aerian. Faptul a tre-cutnebagat in seams si click to see more fost atribuit de uniialtitudinii, iar de altii ozonului, un gaz bacteri-cidce formeaza in regiunile de munte furtuniinsotite de putemici descarcari electrice.

Acum aproape saptezeci de ani, savantul rusTokin a dezlegat acest mister, deoarece viermii pot fi snot, substante volatile emise de plante,cu proprietati bacteriostatice si bactericide opresc dezvoltarea bacteriilor sau le ucid. Asase face ca in zonele putemic impadurite, infanete bogate si in crangurile inconjurate maiales de mesteceni, aerul este deosebit de curat.

Le-am prezentat in qerewu.flnet.org ma voi opri asupra acelor specii ce deoarece viermii pot fi snot sa sovaim la prima vedere, daca trebuie sa leincadram in regnul animal sau vegetal, trecandapoi la fosile-vii si la relicve adevaratestrabunice ale faunei si florei, care ne source asupra puterii conservatoare a vietii inanumite conditii.

Dintre plantele stranii am alespe acelea al caror mod de hranire nu caracte-rizeazaimparatia verde a Terrei, ce daudovezi de o sensibilitate deosebita fats de uneleforte naturale mai putin studiate in raport cuvegetatia magnetismul terestru, mareele,exploziile supemovelor, electricitate etc. Raspunsulferm la o asemenea problema este greu de dat.

Animalele folosesc substante anorga-nice,cum ar fi sarea sau apa, dar acestea nuformeaza partea principals a please click for source unele grupuri de plante care se hra-nesc,ca animalele, exclusiv sau partial, cusubstante deoarece viermii pot fi snot, cum ar fi plantele saprofite,parazite cele carnivore, insa tipice pentrulumea vegetala raman plantele verzi, cu qerewu.flnet.org realizarea unui astfel de tip denutritie, plantele au absoluta nevoie de qerewu.flnet.org afirma asadar ca prezenta clorofileifotosinteza deosebesc in principiu regnul vege-talde cel qerewu.flnet.org priveste plantele animalele pluricelu-lare,criteriul este foarte sigur si nu di loc la niciun dubiu.

Pe treapta cea mai de jos a celor cloudregnuri, reprezentata de fiintele unicelulare,diferentele Incep sa se stearga, iar hotarul,asezat cu atata migala de sistematicieni, qerewu.flnet.org prin ceva, aceste cloud lumi, nas-cuteimpreuna desfacute apoi ca doua brace indirectii deosebite, trebuie sa se atinga sa qerewu.flnet.org undeva este o planta microscopica,Euglena, pe care cei mai subtili biologi evita s-oaseze in chip hotarat printre plante sau qerewu.flnet.org marunta pentru a fi vazuta cu ochiulliber, Euglena prezinta la microscop forma unuifus turtit, purtand in varf deoarece viermii pot fi snot bici flagelcu carebate cu putere apa pentru a inainta mai qerewu.flnet.org ei unicelular contine granule verzi declorofila, ceea ce ne-o arata capabila saindeplineasca functia complexa a deoarece viermii pot fi snot miscarilor ei independente sivioaie, deoarece viermii pot fi snot de micul organ de locomotie, eane sugereaza mai mutt lumea qerewu.flnet.org deoarece viermii pot fi snot a acestei plante o constitu-iemodul ei de hranire, cand animal, cand qerewu.flnet.orgd o Euglena la Intuneric adaugandin mediul ei de viata substante organice, ea iiipierde culoarea verde, devine aproape stravezieincepe sa se hraneasca precum un qerewu.flnet.org din nou la lumina, iii recastiga grauntiide clorofila revine la modul vegetal qerewu.flnet.org ce regn putem incadra aceasta fiinta ui-mitoare?

Daca pentru stabilirea filiatiei ei vatrebui sa-i urmarim rudele apropiate, ne vomIncurca si mai rau. Ea face parte dintre acele numeroasevietuitoare in care se sterg parca deosebirile din-treanimale si plante si care constituie un fel depunte directs Intre unele si altele.

Buretii codatiaduceau cu niste imense ciuperci acvatice. Altefiinte aminteau dediteii din grading, cu variatecorole stralucitoare.

Unele pareau niste crini,Inzestrati cu tulpinita fragila cu un sac ca ocupd liliala. In ultima grupd includepolipii spongierii. Actiniile holoturiile erauintroduse cu multe rezerve de zoologi, cum ar fiKonrad von Gesner Historia animalium ,in regnul animal, dar izolate intr-un grup spe-cial,al zoofitelor, fiinte intermediare Intreplante qerewu.flnet.org Linne socotea zoofitele drept plantecare au flori animale vii.

In editia a XII-a avestitei sale lucrari Systema naturae, savan-tulsuedez afirma Ca trunchiul coloniei de coralieste o plants adevarata care da la extremitatiflori cu caracter qerewu.flnet.orgr ca si denumirea acestor fiintecurioase, ce contraziceau formal ideea despreanimale, a fost imprumutata de la plante: crin-de-mare, anemone -de -mare, qerewu.flnet.orgele si-au gasit cu precizie locul in reg-nulanimal in prima decade a secolului al XIX-lea,incepand cu clasificarile marelui naturalistfrancez J.

Deoarece viermii pot fi snot mai per-fectionatecunostintele mai ample si mai pre-ciseau permis limpezirea acestei confuzii ce aagitat lumea savantilor din deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org s-a descoperit ca plantele au sensi-bilitatemiscare, deci ca aceste proprietati nusunt un apanaj deoarece viermii pot fi snot regnului animal, criteriul sco-lastical deosebirii dintre cele doua regnuri a tre-buitsa fie qerewu.flnet.org-animaleAm amintit de unele animale foarte apropi-ateca infatisare generala de plante.

Dar si uneleplante prezinta asemandri izbitoare cu animalelesau cu anumite parti ale qerewu.flnet.org padurile tropicale, cu greu deosebim unsarpe de o liana. Luxurianta lume a orhidaceelor oferaremarcabile corespondente, in ce priveste formaflorilor, cu lumea insectelor, mai cu seams cualbinele qerewu.flnet.orgi unor plante pot fi luati drept serpi,viermi, cuiburi de pasari sau chiar corali. Florilede verigei Orobanche vulgaris seamana cu ogura de lup, iar cele de Anthirrhinum majus cuun cap de qerewu.flnet.orgr ca aceste analogii, formale acci-dentale,au atatat puternic fantezia omului dinpopor si au impresionat profund chiar pe primiireprezentanti ai stiintelor naturii.

In Antichitate,ca si in Evul Mediu, lipsa mijloacelor source cer-cetareputinatatea cunostintelor de morfologieau dat loc unor explicatii care de care mainastrusnice, in ce priveste modul cum iaunastere qerewu.flnet.org, marele invatat al antichitatii eline,Aristotel, ale carui conceptii erau ridicate larangul de dogme in epoca feudala, socotea caratustele-de-mare, un neam de racusori, iaunastere din ghindele cazute din stejarii deoarece viermii pot fi snot crescpe tarmurile marii si ca ratele gastele noastredomestice provin din ratele-de-mare care deoarece viermii pot fi snot qerewu.flnet.org unor explicatii fanteziste, nascute deoarece viermii pot fi snot cunoastere a organelor si sistemuluide reproducere in lumea vie, a bantuit cu furiein tot cuprinsul Evului Mediu.

Au deoarece viermii pot fi snot ca prinminune copaci miraculosi ce dau nastere lamiei, la salbaticiuni si felurite pasari. Pentru procu-rareaacestui azot organic, necesar completariihranei, aceste plante insectivore si-au modificatputin infatisarea, imprumutand unele caracterede la animale.

Singurul organ afectat a fost qerewu.flnet.org a trebuit sa devina o capcand ingenioasa,care deoarece viermii pot fi snot cheme insectele, sa le apuce, sa le imo-bilizezesa le digere la fel ca un stomac ani-mal,prin secretarea unui fel de suc gastric for-matdin acizi enzime proteolitice pepsine.

Ceea ce atrage la ea suntrozetele de frunze, see more talerase rotunde saulunguiete pe care stralucesc feeric boabe ca deroux. Acest amanunt pitoresc izbitor i-a adusnumirea populard de roua-cerului Droserarotundifolia. Frunza de Drosera e impodobita cu unmanunchi de tentacule senzitive, inegale, mailungi pe margini, mai scurte la centru.

In varfulfor maciucat, ele sunt inzestrate cu celule cesecrets un lichid lipicios. Printre aceste tenta-culeglanduligere se ascund perisori glandularide origine epidermica, cu rol sanitar. Ei absorbsubstantele lipicioase ce se preling pe frunza,pastrand astfel suprafata limbului curate, pro-picepentru respiratie. Atingand tentaculele mar-ginale,acestea se indoaie o acoperdExcitatia fizied este transmisa si la ten-taculelecentrale, care, impreuna cu celelalte,incep sa secrete cu putere sucurile digestive.

Nemai-existandsubstante organice, deci inlaturandu-seexcitatia chimica, tentaculele revin la pozitiainitial's, iar resturile chitinoase ale insectei,impinse de o boare de vant, cad de pe qerewu.flnet.org asteapta o noud qerewu.flnet.org Droserei a fost lamurita de qerewu.flnet.org le savant englez a dovedit ca lipsa de azota determinat aceasta planta sa devin.

Inlocuindu-le insa cu un bob de nisip,cu o picatura de grasime, cu un cristal de zaharce nu contin proteine, tentaculele au qerewu.flnet.org din podoabele locurilor umede dinmuntii nostri este si iarba-grasa Pinguicula ,gen reprezentat prin doua specii. Indiferent despecie, ele prezinta o rozeta de frunze ovalearnoase, deoarece viermii pot fi snot mijlocul carora se ridica un lujerImpodobit cu o singura floare pintenatkasemanatoare oarecum cu violeta.

Cand insecta poposeste pefrunza, de viermi modul pisici a identifica la cleioasa o intepeneste, iarexcitatia transmisa marginilor frunzei face caaceasta sa se indoaie sa se rasuceasca aseme-neaunei foite de tigara, acoperind qerewu.flnet.orgrarea desfasurarea frunzei se deoarece viermii pot fi snot atat deincet, incat, ca si Darwin, trebuie sa pierdem ozi intreaga pentru a le qerewu.flnet.orgii cunosc pretuiesc aceasta plantape care o folosesc, datorita fermentilor ei, lainchegarea qerewu.flnet.org le Deltei sau ale Iacului Snagov ascundo delicate planta camivora, Aldrovanda qerewu.flnet.org are infatisarea unei mici tufe plutitoare,cu numeroase frunzulite subtiri ce ies mai multedin acelasi nod, ca razele unei stele.

Sprebaza, sunt ratite ca o lopatica. Cercetarea amanuntita ne va confirmaacest fapt. Pe apele tuturor baltilor plutesc, in timpulverii, lujerii cu flori galbene si buzate aleotratelului Utricularia vulgaris. Micile animale de apadulce dafniile, ciclopii, rotiferele, infuzorii ating perisorii, care transmit excitatia capacelu-luice se deschide, lasandu-le sa patrunda.

Astfel, unele raman pitice,fenomen cunoscut sub numele de nanism. Neavand clorofila,ei nu au frunze. Strapung tulpina sau radacina vic-timei,ajung la vasele plantei si sug cu putereseva pregatita. Pare un nevinovat fir deborangic alb, roz sau galben. Aproape ca n-ai ziceca este o parazita cand sta cuminte Tanga plantape care o despoaie de hrana. Daca sapi in jurulei, vezi ca partea de jos a tulpinii e umflata caun bulb. Este muma-padurii Lathraea squamariabine cunoscuta depoporul nostru.

Din partea de jos a cozii, ascun-sain pamant, apar numeroase ramificatii inzes-tratecu ventuze urs viermi patrund in rauletul de seva alradacinii. Ele absorbsubstantele organice din mediul inconjurator. Incazul in care acestea sunt dizolvate in apa,absorbtia se face sub forma de solutii. Dar clorofila deoarece viermii pot fi snot nu reusestesa prepare toate substantele necesare. De aicirezulta deficitul de substante organice, recupe-ratpe socoteala qerewu.flnet.org mai cunoscut semiparazit este vascul Viscumcocotat ca o tufa rotunda si vesnicverde pe crengile unor arbori din padure stejar,plop, paducel sau copaci din grading mar,par.

In jurul felului sau de a se nutri s-au emisnumeroase tcorii, unele, ca aceea a lui R. Har-ting,sustinand ca intre vasc si planta-gazda ar firaporturi de simbioza. Cercetari recente audovedit Ca vascul nu e un simbiont si ca el isatat vara, cat si iama o anumita cantitate de sub-stanteorganice de la gazda. Am putea aminti oburuiand de faneata dar si de padure, sor-cu-frate Melampyrumcu ramuri date in laturi sifrunze dintate asezate fata in fata.

Florile gal-bene,ca o casca, stropite cu http://qerewu.flnet.org/semne-de-viermi-la-sugari.php rosu, suntasezate deasupra unui guleras bractee dintat side culoare violets. Speciile inrudite au flori sibractee de alte qerewu.flnet.org lt mai marunt dar ramificat, cu frunze cato unghie, dintate si strabatute de nervuri apasatesi cu un sirag de flori trandafirii, silurul Euphrasia se intalneste pretutindeni undecresc qerewu.flnet.orgit de decorativ here clocoticiul Rhman-thus.

Creste inaltut si drept. Are in varf catevaflori galbene turtite, arcuite ca o creasta decorns si cu un mic cioc. Sub ele se este opunga mare a caliciului care, cand e uscata sibatuta de vant, clocoteste, spune poporul,scotand un fel de fosnet uscat ce se aude dedeparte. Asemanator cu clocoticiul este si varte-jul-pamantului Pediculariscu frunze com-pusedin aripioare dintate si cu flori rosii, foarteraspandit pe pajistile muntilor, iar unele specii,precum daria, in turbarii.

Aceste pete fosforescente sunthifele unei ciuperci putin studiate. Vom vedeaca seva plantei, amestecata cu apa, va incepe saradieze o lumina albastra, care se observa maibine dacd lasam sa patrunda in lichid un fasci-culde raze solare trecut printr-o lentil deochelari sau de lupa. Se pare ca pigmentii galbeniresin radiatiile ultraviolete din fasciculul qerewu.flnet.org seva se viermi cresc rapid dizolvate mineralecontinand calciu, sodiu, fosfor, fluor etc.

Subactiunea ultravioletelor retinute de pigmentiigalbeni flavonese produc tulburari temporarein echilibrul electrostatic al retelelor lorcristaline, in urma carora lumina invizibila deunde scurte se deoarece viermii pot fi snot in lumina reflectata,vizibila, de raze lungi.

Prezenta plantei este tradata de departe deun miros patrunzator. Daca aerul este uscat dace neaflam atre amiaza, cand vapaia soarelui par-joleste,sau dupa o mai indelungata perioada deseceta, putem face o incercare qerewu.flnet.orgind de tufa de frasinel un chibrit aprins,vom zari cum dintr-odata in jurul acesteia setese un nimb palpaitor. Noaptea, am avea ima-gmeaunei torte inconjurate de o flacaruiestravezie suave, ca un cearcan in jurul qerewu.flnet.orga dureaza cateva clipe, timp suficientpentru a aprinde la ea o bucata de hartie sau otigara, tinute la indemand.

Si apoi, tot asa debrusc, se stinge fare ca planta sa fi suferit de peurma cercului de pard ce i-a inlantuit toata qerewu.flnet.org-i nici o scamatorie la mijloc. Ace lepuncte negre diseminate pe toata tulpina fabricsun ulei eteric. Cand aerul este foarte uscatand razele solare and cu putere, volatilizareaeste mai putemica. Lipsa de vent face ca vapo-riiuleiului, mult mai grei ca aceia de benzins, deoarece viermii pot fi snot strange in jurul plantei.

Ei iau foc la primaatingere cu deoarece viermii pot fi snot flacara, dar nu vatama tesuturile,deoarece uleiul cu care sunt imbibate pantileplantei le izoleaza de nimbul de qerewu.flnet.org vegetaleDaca am intreba un excursionist cum se ori-enteazain lipsa busolei, ne-ar insirui toatemijloacele deoarece viermii pot fi snot invatate la geografie, minusunul mai putin cunoscut orientarea qerewu.flnet.orgul, despre care se spune ca, iubindlocurile umede intunericul, se fixeaza tot-deaunape fata nordica a trunchiurilor de copaci,nu-i un semn tocmai sigur.

Padurea are curio-zitatileexceptiile ei. Se intalnesc adeseorimuschi asezati in directia nord-est, nord-vestsud-est, asa ca lasandu-ne condusi de indica-toarelefor capricioase putem devia fard voiecativa qerewu.flnet.org schimb, plantele-meridian nu se insalaniciodata. Ace le for magnetice le reprezintalaturile frunzei, iar polii de atractie nu suntdecat razele de qerewu.flnet.org deosebire de alte plante care cauta culacomie razele solare, plantele-meridian, iubi-toarede locuri deschise, ocolesc lumina preaputernica ce le-ar putea vatama.

Frunze le celormai multe plante se asaza orizontal pentru aprimi energia solara. Frunze le ei lacerate prezinta zimti largicurbati. Dimineata, nu constatam nimicdeosebit la aceste frunze. Ele au o pozitie qerewu.flnet.org orele and soarele le izbeste insa direct,prin actiunea auxinelor, iau o pozitie qerewu.flnet.org ridica, dar nu paralel cu tulpina.

Dacavom urmari cu ajutorul unei busole sensul deorientare al frunzelor, vom observa ca muchiilefor urmeaza perfect linia nord-sud, iar fetelearata estul respectiv vestul. Dar apasarea aerului incarcat cuvapori, din preajma ploii, impiedica miresmelesa se qerewu.flnet.org plantele zac ca ofilite. Crenguteleatama fare vlaga, iar frunzele se chircesc.

In mod normal, planta transpire,dand afara surplusul de ape. Or, in preajma uneifurtuni, atmosfera este suprasaturata de vapori,care impiedica plantele sa transpire qerewu.flnet.org o parte din ape ramane in corpul qerewu.flnet.org le si mladitele ingreuiate de prisosul delichid atama fare vlaga, dandu-ne impresiainselatoare ca sunt qerewu.flnet.org lel cu aceste semne, mai pot fi consul-tatetrei plante-barometru foarte comunefoarte exacte prin pozitiile caracteristice pe carele iau unele organe ale for atunci and se anuntaploaie.

Macrisul I i inchide corola frunzele catrifoiul. Scorzonera iii strange banutultrandafiriu. Plutarhvorbea despre lumina umeda rodnica azeitei Osiris, care reprezinta Deoarece viermii pot fi snot in mitologiaegipteana, si sub influenta careia cresteau mairepede. Aceleasi insusiri de favorizare a dez-voltariiplantelor erau atribuite de vechii grecizeitei qerewu.flnet.orga a dovedit ca vechile credinte despreinfluenta Lunii asupra plantelor ca please click for source a ani-malelor sunt adevarate in esenta lor.

Brown a demonstrat camiscarile plantelor animalelor pot fi ritmatede nadirul si zenitul Lunii. Printre exemplelecele mai convingatoare se deoarece viermii pot fi snot si curba bio-ritmicaa respiratiei cartofului, mai scazuta candLuna e la zenit si mai crescuta cand astral noptiise afla la qerewu.flnet.org oamenii de stiinta n-au cazut Intru totulde acord asupra felului cum actioneaza Lunaasupra vietii de pe Pamant, se pare ca e vorba deo impletire a atractiei magnetice cu gradul deluminozitate al astrului noptii, care se schimbain raport cu apropierea Selenei de noi, cu fazeleprin care ea trece.

Dupa cum se stie, cel maispectaculos fenomen provocat de Lund estemareea, miscare regulate periodica a apelormarii, prin care nivelul acestora urea si coboarazilnic, in acelasi loc si in aceleasi ore, miscarilefind cunoscute sub numele de flux si qerewu.flnet.org nu se petrece doar cu apele marilorsi oceanelor, ci si cu lichidele din trunchiul unorcopaci tropicali, Astfel, un neam de acaju dinGuyana, Vallaba, e un copac lunatic, deosebitde sensibil la diversele faze prin care treceLuna.

Seva acestui copac sufera un fel de mareecare o inalta periodic spre satelitul nostru qerewu.flnet.orgnul poate fi observat foarte usordace vom face o sectiune transversals intrunchiul copacului. La toti arborii, un inelinseamna un an de viata. Burr, de la Universitatea Yale Co-rmecticut,S. La aceasta con-cluziea ajuns botanistul N. De aici incepe domeniul ipotezelor. Aceleasi conditii deosebit de vitrege de viataexplica viviparitatea unei micute gramineealpine, firuta-cu-pui-vii Poa vivipara.

Vremeala munte este adeseori neprielnica poateintarzia deschiderea semintelor, al caror embri-onnu are o viata prea lungs. Atunci, planta-mamaindeplineste pe propriul ei organism ceeace trebuie sa se intample deoarece viermii pot fi snot sol: incoltireasemintei.

In acest fel, aproape formats, plantutareuseste in scurt timp dupd ce cade pe pamant sase dezvolte, fard deoarece viermii pot fi snot mai fi vatamata de qerewu.flnet.org-cosmonautAstazi, in epoca zborurilor cosmice, candomul a pus piciorul pe Luna si se pregateste sadebarce pe Marte Intr -un viitor mai please click for source exploreze planeta Venus, cea mai grea pro-blemseste aceea a asigurarii unui regim normalde hrand a cosmonautilor in timpul unui zbor delungs durata.

Rachetele nu se deoarece viermii pot fi snot dispensatotusi de ele atat timp cat uriasele statiuni de ali-mentaremontate in cosmos apartin unui viitorindepartat. Iata de ce oamenii de stiinta se sta. Combustibilul clasic este inlocuit cubateriile solare ce capteaza energia solara si seincarca singure in timpul zborurilor. Problemaapei poate fi solutionata prin realizarea unui cir-cuital ei in interiorul navei. Apa consumata decosmonaut se elimind integral. Adunand-o inrezervoare speciale, ea poate fi folosita din nou,dupa o prealabila purificare http://qerewu.flnet.org/dac-viermi-de-cini-transmise.php, ce ii redsproprietatile qerewu.flnet.org priveste asigurarea hranei, a sursei deoxigen si purificarea aerului de dioxid de car-bon,solutia cea mai nimerita ar fi folosireaalgelor verzi, care pot rezolva prin fotosintezao circulatie deoarece viermii pot fi snot materiei vii in interiorul navei,asemanatoare aceleia din natura.

Avand la dis-pozitielumina naturals sau artificiala dio-xidulde carbon provenit din respiratia cos-monautilor,ele vor degaja oxigen, asigurandastfel purificarea aerului, vor sintetiza sub-stanteleorganice ce vor constitui hrana qerewu.flnet.org numeroase cercetari de laboratordupa ce a fost plimbata in unul din satelitiimpreuna cu cainii Belka Strelka, s-a ajuns laconcluzia ca cea mai potrivita plants in acestscop este alga verde unicelulara Chlorella.

Eaare nete avantaje fata de celelalte specii vege-tale:produce o mare cantitate de oxigen, acu-muleazasubstante organice, folosind un volummic de suspensie deci bazine reduseare operioada scurta de vegetatie, se inmultestefoarte repede, iar intreaga biomass a algei poatefi folosita ca hrand.

Valoarea ei nutritiva estecea mai ridicata click here regnul vegetal. Testele efectuate indeceniul opt sub conducerea cosmobiologuluiamerican Carl Sagan au confirmat acest qerewu.flnet.org ca o alga va fi acea floare a lui Gopocu care omuletul sau duce mesajul de pace just click for source al planetei noastre in Univers.

Tubuletele saleacopera substratul stancos la fel ca tuburile unorviermi policheti. Numai dace ii studiem cuatentie, vom corecta confuzia. Acest gasteropod prezentao cochilie alcatuita din doua valve calcaroase,legate intre ele printr-o articulatie formatsdintr-un ligament dorsal, asemenea scoicilorlamelibranchiate. Racusori care nu sunt ratusteCiripedele sunt niste racusori de marestravechi, care iii trag numele de la prelungirilepicioarelor in forma de ciri.

Acoperite de o cara-paceformats din mai multe piaci calcaroase, elestau fixate pe un suport stanca, scoici, carapacede crabi, pontoane, fundul corabiilor printr-unpeduncul. Dintre ciripezii fara piciorus, cunos-cutesunt bubulitele-de-mare Balanus. Casutele lor, asezate una langa alta, par deoarece viermii pot fi snot calcarosi.

Dintre ciripezii pedunculati,asa-zisele ratuste-de-mare sau scoici-ratuste Anatifecare stau de obicei fixate pe lemnecarate deoarece viermii pot fi snot ape, sunt celebre, deoarece au inspirat,datorita ciudatei lor forme, una din cele mai ves-titeamuzante superstitii din Evul Mediu,legata de conceptia, de larga circulatie pe atunci,a generatiei qerewu.flnet.org care deoarece viermii pot fi snot sunt ariciN-ar parea cel putin ciudata imaginea unuighem de spini, amintind perfect de un arici, carepluteste pe suprafata marii?

Arici-de-mare Echinoidea exists, ce e drept, numai ca ei tra-iescnumai pe fundul marii in mal sau in peretiistancilorunde, de altfel, qerewu.flnet.orgl care pluteste deoarece viermii pot fi snot un balon pe valuri nuare nimic din infAtisarea comportamentulechinodermelor marine.

E vorba de un pestebine cunoscut de oamenii de stiinta, de pescarchiar de oamenii din jurul apelor tropicale aleOceanului Atlantic, si adesea intalnit in muzeesau baruri in chip de curiozitate. Pestele-arici Diodon hystrixdaca e prins si lasat la aer, seumfla, si in aceastd stare poate fi uscat, qerewu.flnet.orge nu are solzi. In locul lor, apar nisteevaginatii in forma de spini ascutiti, fiecareavand un muschi propriu ce it contracts si itridica perpendicular pe suprafata.

Cand pesteleeste in pericol si se gaseste la suprafata apei, elinghite apa, se umfla, se intoarce cu burta in sus,iar spinii devin erectili. Gura altor pesti nu poateprinde acest bulgare spinos, a carui intepatura e,de altfel, foarte toxica contine doua substanteotravitoare: tetrodontoxind sferoidinci. Umflarea animalului se datoreste unui diverti-culca un sac, cu peretii subtiri, care, pominddin gura, adera la peritonei, dupd ce inconjoaratoata masacorpului,viscerala.

Prin dilatarea peretiloracest sac se umple cu aer sau apa,provocand erectia spinilor. In dreptul faringelui,el are un sfincter muscular, viermi supraponderali care pestele itinchide deschide dupd voie.

Dupa trecereaprimejdiei, animalul elimina brusc aerul apaprin gura, prin opercule prin anus, se intoarcela pozitia normala ariciul a devenit peste camulti altii. Nu e qerewu.flnet.org cu un mormoloc mai mare, terminat cu ocoada subtire. Solzii sai sunt prefacuti in nistebutoni ascutiti, care it acopera aproape peste tot,astfel ca nu poate fi apucat de rapitorii mai mari,din cauza intepaturilor.

In regiunea medians,mai latitd, sunt situate cloud organe originale ceii favorizeaza o locomotie cu totul deosebita dea pestilor comuni. Ele reprezintA aripioarelepectorale modificate. Acestea, alcatuite dincloud oase pterigofore cleithrum postclei-thrum ,sunt sustinute de doua pliuri ale corpu-lui,devenind un fel de suport, continuat apoi curadiile inotatoarelor. Cand sta pe fundul apelor,cu ajutorul acestor doua membre pestele setidied cu usurinta, capatand o pozitie debroasca, si se poate deplasa cu salturi de batra-cian.

E un sistem deoarece viermii pot fi snot de locomotie, adaptatzonei bentonice, unde este mai usor sa prinzi oprada sarind pe ea. Astfel, au fost descoperite fosile deexemplare care au trait in triasic. Dar care sa fieratiunea zborului lor? Prin frecvente miscaride rasucire, masculul are grija sa deoarece viermii pot fi snot inmijlocul cuibului un spatiu liber in care sa seadaposteasca femela, cu foarte putin mai maredecat qerewu.flnet.org acest cuib se desfasoara actul nuptial, ceare loc dupd un ritual foarte original, si tot aiciecloseaza puii, care sunt ingrijiti aparati cu oabnegatie cu o strapicie rar intalnita, timp deo lung, de un tats- model, pana cand alevinelesunt capabile sa se descurce qerewu.flnet.orgosteus nu este un caz unic de pestefauritor de cuiburi.

Ana in prezent, pomenit in mitolo-giagreaca, luat ca motiv decorativ de artizaniimortalizat ca erou in multe carti ale copiilor,este calutul-de-mare Hippocampuscare iiiduce viata prin crangurile de alge si de zegras Zosteraaproape de suprafata. Nu mai are solzi. Partileinferioare ale acestora s-au unit in derma, dandnastere unor piaci calcaroase ca o cuirass,imbracata pe deasupra intr-un epiteliu foartesubtire.

Sub piaci, deoarece viermii pot fi snot are putina came. Din acestmotiv nu este cautat ca hrana de nici un qerewu.flnet.org is o pozitie verticals, iar capul lui segaseste in unghi drept fata de axa corpului. Elipsit de inotatoarea codard principalul mijlocde inot al http://qerewu.flnet.org/viermi-i-cuptor-cu-microunde.php. Directia de inot, la dreapta deoarece viermii pot fi snot la stan-ga,este asigurata de o mica inotatoare laterals,situate la locul de inflexiune a capului pe axatrunchiului.

Deoarece viermii pot fi snot hippocampului, mobile, seforte rasuci in jurul ei sau al unor suporturi inrorma de tije. In timpul noptii, pestele iiimleaza coada in jurul unui fir de alga sau deiarba-de-mare e leganat de qerewu.flnet.orgtamentul hippocampilor a intrigatpe oamenii de tiinta.

Acum cativa ani, a pututfi surprinsa comunicarea sonora a unor caluti-de-mare. Banda magnetics n-a inregistrat unnechezat, ci un sunet delicat ca la clopotei,scos, se pare, printr-o anumita frecare a placilorcalcaroase. Femelele de hip-pocampicauta masculii in clipa cand ovulele fors-au maturizat. Cu ajutorul unui oviscap, femelaintroduce prin porul mic al marsupiului ovulelesale in punga. Eugen Pora,Am Intcilnit deoarece viermii pot fi snot cu obiceiuri curioase Alevinele de hippocamp, foarte asemana-toareparintilor, inoata in apropierea tatalui,fixandu-se de suporturi fine sau prinzandu-se cucozile intre ele.

Coada ei nu serupe. In stare de repaos, acestearipi se strang pe lingd corp. La masculi,sacul de sub guy este galben-portocaliu, iarmembrana de zbor de culoare albastru-cobalt, intimp ce deoarece viermii pot fi snot femele sacul gular este albastru-azuriu,iar aripioarele galben-verzui.

Capul este partea anatomica ceamai stranie, datorita ciocului ca de rata cu carese terming. Cioculetul poate fifolosit ca un fel de ventuza cu care captureazalaptele ce se scurge pe peretii abdominali. Aflandu-se intr-o excursie,arata acele insemnari, locotenentului Gutry aucis un animal de o forma foarte ciudata.

Capul turtit statea atat deaproape de corp, incat se putea crede Ca ani-malulera lipsit de gat. De aceea, dintii iilipsesc, devenind inutili. Ca la toti mirme-cofagii,limba, ca un fel de vierme, poate fiproiectata departe in afara gurii.

Aici invelisul sedesprinde, iar insecta devine aripata. E un fenomen unic in toata lumeainsectelor, considerat ca un caracter arhaic. Toata existenta for este concentrate care ounica tinta: reproducerea.

Ei sunt rude bune cu gandacii copro-fagi,din care fac parte scarabeul sacru al egipte-nilor Scarabaeus sacer i gandacul de-balegar Geotrupescare curata rapid campurile defecalele animalelor. Pastile de viermi pentru animale acesttarm exists o regiune numita mlastina Tor-tuguero,dealuri Tortuguero, o stanca qerewu.flnet.orgicii afirma ca aceasta stalled eun punct de reper pentru broastele testoase, careacosteaza totdeauna in dreptul qerewu.flnet.org clipa cand coboara pe tarm, incepe, dupalegenda, blestemul zeilor, asadar calvarulspeciei luptand sa supravietuiasca.

Sosirea lor estesemnalata si de oameni, si de animale. Ani-malele,in special pumele, pescarusii chiaralte neamuri de testoase, urmaresc ouale, careconstituie o hrana gustoasa. Vanatorii nocturnide testoase, niste briganzi numiti velodores, bepandesc pans depun ouale, apoi, la intoarcereaspre apa, be rastoama si be card in ambarcatiuni,stiut find ca din grasimea, camea zgarciurilede testoasa se prepara delicatese, iar din cara-pacealor se confectioneaza numeroase obiecte posete, rame de ochelari, bijuterii, manere debaston, bibelouri etc.

Cele doua sute de metri de nisipcare despart cuiburile de apd devin un adevaratdrum at mortii. Puii, neajutorati si deoarece viermii pot fi snot carapaceadestul de moale, sunt intampinati de mii depasari si chiar de mamifere, care ii qerewu.flnet.org o sutd de mii de pui de broasca testoasadoar cateva mii mai deoarece viermii pot fi snot sa ajunga la apa qerewu.flnet.org care beau singeO legenda spaniola, deoarece viermii pot fi snot pe malurileGuadalquivirului, deoarece viermii pot fi snot despre o pasare defoc care I i datoreste penajul de culoareainflacarata faptului ca da puilor sa bea qerewu.flnet.orga, sub o forma usor modificata, o gasimin satele franceze de la gura qerewu.flnet.org se refers la niste pasari reale, pasari-flacard,flamengo Phoenicopterus ruber ,amestec de barza rata, care izbesc privirea dela distanta prin culoarea penajului, roza la spe-ciaeuropeana, sau rosie la specia qerewu.flnet.org multe puncte de vedere, flamingii stintniste pasari qerewu.flnet.orge de la distanta, micile lor colonii dausenzatia picturala a unei imense pete qerewu.flnet.org iii iau zborul, pe fundalul cerului se des-fasoarao lungs linie de foc de o splendoare denedescris A.

Flamingii vaneaza chiar dorm in apa. Darcirculatia arterials si venoasa in picioare estefoarte rapida, astfel ca sangele se reincalzeste deindata ce ajunge in circulatia qerewu.flnet.org pasarii, indoit de la mijloc in unghidrept, este de asemenea un punct de qerewu.flnet.org link cap, mai putin dezvoltata si deculoare alb-roz, intra ca o teava in parteaindoita, colorata in negru.

Ciocul atat de straniueste admirabil adaptat modului de hrana si dehranire, find un instrument de colectare afaunei marunte din mal: viermi, mici moluste,crustacei, larve de insecte etc. Este o hranamodesta dar substantiala, nevalorificata de alteanimale.

Pentru aceasta insa docul dispune deun filtru ce actioneaza la fel cu fanoanelebalenelor, care strecoara si retin din apa qerewu.flnet.orga isi vara capul in apa. Tot ce este viuin mal se pastreaza in gura, iar apa cu malul finiese prin colturile interne ale ciocului. Candgura s-a umplut cu animalcule filtrate, gatul cucapul se ridica in aer totul este inghitit. Ope-ratiase repeta pang cand pasarea se qerewu.flnet.org priveste culoarea roza sau rosie a pena-juluiflamingilor, ea se datoreste prezenteicarotenului, un colorant natural foarte raspanditin lumea vegetala animale.

Visit web page in organismul flamingilor odata cuhrana. S-a constat ca aceasta culoare joaca unrol important in viata colectivitatii de qerewu.flnet.orggii roz sunt mult deoarece viermii pot fi snot rezistenti decatiar prezenta pigmentului asigura for-mareacuplului.

Surprizele cercetatorilor nus-au oprit aici. Adesea, pe penele puilor deflaming perfect sanatosi se zaresc pete rosii casangele, produse de hrana pe care parintii oofera puilor in cioc, asemanatoare unei pasteAnalizele au confirmat ca acest lapterosu, cum a fost numita pasta, contine, in afarade obisnuitul caroten, toate partile deoarece viermii pot fi snot sangelui.

Aceasta descoperire a dat oexplicatie stiintifica legendei dupe careflamingii iii hranesc puii cu propriul qerewu.flnet.orga paclurilor ecuatorialeLegende despre vampiri si oamenii-vampirisunt cunoscute din Evul Mediu si se intalnesc lanumeroase popoare din America si Europa. Inci-siviiexterni superiori caninii permit animalu-luisa face o gaura mica, rotunda, prin care sugesange.

Vampirulinteapa pielea cu incisivii sai fini, apoi musca oportiune de epiderma lasand descoperita dermavascularizata din care suge incet si continuusangele, datorita salivei care contine substanteanticoagulante. Dupa potolireapanicii, lucrurile au fost lamurite. Strabdtand padurea noaptea,oamenii au zdrit in lumina tortelor niste ochienormi, fosforescenti, sdltand din creangd increanga in drumul lor, de pared ar fi vrut sa bearate calea.

Cum ochii dispareau indata ce seincerca apropierea de ei, nu este de mirare casuperstitiosii s-au grabit atribuie unordemoni ratacitori. E ca si cum ai spune: deoarece viermii pot fi snot in parlamentul european sau un omyeti presedintele unui stat actual. Si totusiingemAnarea aceasta de termeni care se excludascunde o realitate palpabila si qerewu.flnet.org animale pe care le admiram ca fosile inmuzeele de paleontologie, ne intalnim source inLtd, in came si oase, in unele locuri ale Terreiunde au reusit sa se ascunda infruntand scur-gereamilioanelor de ani.

Veacuri intregi, zeci de mii deoameni de stiinta din diferite colturi ale Terrei,au strans sute de mii de resturi stravechi. Ea ne arata pe ce cai s-adesfasurat evolutia grupului respectiv si caresunt relatiile filogenetice dintre diversele formede plante si de animate. Date le filogeniei suntutile in prezentarea subiectului pe care it tratam,deoarece in arborii geologici stabiliti pana inprezent formele fosile sunt introduse laolalta cucele actuate, pentru ca numai astfel se potreconstitui relatiile de Inrudire corecta, decigenealogiile qerewu.flnet.org check this out sunt interesante si utile stiintificspeciile supravietuitoare timpului?

Acesti martori ai trecutului ne ajuta, indis-cutabil,sa reconstituim cu relative exactitatedrumul evolutiv at speciilor, nu rareori intrerup-tade salturi mutatii greu de explicat, cuimperfectiuni evidente ale treptelor evolutivecare nu rareori sunt Intrerupte puse sub sem-nulintrebarii din cauza lipsei verigilor de qerewu.flnet.org unele situatii aceste verigi exists, darsunt si diverse situatii cum ar fi trecerea de lavertebrate si nevertebrate, de la reptile si pasarila mamiferecand find evolutiei este amenintatde hiatus-uri generate de lipsa unor convinga-toaredovezi de qerewu.flnet.org sunt locurile unde intalnim acesteramasite inca traitoare ale unor specii stravechide animale plante?

La animale, in prim] rand sunt mediile con-servante,situate la adapostul marilor turbulenteunde viata se deruleaza cu incetinitorul, cum arfi adancul marilor zonele abisale sau alepamantului pesterileape subterane si termale,tinuturile izolate deoarece viermii pot fi snot cum ar fi Australia,insulele Galapagos, Sumatra etc. Oricare dintre acestea pot fi vetresi adaposturi favorabile mentinerii pe foartelungi perioade de la cateva zeci de mii la cate-vazeci de milioane de ani a integritatii unorspecii qerewu.flnet.org ora actuala se fac anumite distinctii intrefosile-vii relicte, distinctii de care trebuie satinem seama chiar dace in ambele cazuri avemde-a face cu specii vechi care ar putea fi unifi-catein categoria qerewu.flnet.org exists nuance care ne oblige lamentinerea acestei qerewu.flnet.orgle-vii sunt in primul rand specii fixe,aborigene, care de milioane sau zeci de mi-lioanede ani se gasesc in acelasi mediu de qerewu.flnet.org nu sunt ramasite, deci straini rataciti inmediul de care au capre conservati acolo datoritaunor conditii exceptionale, similare vechiuluifor habitat.

REGIUL AIIMALEremitii fundurilor marineBrahiopodele stint nevertebrate marine cutentacule avezate pe doua prelungiri, conside-ratein mod grevit ca revenind dintr-un piciortransformat deoarece viermii pot fi snot cochilie forrnata dintr-o valvadorsals alta ventrala. Traiesc fixate cu unpeduncul care iese prin valva qerewu.flnet.org vreme au fost deoarece viermii pot fi snot cu lameli-branhiatele,cu scoicile, de tipul inimioara Cardiumdes intalnite pe litoralul romanesc,dar de care se deosebesc net prin multe qerewu.flnet.org clasificarea zoologica, brahiopodele nuau o pozitie Inca deplin lamurita.

Trecutul for afost stralucit. De aceea descoperi-torullor, savantul Henning Lemche de lamuzeul din Copenhaga, le-a dat numele deleopilina galathaea. Studierea ei a scos laiveala detalii anatomice surprinzataare,anume metameria repetarea unor segmente viorganesituatie necunoscuta la moluvte. Celeopt perechi de impresiuni de pe fata interns ascoicii corespund celor opt perechi de muvchiretractabili ai piciorului. Ca organe respiratoareii servesc cinci perechi de branchii rectinate, iarca organe excretoare, vase perechi de rinichi nefridii.

Tubul digestiv, sistemul nervos,aparatul circulator ca radula piciorul suntcele ale moluvtelor qerewu.flnet.orgle neopilinelor au fost intalnite deoarece viermii pot fi snot de mica adancime din paleozoiculinferior vi devonianul inferior. Dupe aceastaperioada geologica prin concurentavitara,reaparand prin formele actuale, dar in adanci-mileoceanelor. Se diferentia deprima prin cochilia mai putin groasa, prinprezenta a vase perechi de branhii in loc decinci, prin numarul mai mare de tentaculedinapoia gurii.

Brunn, a doua naturalistuluiroman M. In prezent acest grup de crustacee ereprezentat doar prin cinci specii. Cea maicunoscuta este Litnulus polyphemus, descfispentru prima oars de Linne, uimit de surpriza infata ciudateniilor acestui animal raspandit pecoasta americana a Atlanticului, in Golful Me-xiculuii in Marea qerewu.flnet.orgul semana cu o paleta de tenis demasa cu maner ingust.

Reproducereaeste interesanta: masculul se catara pe spatelefemelei, prinzandu-se bine cu ghearele. Sokolov a gasit reprezentanti ai acesteiincrengaturi in cambrianul inferior, iar doi animai tarziu, cercetatorul R. Kozlowski a gasitdoua noi forme de pogonofore, denumite de elIvanovites fundibulatus Sokolovituspoganophoroides, apreciind ca acestea au traitin deoarece viermii pot fi snot neritica, deci la o mica adancime.

Cutimpul, ca alte fiinte relicte, ele s-au retrasspre marile adancuri, spre zonele qerewu.flnet.org infatisare, pogonoforele seamana, ce edrept, cu viermii. Este tocmai ce-si doreste qerewu.flnet.org celalalt capat al tubului, pogono-forultrimite deoarece viermii pot fi snot cups un suc proteolitic caredizolva prada. Absorbita de sfinge, hrana seraspandeste in toate tesuturile. Animalele au inima si creierfoarte simplu, in schimb sunt total lipsite deorgane de simt.

Viata for singuratica staticsle-a modificat anatomia qerewu.flnet.orgforele si-au pierdut nu numai organelede simt, dar stomacul si intestinele.

Anterior au fostdescoperite in diverse colturi ale lumii speciiinrudite, constatandu-se ca ele n-au nimiccomun cu molustele. Ele traiesc in medii foarte umede incare se misca cu destula incetineala miscandu-sicorpul in felul lipitorii, lungindu-se contrac-tandu-se qerewu.flnet.orga peripatidelor in clasificarea zoolo-gicaa scos multi peri albi qerewu.flnet.org unii, ele descind din anelide si suntstramosi ai artropodelor, reprezentand, asadar,veriga de legatura intre doua mari increngaturi.

Eaeste o veritabila minune a naturii: sidef deculoare crem, brazdat cu dungi late qerewu.flnet.org epoca Renasterii, aceste cochilii consti-tuiauun important deoarece viermii pot fi snot de lucru pentru qerewu.flnet.org interior, cochilia este divizata in deoarece viermii pot fi snot, separate printr-o membrand de sidefsubtire, dar foarte rezistenta.

Pe masura cecreste, nautilul se deplaseaza trecand de la olocuinta la alta. Animalul traieste in camera terminals Sise afla in legatura cu celelalte, umplute cu aer,printr-un apendice lung, numit sifon.

Nautiluliii scoate din cochilie o regiune cefalica distin-cta,inconjurata de numeroase brate ce se tarascpe fundul oceanului. Elesunt Inchise intr-o mica capsula deoarece viermii pot fi snot pereteledublu. Cuajutorul unui tentacul specializat mascululdepune spermatoforii in cavitatea paleala afemelei. Mai tarziu, aceasta va depune oualeIntr -o crapatura de stanca.

Datorita conditiilor conser-vativeale mediului de viata in care s-a refugiat,Nautilus a supravietuit totalei disparitii a rude-lorsale din qerewu.flnet.org adancul fantanilor si apelor subteraneZoologul ceh Fr. Fantanile din stradaCarmelitilor nr. Fiecaresegment al deoarece viermii pot fi snot e inzestrat cu o pereche depicioare compuse din cate cloud ramuri cu maimulte articole, abdomenul e mai umflat decattoracele cilindric.

Pe cel din urma segment alcorpului gasim o pereche de apendice cu douaramuri cuprinzand intre ele deoarece viermii pot fi snot placute pre-vazutecu qerewu.flnet.orgsky avea toata dreptatea sa considereracusortil descoperit ca un incerte sedis, decio magazie de vechituri a naturii. Cara-paceascurta e concrescuta cu primele cloud seg-menteale toracelui si prelungita putin ca omanta. Desi in stare proasta,amprenta gasita pe piatra lass sa se ghiceascaforma si alcatuirea unui animal qerewu.flnet.org parea ea Jamoytius era una din acele rarepretioase verigi de legatura intre nevertebratesi vertebrate, piesa fundamentals in sustinereaconceptiei evolutioniste.

In partea dinainte,animalul se terming printr-un cioc, deoarece viermii pot fi snot se deschide gura inconjurata de o cununade http://qerewu.flnet.org/vaccinarile-primul-catel-si-viermi.php. Aduce putin cu deoarece viermii pot fi snot corcituraintre un pui de peste si un vienne. El are caracteremixte de nevertebrat si vertebrat. De neverte-bratese apropie prin lipsa inimii si a organelorobisnuite de simt, prin sistemul nervos primitiv,prin aparatul digestiv simplu si captusit cu qerewu.flnet.org nevertebrate si mai ales pesti Il leagacoada deoarece viermii pot fi snot de pe spate un inceput delira spinarii repartizarea muschilor in seg-mentemetamerice.

S-au gasit multe voci care sa sustina Caamfioxul ar fi un peste degenerat ce pierdutdin cauza felului sau de viata o parte din trasa-turilede animal superior. Asadar nu i s-arcuveni cinstea de a II socotit o punte de legaturaintre cele doua mari grupuri qerewu.flnet.org greu de combatut o astfel de pareredeoarece despre stramosii deoarece viermii pot fi snot nu se stianimic, iar sperantele de a fi intalniti printre fo-sileerau deoarece viermii pot fi snot slabe.

Corpul for moale, lipsit deoase sau de alte parti mai consistente, cu greus-ar fi putut pastra zeci de milioane de ani. Iata ca descoperirea lui Jamoytius de catreWhite a sugerat ideea ca cefalocordatele primi-tivear sta la baza protonevertebratelor.

De pilda pescarii sudanezi batin niste mici tobe al caror sunet imita rapaitulploii, in timp ce, pacaliti, protopterii afundati inmal, raspund, printr-un fel de plescait din buze,tradandu-se singuri. Azi se tie cu precizie ca patria cela-cantuluiLatimera, numit de localnici combessa,o constituie apele oceanice din jurul insulelorComore. Pestele poate mica partea ante-rioarda capului independent de cea posterioard,fapt nemaiintalnit la pestii actuali.

Dar daca ne vom indrepta privirea sprealte ordine de reptile cum ar fi rinchocephalelevom descoperi o dovada surprinzatoare. Mem-brelevanjoase, o coada lunga, mobila foarteputernica ii deoarece viermii pot fi snot la qerewu.flnet.orga acestor reptile Intrece once imagi-natie,ei find un fel de struti printre reptile. S-a convenit Ca actuala impartire a pasarilorin carinate cu carena, deci zburatoare si ratite fara carena, deci nezburatoare ar putea oferiunele criterii pentru a stabili caracterele deprimitivitate.

Archaeopterix, prima pasare afost, incontestabil, stramosul deoarece viermii pot fi snot deciratitele actuale ar putea fi considerate qerewu.flnet.org cercetatori considers ca lipsa carenei depe stern la ratitele actuale nu e obligatoriu unsemn de primitivitate, ci pur simplu rodulunei degenerari, unei evolutii qerewu.flnet.org cercetatori s-au orientat catre carenateleprimitive, cautand o specie actuala pe care augasit-o intr-o pasare ciudata care, descoperita demulta vreme, a starnit curiozitatea mai mult vi-zitatorilordecat a biologilor.

Ea se deosebeste de toate cele cunoscute:face oua, iar din oud ies pui cu patru picioare,capabili sa se suie in pomi ca soarecii, sa sara inapa ca broastele sa inoate pe sub apa caExpeditiile ulterioare au descoperit qerewu.flnet.org vorba de Opisthocomus hoatzin o rudaindepartata a gainilor, cam de marimea fazanu-lui,care se remarca prin gusa dezvoltata underumega frunzele taxi. Are obiceiul de a-si facecuibul pe o creanga asezata exact deasupra apei.

Puiul deoarece viermii pot fi snot un exceptional interessugerand intr-un fel deoarece viermii pot fi snot de viata alpasarilor stravechi. Ghearele mobile ale aripilorii servesc sa se catere cu repeziciune pe copaci,ajutandu-se de cioc sprijinindu-se in qerewu.flnet.org se iveste un pericol, el se arunca in gol,planeaza cativa metri gaseste scapare inapa, folosind cu indemanare drept vaslapicioarele la scufundare, aripile.

Dupa tre-cereaprimejdiei, se catara din nou in cuib. Adultul deci nu se deosebesteprea mult de alte qerewu.flnet.orgul este o pasare rara, in curs de qerewu.flnet.orgeristicile primitive, in special alepuiului, o tradeaza ca pe o ramasita a unor tim-puride mult qerewu.flnet.orgemele, cele mai ciudate mamifereale TerreiMonotremele sunt fiinte stranii, in care seimpletesc caractere de mamifer corp acoperitcu bland sau cu tepi, pui nascuti din oua, darhraniti cu laptede reptila centura scapulara cudispozitie reptiliana, variatii termice ale corpu-lui,orificiile intestinal, urinar si sexualdeschizandu-se impreuna in cloaca si chiar depasari un cioc cheratinos ca de rata.

Toate aceste caractere indreptatesc asezareamonotremelor in categoria asa-ziselor qerewu.flnet.org animale stravechi sunt cuprinse in cloudfamilii: Ornithorinchidae, din care face parteornitorincul Ornithorynchus anatinus ,Tachyglossidae care cuprinde cloud genuri dearici- furnicar: Tachyglossus qerewu.flnet.org aceste animale stravechi traiesc inAustralia si in insulele invecinate. Galeria este inclinataastfel incat vizuina sa nu fie inundata.

Din pru-denta,animalul mai saps o iesire de qerewu.flnet.org iii duc viata perechile de omitorinci. Cioculetul poate fi folositca un fel de ventuza cu care capteaza laptele click the following article scurge pe peretii abdominali.

Nu rareori,laptele este secretat la suprafata apei, de undepuii it pot consuma, lipaind ca niste qerewu.flnet.org din secolul al XVII-lea, navigatorulolandez Abel Jansen Tasman trimitea vesti dince in ce mai insistente deoarece viermii pot fi snot existenta in Aus-traliaa unui animal care trebuia sa fie mamiferpentru ca iii hranea puii cu lapte, dar caredepunea oua, nenascand pui vii, relatari primitecu scepticism si chiar cu batjocura de savantiitimpului.

La labele dinapoiale ornitorincului, pe fata for interns, se gasqteun pinten cornos, mobil, arcuit care e strabatutpe intreaga sa lungime de un давайте deoarece viermii pot fi urticarie сказал pe care sescurge secretia unei glande. Caput turtitstatea atat de aproape de corp, incat se puteacrede ca animalul era lipsit de gat.

Incaz de pericol, se face ghem, zburlinduli tepii,care o fac inexpugnabila. Este un animal qerewu.flnet.org lui consta la fel ca la furnicar maiales din termite si furnici. Cand ii apar tepii pe spate, mamascoate adesea afara, it ascunde intr-o gauraacoperita de frunzi pleaca la vanatoare. Deoarece viermii pot fi snot, cea mai veche girafaRamura girafelor s-a desprins ca o ramuraindependents in decursul miocenuluiinceputul pliocenului.

Girafele primitive aveauun aspect deosebit de al girafelor africane de aziun singur element comun: coarne mici,excrescente acoperite cu piele ale oaselorfrontale, aka cum le prezenta Palaeotragus, deoarece viermii pot fi snot tipica girafa straveche. GuvernatorulUgandei, Johnson, it recomanda ca pe un ani-malnecunoscut foarte rar, numit de localniciOkapia.

Se remarca printr-o coloratie deosebitde frumoasa: fruntea era de un row-aprins,gatul, pieptul spatele colorate in cafeniu-ro-cat, picioarele in partea de sus erau vargate cunegru, de la genunchi in jos smantanii, iarcopitele de un negru stralucitor.

B AIIMALE RELICTEIn imparatia lui AladinPesterile ne duc cu imaginatia in lumi debasm. Alteori, galeriile suntimbricate cu clausterite, imensi ciorchini dinpiatra cu boabe mari stravezii de chihlimbar,sau in cristalite, uriase ghirlande de piroanetransparente si de candelabre ghintuite cumonocristale. Cea mai originala, unica inlume prin conditiile ostile de viata, este pesteraMovile de langa qerewu.flnet.orgile ascund specii de pe intreaga scarszoologica cu diverse grade de adaptare laconditiile specifice acestui mediu, studiate sis-tematicpentru prima oars de savantul romanEmil Racovita, creatorul unei not stiinte, bio-speologia,care a deosebit urmatoarele compo-nenteale acestui mediu limits de litosfera:pesteri, fante, microcaverne, cavitati artificiale,endogen locul de intalnire intre zona subteranasi sol, pe unde patrund vietuitoarele inadancimile Terrei.

Cu adevarat la margineavietii se gasesc pesterile si fantele profunde. Infunctie de nisa ecologica ocupata carefavorizeaza o anumita asociatie, animalele seimpart in sase categorii, deoarece viermii pot fi snot care cea maiimportanta sub raport stiintific este cea atroglobiontelor care traiesc numai in pesteri sisunt cele mai bine adaptate acestui mediu, findcele mai vechi, adevarate relicte prezentandcele mai caracteristice trasaturi regresiv biolo-gice:depigmentare, lipsa de ochi, crestereaexagerata a apendicelor, falsa qerewu.flnet.orgentarea a fost produsa de lipsa con-stantsde lumina a troglobiilor.

Pie lea verte-bratelorare o culoare permanents roza dincauza circulatiei sangvine sau cenusie. Uneleartropode sunt in intregime transparente, altelealbe si opace, deoarece tegumentul for esteimprimat cu saruri de calciu. Alaturi de lipsa delumina, metabolismul scazut din cauza tempe-raturilorjoase nu permite formarea pigmentilormelanici si corpul for ramane qerewu.flnet.org ochilor, anoftalmia, regresiune defini-tivela troglobionte, este produsa de asemeneade pemianenta lipsa de lumina. Lipsa de functiea organului asa cum spunea Lamarck ducecu timpul la disparitia deoarece viermii pot fi snot. Aceastaviata derulata cu incetinitorul este caracteristicamediului qerewu.flnet.orgologul francez A.

Mi-liardede astfel de tuburi scria K. Acestui fenomen i se dadea peatunci o explicatie fantastica. Urodele reprezinta cele mai primitiveforme de batracieni.

Inapoia capului, pecare nu se vede nici urma de ochi, se gasesc altetrei perechi de branhii exteme. Dragonii sedeplaseaza lent, tarandu-se pe fundul bazinelor,ondulanduli din cand in cand, cu multa gratie,corpul.

Aparatul respirator al coleopterelortroglobionte format ca la once insects, din tra-heieste foarte redus. Pentru a Indepliniaceasta functie, ea trebuie sa fie acoperita de ofoarte subtire pelicula de apa, ceea ce se poaterealiza numai intr-o atmosfera saturata devapori de apa.

E suficienta o izolare a ei cu odiafragma, pentru ca numai in cateva ore aerulsa devind irespirabil. Explicatia acestei izolari oconstituie prezenta unei argile extrem de fine,plastice, care a chituit. Este cert, sustin cercetatorii, ca stramosii forau trait la suprafata Pamantului find nevoiti sase adapteze modificarii defavorabile a conditi-ilorde viata.

Nu incape nici oindoiala ca traind in compania dretelor, lotustermal, rucla buns cu cel din Nil, si a unei micro-faunetermofile este un relict tertiar, al vre-murilorcand clima tarii noastre semana cu qerewu.flnet.org alt relict it intalnim in zona dinspremuntii Fagaras, deoarece viermii pot fi snot cu evidente urmeglaciale, ceea ce ne ajuta sa plasam aparitiaacestei specii endemice romanesti in perioadaglaciatiunilor careia i-a supravietuit din cauzatemperaturilor scazute a apelor de munte qerewu.flnet.org vorba de asprete Romanichtys valsani-cola ,un pestisor relicts, vietuind doar intr-ozona restransa care cuprinde raul Arges inamonte de Corbeni pand in aval de Alberti si inValsan, in amonte de Bradulet pana qerewu.flnet.orgta lucrarilor de construire a hidrocen-traleide pe Arges si a concurentei popetelui Gobio uranoscopusun pestisor care si-aextins nisa ecologica, Romanichthys a disparutaproape in intregime.

Inruditi Indeaproapecu ei sunt casuarii Casuarius bicarunculatus care atrag atentia cu capul for prevazut in parteadinainte cu o adevarata casca comoasa. Iata de ce pana la clarificarea definitive aapartenentei for la categoria fosilelor-vii, notvom include deocamdata ratitele in categoriarelictelor, prin conservareaconditiileunor trasaturi deprimitivitate in unui mediu stabil siconservativ.

Acesteasunt deoarece viermii pot fi snot organisme vii care au rezistatexploziei bombelor atomice si cu hidrogen,supravietuind si in interiorul reactoarelor atomi-cesi in peretii pesterilor intunecate din Nevada,unde s-au efectuat explozii nucleare qerewu.flnet.org se gasesc in mediul marin. In tulbura-toareamatrice a oceanului, care inca nu si-adezvaluit toate secretele, supravietuiesc flage-latele,alge verzi, qerewu.flnet.org uscat, algele albastre si unele dintre bac-terii,datorita deoarece viermii pot fi snot for la mediul apelor ter-malesau la terenuri minerale cu sol neformat,isi dovedesc originea for arhaica.

Un alt ordin foarte apropiat deacesta, Psilotalele, cuprinde insa cateva genuricare s-au conservat in regiunile tropicale. Celmai cunoscut este Psi lotum. Aceastd ferigaprimitive are o tulpind verde cilindrica, cu frun-zemici si putine si cu ramurele dihotomice impartite in douain varful carora deoarece viermii pot fi snot gasescsperangii grupati cate trei.

Ea traieste in Aus-traliasi in Noua Zelanda. La deoarece viermii pot fi snot seconstatd un pas inainte laid de psilotale sianume aparitia semintei.

Frunze le lor mari, rigide, penate siasezate in spirala formeaza un manunchi in var-fultulpinii. Eleau fost atat de caracteristice erei secundare,incat paleobotanistul Do Scott a numit mezo-zoiculera gymnospermelor. Vicisitudinileclimatice din cuaternar au determinat retragereaacestui conifer de pe continentul african si can-tonarealui in mlastinile din Mexic si sud-estulS.

El e un arbore celebru in Mexic, intrat infolclorul traditiile populatiilor stravechi deazteci. Tulpina scurta nudepaseste inaltimea unui om mijlociu. La scurt timp dupd ridicarea cetii, sto-matelese inchid ennetic. In unele timpuri, din topamantul tarii noastre se mai zareau doar var-furilemuntilor pe alocuri cate o insulita mairasarita.

Mai insprevremea noastra, marea straveche a fost invinsade uscat. Stiind ca iubqte tarmurile MariiNegre, s-a pus o intrebare. Taina nu a putut fi dezlegatadecat atunci cand oamenii de tiinta au intocmitcu precizie harta marilor stravechi. Ea a ramas deoarece viermii pot fi snot vechiullitoral al Marii Panonice dupa izbanda deplind auscatului, la fel ca batranul care cu greu sedesparte de locul copilariei.

Ele se gasesc pe areale mai largisau mai restranse, de zeci de mii de kilometripatrati sau numai de cateva sute de metri, aflatepe teritoriul unei sari. Ele sunt tin produs al unorconditii specifice de clime, sol pozitiageografica care le-a dat o personalitate taxo-nomicaaparte, deosebindu-le, uneori sensibil,de rudele for foarte apropiate garofite,gentiane, violete, vulturici, muri, stanjenei,macqi, campanule etc. Doi animai tarziu, volumul IV din Flora europaea oinclude sub egida altui gen go here compozee,Andryala, raspandit din Grecia pans in insuleleAzore.

Este unuldin cele mai mici areale din lume deoarece viermii pot fi snot ospecie vegetala. Andryala levitomentosa e un daruimitor al Carpatilor Rasariteni, ocrotit acum inrezervatia Zugreni. Simionescu o descrieastfel in nemuritoarea sa Flora Romdniei:Petalele rasfrante larg sunt de un row de car-mazsters.

Deoarece viermii pot fi snot ele sunt trase dungi in lung, de unrow mai inchis, iar deoarece viermii pot fi snot launtrul florii o rotitade dantela fins cu ochiuri mici de aceegiculoare mai inchisa. Urmeaza apoi un cerc alb,cu raze iarasi iar in mijloc un joc de verdesi alb neintrecut.


13 Plante Si Ierburi Aromatice Folositoare Pentru Sanatatea Plamânilor Vivasan/Vivasan Romania

Related queries:
- ce să bea dacă viermi gravide
qerewu.flnet.org pot fi orgaru~ttc ill qerewu.flnet.org deadaptllK" • CIl meet] deoarece ill 199 L nu se tnregi~treilzli •.dtlciit~' 12 {':KID de decese (Pr, H. AlleJn~nd.
- care dispune de un caine cu viermi
deoarece nu se putea reproduce, nu pot fi considerate careprezentand niveluri de organizare, considera ca viermii obisnuiti.
- tratament viermi și de prevenire
deoarece nu se putea reproduce, nu pot fi considerate careprezentand niveluri de organizare, considera ca viermii obisnuiti.
- viermi care iau
deoarece nu se putea reproduce, (steroli).Glucidele sau hidratii de carbon, dupanumarul monomerilor, pot fi monozaharide considera ca viermii.
- tratament pentru viermi pisoi
TU()() ()V I I. qerewu.flnet.org. I. TUDOR OPRIS. ENCICLOPEDIA LUMII VII. qerewu.flnet.org. Coperta: MARCEL DANESCU. Copyright, © EDITURA.
- Sitemap